BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lis Tomasz (Politechnika Częstochowska)
Tytuł
Wyzwania organizacyjno-ekonomiczne w organizacjach wdrażających rozwiązania informatyczne
Organizational and Economic Challenges in Organizations Implementing Informational Solutions
Źródło
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy, 2011, nr 2 (14), s. 47-56, rys., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Systemy informatyczne, Wdrożenie systemów informatycznych, Informatyzacja, Informatyzacja przedsiębiorstwa
Computer system, Implementation of information systems, Informatization, Computerization of the company
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Informatyzacja jest procesem bardzo złożonym, obarczonym ryzykiem niepowodzenia. Ryzyko to związane jest z wieloma aspektami, do których zalicza się między innymi: kwestie finansowe, problemy ludzkie, przewidywany czas wdrożenia, problemy związane ze współpracą na linii podmiot wdrażający - firma informatyczna itp. Decyzja o wdrożeniu nowych rozwiązań informatycznych jest związana z rzetelnym przygotowaniem się do tego procesu. Wśród najważniejszych zagadnień, jakie kadra zarządzająca musi przeanalizować, są problemy organizacyjne i ekonomiczne. W pracy przeanalizowano statystyczne dane dotyczące wdrażania oprogramowania w przedsiębiorstwach. (abstrakt oryginalny)

Computerization is a very complex process, burdened with the failure risk. This risk is associated with the row of aspects, which include among others: financial issues, human problems, the expected implementation time, problems related to cooperation on the line implementing entity - IT company, etc. The decision to implement new information solutions, is related to reliable preparations for this process Among the most important issues that must be considered by managers are the organizational and economic problems. This study, analyzed statistical data of software implementation in enterprises. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Barszczewski L., Gogolewski A.: Strategia biznesowa a strategia informatyzacji, [w:] Szyjewski Z., Nowak J.S., Grabara J.K. (red.): Strategie informatyzacji i zarządzanie wiedzą. WNT, Warszawa 2004.
  2. Byrski W.: Strategia informatyzacji w burzliwych czasach, [w:] Grabara J.K., Nowak J.S., Lis T. (red.): Przegląd zastosowań informatyki. Polskie Towarzystwo Informatyczne Oddział Górnośląski, Katowice 2008.
  3. Kubiak B.F., Korowicki A.: System zarządzania wiedzą w rozwoju współczesnej organizacji, [w:] Kisielnicki J., Nowak J.S., Grabara J.K. (red.): Informatyka we współczesnym zarządzaniu. WNT, Warszawa 2004.
  4. Miłosz M.: Metodyki zarządzania projektami wdrożeniowymi - przegląd, [w:] Kisielnicki J., Grabara J.K., Nowak J.S. (red.): Informatyka w gospodarce globalnej problemy i metody. WNT, Warszawa-Szczyrk 2003.
  5. Nowodziński P.: Choosen Issues Affecting Company's Strategy in Competitive Environment. Theoretical Findings, [w:] Erić D., Kościelniak H., Nowodziński P. (eds.): Managing a Business - Strategic Management. Monograph. Institute of Economic Science, Belgrad 2011.
  6. Olejniczak W., Zelek A.: System informacyjny jako strategiczny zasób przedsiębiorstwa, [w:] Grabara J.K., Nowak J.S. (red.): Efektywność zastosowań systemów informatycznych. WNT, Warszawa-Szczyrk 2002.
  7. Orłowski C., Ziółkowski A.: Zarządzanie przedsięwzięciami informatycznymi wspomagane systemem agendowym, [w:] Knosala R. (red.): Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie. Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole 2010.
  8. Walenc P.: Psychologiczne aspekty prowadzenia projektów informatycznych, [w:] Grabara J.K., Nowak J.S. (red.): Systemy informatyczne zastosowania i wdrożenia. Tom II. WNT, Warszawa-Szczyrk 2002.
  9. Yourdon E.: Marsz ku klęsce. Poradnik dla projektanta systemów. WNT, Warszawa 2000.
  10. www.stat.gov.pl/gus/5840_4997_PLK_HTML.htm.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-6116
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu