BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Tsaurkubule Zhanna (Baltic International Academy), Vishnevskaja Alevtina (Transport and Telecommunication Institute)
Tytuł
The Comparative Analysis of The Main Indicators of The Baltic States Economic Development in The Conditions of The European Integration
Analiza porównawcza głównych wskaźników rozwoju gospodarczego państw bałtyckich w warunkach integracji europejskiej
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2017, nr 466, s. 223-235, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Wyzwania dla spójności Europy - gospodarka, zrównoważony rozwój, konkurencyjność
Słowa kluczowe
Integracja gospodarcza, Rozwój gospodarczy, Wskaźniki efektywności, Inwestycje zagraniczne
Economic integration, Economic development, Effectiveness ratios, Foreign investment
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule omówiono rozwój trzech państw bałtyckich w kontekście integracji europejskiej. Zajęto się niektórymi aspektami gospodarki, a zwłaszcza jej rozwoju w tych trzech krajach na rynku europejskim. Oceniono również perspektywy wykorzystania bezpośrednich inwestycji zagranicznych oraz stworzenie korzystnych warunków do rozwoju biznesu. Oznacza to różnicę w zasadach zarządzania gospodarczego, co pozwoliło Estonii prowadzić wśród trzech krajów bałtyckich, Litwa zaś zajęła drugie miejsce. Należy zauważyć brak aktywności Łotwy w rozwoju tych gałęzi przemysłu, które są w stanie stworzyć produkt o wysokiej wartości dodanej. Stwierdza się, że, ogólnie rzecz biorąc, perspektywy dalszego rozwoju tych trzech krajach bałtyckich są związane z zapewnieniem wysokiej jakości i wydajności, zapewnieniem konkurencyjności produkcji i zmian w produktywności ograni- czonych zasobów ludzkich(abstrakt oryginalny)

The article examines the ways of three Baltic States development in the context of European integration. It considers some aspects of economy, especially the development and utilization of opportunities of the European market. It also estimates the prospects of foreign direct investment uses and the creation of the most favored environment for business development. It marks the difference in economic management principles, which enabled Estonia to lead the three Baltic countries, and Lithuania to rank second. Insufficient activity of Latvia in the development of those industries that are able to create a product with high added value is noted. The conclusion is drawn that, overall, the prospects for further development of the three Baltic countries are related to ensuring the high quality and productivity, ensuring competitiveness of production and productive transformation of the limited manpower resources(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Baltic Forum Resolution, 2006, http://www.balticforum.org/sobitija/2006-god/
 2. Bank of Latvia, 2015, www.bank.lv.
 3. Bank of Lithuania, 2015, www.lb.lt.
 4. Bank of Estonia, 2014-2015, www.eestipank.ee.
 5. Doing Business 2015, 2015, World Bank, htt://russian.doingbusiness.org/rankids.
 6. Latvijas investīciju un attistibās agentūra, 2015, http://www.liaa.gov.lv/invticijas/investiciju-piesaiste.
 7. Statistical Yearbook of Latvia, 2015, www.csb.gov.lv.
 8. Statistical Yearbook of Lithuania, 2015, www.stat.gov.lt.
 9. Statistical Yearbook of Estonia, 2015, www.stat.ee.
 10. Tsaurkubule Z.,Vishnevska A., 2014, Problems and Prospects of Development of SMEs in Latvia, Problems of Economic Policy of the Central and Eastern Countries, Nicolaus Copernicus University in Toruń, pp. 93-105.
 11. Tsaurkubule Z.,Vishnevska A., 2015, Some aspects of economic development of the Latvian market during 10 years of the Eutopean Union, Research Papers of Wroclaw University of Economics, No. 380, pp. 83-93.
 12. Eurostat, 2015. Статистические данные ЕС, www.eurostat.com.
 13. Тооман А., 2015, Бухгалтерские новости, www.err.ee/economy/c72e1319-14bb-49f2-9298- bc48d43e3849.
 14. Цауркубуле Ж., Вишневская А., 2011, Развитие экономической инфраструктуры Латвии запериод 2000-2010 годы, Professional Studies: Theory and Practice, Siaulia:State College, No. 8, pp. 117-123.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/pn.2017.466.23
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu