BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Urminský Jaroslav (VŠB-Technical University of Ostrava, Czech Republic)
Tytuł
ICT in the Moravian-Silesian Region in the Framework of Czech Conditions
ICT w kraju morawsko-śląskim w kontekście uwarunkowań Republiki Czeskiej
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Ekonomia (10), 2017, nr 314, s. 80-94, rys., tab., bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe
Technologie informacyjne i telekomunikacyjne, Przedsiębiorstwo technologiczne, Rozwój technologiczny
Information and Communication Technology (ICT), Technology-based firms, Technological development
Uwagi
Klasyfikacja JEL:: R1, R11
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Tieto
Kraj/Region
Kraj morawsko-śląski, Czechy
Moravian-Silesian Region, Czech Republic
Abstrakt
W ostatnich trzech dekadach technologie informacyjne i komunikacyjne (ICT) stały się zjawiskiem globalnym. Jest oczywiste, że ICT zawierają się w każdej dziedzinie życia, również w Republice Czeskiej. Dane dostępne dla okresu 2008-2015 wskazują znaczący postęp w wykorzystaniu ICT przez gospodarstwa domowe oraz biznes. Firmy działające w sektorze ICT stały się ważnym źródłem wzrostu ekonomicznego. Sektor ICT cechuje interdyscyplinarność, zdolność do szybkiej odpowiedzi na potrzeby konsumentów oraz zdolność do innowacji. ICT jest także istotny dla gospodarek regionalnych i lokalnych. Regionalna metropolia Ostrawy przekształca się w centrum ICT w kraju morawsko-śląskim. Artykuł analizuje przypadek firmy TIETO z siedzibą w Ostrawie, która zapewnia usługi ICT na rynkach globalnych.(abstrakt oryginalny)

In last 3 decades information and communication technologies (ICT) became a global phenomenon. It is apparent that ICT is included in all spheres of life. The same is true in the Czech Republic. Available data for the period 2008-2015 show significant progress in ICT usage in households and businesses. The companies operating in the ICT sector became an important source of economic growth. ICT sector has interdisciplinary focus, the capability to respond quickly to customer needs and the capability to innovate. ICT subjects are important within regional and local economies. The regional metropolis Ostrava becomes the center of ICT in the Moravian-Silesian Region. In this paper we focus on the company TIETO with headquarters in Ostrava, which provides ICT services in the global markets.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Acs Z. (2003), Innovation and the Growth of Cities, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, UK.
 2. Avgerou Ch. (2003), The Link between ICT and Economic Growth in the Discourse of Development [in:] M. Korpela et al. (eds.), Organizational Information Systems in the Context of Globalization, Vol. 126 of the series IFIP, Springer, Science+ Business Media, New York, pp. 373-386.
 3. Beardsell M., Henderson V. (1999), Spatial Evolution of the Computer Industry in the USA, "European Economic Review", Vol. 43, Iss. 2, pp. 431-456.
 4. Blažek J., Žížalová P., Rumpel P., Skokan K. (2011), Where Does the Knowledge for Knowledge-intensive Industries Come from? The Case of Biotech in Prague and ICT in Ostrava, "European Planning Studies", Vol. 19, Iss. 7, pp. 1277-1303, DOI: 10.1080/09654313.2011.573136, https://www.researchgate.net/publication/215880392_Where_Does_the_Knowledge_for_Knowledge-intensive_Industries_Come_From_The_Case_of_Biotech_in_Prague_and_ICT_in_Ostrava (accessed: 26.08.2016).
 5. Castells M. (2011), The Rise of the Network Society: The Information Age: Economy, Society, and Culture, 2nd ed. Wiley-Blackwell, Oxford, UK.
 6. City of Ostrava, Facts Sheets Ostrava (2016), https://www.ostrava.cz/en/podnikatelinvestor/ke-stazeni/faktograficke-listy/faktograficke-listy/copy_of_FL2016_EN_final.pdf (accessed: 26.08.2016).
 7. Czech Statistical Office (2015), Czech Republic in Figures, https://www.czso.cz/csu/czso/ceska-republika-v-cislech-2015 (accessed: 26.08.2016).
 8. Czech Statistical Office (2016a), Informační Ekonomika, https://www.czso.cz/csu/czso/informacni_ekonomika (accessed: 26.08.2016).
 9. Czech Statistical Office (2016b), Statistical Yearbook of the Moravskoslezský Region2008-2014, https://www.czso.cz/csu/czso/801011-11-eng_r_2011-18 (accessed: 26.08.2016).
 10. Dedrick J., Gurbaxani V., Kraemer K.L. (2003), Information Technology and Economic Performance: A Critical Review of the Empirical Evidence, "ACM Computing Surveys" March, Vol. 35, Iss. 1, pp. 1-28.
 11. Doucek P., Nedomová L. (2011), Porovnání ICT sektorů v České republice a Slovenské republice, Acta Oeconomica Pragensia, Vol. 19, Iss. 5, pp. 68-86, Vysoká škola ekonomická v Praze, Praha, http://scholar.google.cz/scholar?q=Doucek%2C+P.+and+L.+Nedomov%C3%A1+%282011%29.+Porovn%C3%A1n%C3%AD+ICT+ sektor%C5%AF+v+%C4%8Cesk%C3%A9+republice+a+Slovensk%C3%A9+republice.&btnG=&hl=cs&as_sdt=0%2C5&as_vis=1/2011 (accessed: 26.08.2016).
 12. Dumais G., Ellison G., Glaeser E.L. (2002), Geographic Concentration as a Dynamic Process, "The Review of Economics and Statistics", Vol. 84, Iss. 2, pp. 193-204, DOI: 10.1162/003465302317411479.
 13. Fischer J., Vltavská K., Doucek P., Hančlová J. (2013), Vliv informačních a komunikačních technologií na produktivitu práce a souhrnnou produktivitu faktorů v České republice, "Politická ekonomie", Vol. 61, Iss. 5, pp. 653-674, https://www.google.cz/?gws_rd=ssl#q=Fischer%2C+J.%2C+Vltavsk%C3%A1%2C+K.%2C+Doucek%2C+P.%2C+and+J.%2C+Han%C4%8Dlov%C3%A1+(2013).+Vliv+informa%C4%8Dn%C3%ADch+a+komunika%C4%8Dn%C3%ADch+technologi%C3%AD+na+produktivitu+pr%C3%A1ce+a+souhrnnou+produktivitu+faktor%C5%AF+v+%C4%8Cesk%C3%A9+republice (accessed: 26.08.2016).
 14. Glaeser E.L. (1999), Learning in Cities, "Journal of Urban Economics", Vol. 46, Iss. 2, pp. 254- 277, DOI:10.1006/juec.1998.2121.
 15. Glaeser E.L. et al. (1992), Growth in Cities, "Journal of Political Economy", Vol. 100, Iss. 6, pp. 1126-1152, http://dimetic.dime-eu.org/dimetic_files/Glaeser%20et%20al%201992.pdf (accessed: 26.08.2016).
 16. Hes A., Šálková D., Regnerová M. (2010), ICT in the Retail in the Czech Republic, Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, Vol. 58, Iss. 6, Mendel University Press Brno, pp. 146-150, DOI: http://dx.doi.org/10.11118/actaun201058060143.
 17. Lelek T., Volejníková J. (2011), Hospodářský růst v éře nové ekonomiky, Scientific papers of the University of Pardubice, Series D, Faculty of Economics and Administration, University of Pardubice, Pardubice, pp. 106-120, https://dk.upce.cz//handle/10195/42685 (accessed: 26.08.2016).
 18. Marčan M. (2006), Informační a komunikační technologie v České republice - stručný přehled, Ministry of Industry and Trade, Praha, http://www.mpo.cz/dokument16200-strana1.html (accessed: 26.08.2016).
 19. Novotný O., Voříšek J. et al. (2011), Digitální cesta k prosperitě, Professional Publishing, Praha.
 20. Oort F.G. van, Atzema O.A.L.C. (2004), On the Conceptualization of Agglomeration Economies: The Case of New firm Formation in the Dutch ICT Sector, "The Annals of Regional Science", Vol. 38, Iss. 2, pp. 263-290, DOI: 10.1007/s00168-004-0195-8, https://www.researchgate.net/publication/24053605_On_the_Conceptualization_of_Agglomeration_Economies_The_Case_of_New_Firm_Formation_in_the_Dutch_ICT_Sector (accessed: 26.08.2016).
 21. Plepys A. (2002), The Grey Side of ICT, "Environmental Impact Assessment Review", Vol. 22, Iss. 5, pp. 509-523, DOI: 10.1016/S0195-9255(02)00025-2, https://www.researchgate.net/publication/222665790_The_grey_side_of_ICT (accessed: 26.08.2016).
 22. Reinöhlová E. (2005), Informační a komunikační technologie pro rozvoj periferních oblastí - zkušenosti ze zahraničí [in:] M. Novotná (ed.), Problémy periferních oblastí, Univerzita Karlova, Praha, pp. 36-43.
 23. Soest D.P. van, Gerking S., Oort F.G. van (2004), Knowledge Transfer and the Location of New ICT Firms, "International Journal of Entrepreneurship and Innovation Management", Vol. 4, Iss. 1, pp. 11-19, DOI: http://dx.doi.org/10.1504/IJEIM.2004.004497.
 24. Tieto Czech (2016), https://www.tieto.cz/ (accessed: 26.08.2016).
 25. Venturini F. (2009), The Long-Run Impact of ICT, "Empirical Economy", Vol. 37, Iss. 3, pp. 497-515, DOI: 10.1007/s00181-008-0243-9.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
2449-5603
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu