BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Łazowska Bożena (Centralna Biblioteka Statystyczna im. S. Szulca), Łagodziński Władysław Wiesław (Polskie Towarzystwo Statystyczne)
Tytuł
60 lat "Wiadomości Statystycznych"
60 Years of "Statistical News"
Źródło
Wiadomości Statystyczne, 2017, nr 4, s. 5-15, bibliogr. s. 12-15
Słowa kluczowe
Piśmiennictwo naukowe, Historia, Statystyka
Scientific literature, History, Statistics
Uwagi
Klasyfikacja JEL: B29, C19, N01, Y3
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedmiotem artykułu jest syntetyczne omówienie genezy " Wiadomości Statystycznych", przedstawienie redakcji naukowej czasopisma, scharakteryzowanie wiodącej tematyki poruszanej na jego łamach w ciągu 60 lat istnienia oraz zobrazowanie przyszłości tego periodyku i przybliżenie zagadnienia jego udostępniania. W analizie merytorycznej czasopisma wykorzystano - oprócz jego zawartości - adnotowane rekordy bibliograficzne publikowane w wielotomowej serii Bibliografia wydawnictw GUS w latach 1968-2016, zasoby katalogowe Centralnej Biblioteki Statystycznej im. Stefana Szulca i opracowania biograficzne statystyków polskich. (abstrakt oryginalny)

The article aims at presenting a synthetic overview of the "Statistical News" genesis, its scientific editorial board and the profile of topics covered over its 60-year existence. It provides also the picture of the future scenario of the journal, focusing on the way of its dissemination. In the contextual analysis of the journal, apart from its content, the annotated bibliographic records published in a multivolume series Bibliografia wydawnictw GUS within 1968- -2016 were used along with the resources of the Stefan Szulc Central Statistical Library and biographical compilations of the Polish statisticians. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Berger, J. (1968). Materiały archiwalne Wydziału II Statystyki Ludności z lat 1918-1939. Wiadomości Statystyczne, nr 11, Warszawa: GUS.
 2. Berger, J. (2002). Spisy ludności na ziemiach polskich do 1918 r. Wiadomości Statystyczne, nr 1, Warszawa: GUS i PTS.
 3. Berger, J. (2008). Rys historyczny powstania GUS. Wiadomości Statystyczne, nr 1, Warszawa: GUS i PTS.
 4. Bielecki, J., Kubiczek, A. (1991). Badanie budżetów gospodarstw domowych w krajach EWG i w Polsce. Wiadomości Statystyczne, nr 10, Warszawa: GUS i PTS.
 5. Cierpiał-Wolan, M. (2013). Metody wyrównań sezonowych. Wiadomości Statystyczne, nr 7/8, Warszawa: GUS i PTS.
 6. Cwil, E. (1956). Majątek trwały - dochód narodowy (niektóre problemy wzajemnych relacji). Wiadomości Statystyczne, nr 6, Warszawa: GUS.
 7. Dmochowska, H. (2003). Kierunki rozwoju statystyki gospodarczej. Wiadomości Statystyczne, nr 7/8, Warszawa: GUS i PTS.
 8. Dmochowska, H. (2013). Jakość w statystyce. Wiadomości Statystyczne, nr 7/8, Warszawa: GUS i PTS.
 9. Domańska, W. (2011). Wdrażanie strategii Europa 2020. Wiadomości Statystyczne, nr 9, Warszawa: GUS i PTS.
 10. Domaszewicz, B., Łączyński, A. (2011). Powszechny Spis Rolny 2010. Wiadomości Statystyczne, nr 10, Warszawa: GUS i PTS.
 11. Górska, J. (1976). Bibliografia wydawnictw Głównego Urzędu Statystycznego 1968-1973. Warszawa: GUS.
 12. Górska, J. (1988). Bibliografia wydawnictw Głównego Urzędu Statystycznego 1974-1980. Warszawa: GUS.
 13. Górska, J. (1992). Bibliografia wydawnictw Głównego Urzędu Statystycznego 1980-1989. Warszawa: GUS.
 14. Grzesiak, M. (1998). Statystyka ochrony środowiska. Wiadomości Statystyczne, nr 6, Warszawa: GUS i PTS.
 15. Gust, H. (1965). Uwagi w sprawie metody określenia zdolności produkcyjnych oraz stopnia ich wykorzystania. Wiadomości Statystyczne, nr 1, Warszawa: GUS.
 16. Jeznach, M., Leszczyńska-Luberek, O. (2013). Rachunki narodowe - kierunki rozwoju w świetle rewizji standardów międzynarodowych (ESA 2010). Wiadomości Statystyczne, nr 5, Warszawa: GUS i PTS.
 17. Jońca, S. (1973). Założenia metodyczne kompleksowej oceny postępu technicznego w przemyśle. Wiadomości Statystyczne, nr 12, Warszawa: GUS.
 18. Kordos, J. (1965). Nowy schemat losowania w badaniach budżetów rodzinnych. Wiadomości Statystyczne, nr 6, Warszawa: GUS.
 19. Kordos, J. (2001a). Jakość danych w badaniach społecznych. Wiadomości Statystyczne, nr 12, Warszawa: GUS i PTS.
 20. Kordos, J. (2001b). W jakim stopniu statystyk jest odpowiedzialny za jakość danych. Wiadomości Statystyczne, nr 5, Warszawa: GUS i PTS.
 21. Łagodziński, W. (1993). Zintegrowany System Badań Warunków Życia Ludności w latach 1993-1995. Wiadomości Statystyczne, nr 6, Warszawa: GUS i PTS.
 22. Łagodziński, W. (1995). Aktywna polityka informacyjna. Wiadomości Statystyczne, nr 12, Warszawa: GUS i PTS.
 23. Łagodziński, W. (2012). Róg Stanisław (1908- 2000). W: M. Krzyśko (red.), Statystycy polscy, Warszawa: GUS i PTS.
 24. Łazowska, B. (1993). Instytut Badania Koniunktur i Cen w świetle akt Archiwum GUS. Wiadomości Statystyczne, nr 2, Warszawa: GUS i PTS.
 25. Łazowska, B. (1996). Bibliografia wydawnictw Głównego Urzędu Statystycznego 1990-1995. Warszawa: GUS.
 26. Łazowska, B. (2005). Historia roczników statystycznych Polski. Wiadomości Statystyczne, nr 2, Warszawa: GUS i PTS.
 27. Łazowska, B. (2006). Bibliografia wydawnictw Głównego Urzędu Statystycznego 1996-2006. Warszawa: GUS.
 28. Łazowska, B. (2008a). Działalność Biblioteki Głównego Urzędu Statystycznego w latach 1918- -2007. Wiadomości Statystyczne, nr 1, Warszawa: GUS i PTS.
 29. Łazowska, B. (2008b). Wkład galicyjskiej myśli statystycznej w powstanie GUS. Wiadomości Statystyczne, nr 4, Warszawa: GUS i PTS.
 30. Łazowska, B. (2011). Bibliografia wydawnictw Głównego Urzędu Statystycznego 2006-2011. Warszawa: GUS.
 31. Łazowska, B. (2013a). Główny Urząd Statystyczny w latach 1918-1939. Wiadomości Statystyczne, nr 7, Warszawa: GUS i PTS.
 32. Łazowska, B. (2013b). Zmiany technologiczne w pracy Głównego Urzędu Statystycznego w latach 1918-2013. Wiadomości Statystyczne, nr 8, Warszawa: GUS i PTS.
 33. Łazowska, B. (2015). Bibliografia prac prof. dra hab. Tadeusza Walczaka. Wiadomości Statystyczne, nr 5, Warszawa: GUS i PTS.
 34. Łazowska, B. (2016). Bibliografia wydawnictw Głównego Urzędu Statystycznego 2011-2015. Warszawa: Centralna Biblioteka Statystyczna im. Stefana Szulca.
 35. Marciniak, G. (2013). Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011 - podstawowe wyniki. Wiadomości Statystyczne, nr 3, Warszawa: GUS i PTS.
 36. Michnowska, K. (1970). System rachunków narodowych (SNA) a system MPS (Material Product System). Wiadomości Statystyczne, nr 2, Warszawa: GUS.
 37. Młodak, A. (2012). Modernizacja statystyki działalności gospodarczej w krajach Unii Europejskiej. Wiadomości Statystyczne, nr 8, Warszawa: GUS i PTS.
 38. Mroczek-Kwasiżur, M., Pudłowski, T., Szymanek, V., Turek, D. (2005). Poziom rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce i w Europie. Wiadomości Statystyczne, nr 8, Warszawa: GUS i PTS.
 39. Oleński, J. (1977). Koncepcja Systemu Państwowej Informacji Statystycznej. Wiadomości Statystyczne, nr 2, Warszawa: GUS.
 40. Panek, T. (2012). Zagrożenie ubóstwem gospodarstw domowych osób starszych. Wiadomości Statystyczne, nr 3, Warszawa: GUS i PTS.
 41. Paradysz, S. (1977). Doskonalenie programu badań i informacji statystycznej w przemyśle. Wiadomości Statystyczne, nr 1, Warszawa: GUS.
 42. Piekut, M. (2013). Wydatki na działalność badawczo-rozwojową i aktywność patentowa w krajach europejskich. Wiadomości Statystyczne, nr 8, Warszawa: GUS i PTS.
 43. Płatek, A., Szefler, E., Walkowska, K., Zagoździńska, I. (2014). Działalność polskich przedsiębiorstw w dobie globalizacji. Wiadomości Statystyczne, nr 7, Warszawa: GUS i PTS.
 44. Radkowski, S. (1993). Statystyka kultury w okresie przejścia do gospodarki rynkowej. Wiadomości Statystyczne, nr 5, Warszawa: GUS i PTS.
 45. Rozkrut, M. (2013). Zasoby ludzkie w sferze badań i rozwoju w krajach europejskich. Wiadomości Statystyczne, nr 2, Warszawa: GUS i PTS.
 46. Szałtys, D., Stępień, R. (2011). Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2011 r. Wiadomości Statystyczne, nr 11, Warszawa: GUS i PTS.
 47. Szymanek, V., Pudłowski, T. (2004). Badania statystyczne społeczeństwa informacyjnego. Wiadomości Statystyczne, nr 7, Warszawa: GUS i PTS.
 48. Toczyński, T. (1987). Centralne banki danych statystycznych w Polsce. Marzenia czy rzeczywistość? Wiadomości Statystyczne, nr 4, Warszawa: GUS.
 49. Walczak, T. (1998). Przebudowa polskiej statystyki w latach dziewięćdziesiątych i jej dostosowanie do wymagań Unii Europejskiej. Wiadomości Statystyczne, nr 7, Warszawa: GUS i PTS.
 50. Walczak, T. (2001). Społeczeństwo informacyjne a zadania statystyki. Wiadomości Statystyczne, nr 6, Warszawa: GUS i PTS.
 51. Witkowski, J. (2003). Rozwój statystyki społecznej w Polsce - ważne wyzwanie. Wiadomości Statystyczne, nr 7/8, Warszawa: GUS i PTS.
 52. Wojciechowska, R. (1968a). Źródła archiwalne do badań historyczno-statystycznych. Wiadomości Statystyczne, nr 6 (część pierwsza artykułu), Warszawa: GUS.
 53. Wojciechowska, R. (1968b). Źródła archiwalne do badań historyczno-statystycznych. Wiadomości Statystyczne, nr 8 (część druga artykułu), Warszawa: GUS.
 54. Wułach, B. (red.) (1968). Bibliografia wydawnictw Głównego Urzędu Statystycznego 1918-1968. Warszawa: GUS.
 55. Zagoździńska, I. (1996). Transformacja statystyki przedsiębiorstw. Wiadomości Statystyczne, nr 11, Warszawa: GUS i PTS.
 56. Zienkowski, L. (1964). Bilans gospodarki narodowej. Wiadomości Statystyczne, nr 3, Warszawa: GUS.
 57. Zienkowski, L. (1973). Czy potrafimy "zmierzyć" poziom życia. Wiadomości Statystyczne, nr 11, Warszawa: GUS.
 58. Zienkowski, L. (1992). Kłopoty z metodą SNA. Wiadomości Statystyczne, nr 9, Warszawa: GUS i PTS.
 59. Żeglicki, J. (1968a). Działalność Edwarda Szturm de Sztrema - drugiego dyrektora GUS. Wiadomości Statystyczne, nr 5, Warszawa: GUS.
 60. Żeglicki, J. (1968b). Józef Buzek - pierwszy dyrektor Głównego Urzędu Statystycznego (1918-1928). Wiadomości Statystyczne, nr 3, Warszawa: GUS.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0043-518X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu