BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kowalski Tadeusz (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie)
Tytuł
Problemy klasyfikacji pracobiorców we współczesnych organizacjach
The Problems of Employees Classification in Present Organizations
Źródło
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy, 2011, nr 2 (14), s. 57-69, tab., bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe
Pracownicy w przedsiębiorstwie, Pracownicy wiedzy, Klasyfikacja
Employees in enterprise, Knowledge workers, Classification
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł przedstawia kryteria podziału pracowników we współczesnych organizacjach. Na tej podstawie konstruowany jest nowy podział oparty na trzech czynnikach: elastyczności, znaczenia dla organizacji oraz podstawowego elementu pracy (ze szczególnym uwzględnieniem wiedzy). (abstrakt oryginalny)

The article presents the criteria of workers division at the present organizations. New division being basing on three factors: flexibility, meaning for organization and the basic element of the work is built on this basis (with the special respect of knowledge). (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Armstrong M.: Zarządzanie zasobami ludzkimi. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2007.
 2. Castells M.: Społeczeństwo sieci. PWN, Warszawa 2007.
 3. Cong X., Pandya K.V.: Issues of Knowledge Management in the Public Sector. "Electronic Journal of Knowledge Management", vol. 1, issue 2, 2003.
 4. Drucker P.F.: Praktyka zarządzania, Czytelnik, Nowoczesność. Wyd. Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 1998.
 5. Edvinsson L., Malone M.S.: Kapitał intelektualny. PWN, Warszawa 2001.
 6. Gableta M.: Człowiek i praca w zmieniającym się przedsiębiorstwie. Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2003.
 7. Gableta M.: Istota i znaczenie potencjału pracy w przedsiębiorstwie, [w:] Gableta M. (red.): Potencjał pracy przedsiębiorstwa. Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2006.
 8. Handy Ch.: Wiek przezwyciężonego rozumu. Business Press, Warszawa 1998.
 9. Jemielniak D.: Praca oparta na wiedzy. Praca w przedsiębiorstwach wiedzy na przykładzie organizacji high-tech. Wyd. Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
 10. Kawka T.: Pracownik w czasach nowej gospodarki, [w:] Potocki A. (red.): Globalizacja a społeczne aspekty przeobrażeń i zmian organizacyjnych. Difin, Warszawa 2009.
 11. Kowalski T.: Elementy kapitału ludzkiego w samorządzie terytorialnym. II Lubuskie Forum Samorządu Terytorialnego, PWSZ w Sulechowie, Sulechów 2008.
 12. Luo T., Mann A., Holden R.: The expanding role of temporary help services from 1990 to 2008. Bureau of Labor Statistics, "Monthly Labor Review", August 2010.
 13. Malara Z.: Przedsiębiorstwo w globalnej gospodarce. Wyzwania współczesności. PWN, Warszawa 2007.
 14. Miś A.: Retencja i rozwój pracowników o wysokim potencjale, [w:] Gableta M., Pietroń-Pyszczek A. (red.): Człowiek i praca w zmieniającej się organizacji. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 43, Wrocław 2009.
 15. Morawski M.: Problematyka zarządzania pracownikami wiedzy. "Przegląd Organizacji", 2003, nr 1.
 16. Morawski M.: Zarządzanie wiedzą. Organizacja - system - pracownik. Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2006.
 17. Morello D., Caldwell F.: What Are Knowledge Workers? What Makes Them Thick? GartnerGroup Research Note SPA-12-7780, 24 January 2001, za: Strojny M.: Pracownicy wiedzy - przegląd badań. "Zarządzanie zasobami ludzkimi", 2004, nr 6.
 18. Nickelthwait J., Wooldridge A.: Czas przyszły doskonały. Zysk i S-ka, Poznań 2003.
 19. Reich R.B.: The Work of Nations. Vintage, New York 1992.
 20. Sekuła Z.: Planowanie zatrudnienia. Oficyna Ekonomiczna, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2001.
 21. Tabaszewska E., Sokołowska A., Morawski M.: Kluczowe cele przedsiębiorstwa, [w:] Kobyłko G., Morawski M. (red.): Przedsiębiorstwo zorientowane na wiedzę. Difin, Warszawa 2006.
 22. Torpey E.M.: Flexible work. Bureau of Labor Statistics, "Occupational Outlook Quarterly", Summer 2007.
 23. The agency work industry around the world. Economic report, CIETT, 2011.
 24. Zawadzki M.: Ameryka według Obamy. "Gazeta Wyborcza", 27 styczeń 2011.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-6116
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu