BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grodzka Dorota (Biuro Analiz Sejmowych)
Tytuł
Konkurencyjność polskich regionów na tle regionów państw członkowskich UE
Competitiveness of Polish Regions in Comparison to Other EU Member States
Źródło
Studia BAS, 2017, nr 1 (49), s. 169-202, bibliogr. 14 poz.
Tytuł własny numeru
Rozwój regionalny
Słowa kluczowe
Konkurencyjność, Konkurencyjność regionów, Analiza konkurencyjności
Competitiveness, Regions competitiveness, Competitive Intelligence (CI)
Uwagi
summ.
Abstrakt
Badanie konkurencyjności regionalnej nastręcza wiele trudności, które wynikają przede wszystkich z braku obowiązującej definicji oraz dynamicznych metod badawczych. Naukowcy, którzy podejmują się tego wyzwania, muszą zmierzyć się z koniecznością wybrania poziomu, na którym będą prowadzili analizę konkurencyjności regionalnej oraz dostępności danych. Próbę opracowania indeksu syntetycznego, który uwzględnia nie tylko dane dotyczące poziomu PKB per capita, uznawanego za miarę zamożności społeczeństwa, ale również wiele aspektów społeczno-gospodarczych, które współtworzą korzystne warunki dla prowadzenia działalności gospodarczej przez firmy oraz życia dla mieszkańców regionu, podjęto na zlecenie instytucji unijnych. RCI umożliwia analizę konkurencyjności wszystkich regionów na poziomie NUTS 2 wchodzących w skład UE, pokazując ich mocne i słabe strony.(fragment tekstu)

The aim of the paper is to rank sixteen Polish regions (voivodeships) according to their competitive position and show differences and regional contrasts in comparison to EU member states. The paper begins with a general overview of the concept of competitiveness. The second section examines the ways of measuring regional competitiveness. One of applied indicators is Regional Competitiveness Index (RCI) which aims to identify the strengths and weaknesses of each of the EU NUTS 2 regions. Next, the author looks at selected aspects of the competitiveness of Polish regions. The starting point for this analysis is a comparative assessment of the competitiveness of all regions in the EU.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Annoni P., Dijkstra L., EU Regional Competitiveness Index RCI 2013, Joint Research Center, Report EUR 26060 EN, http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/ docgener/studies/pdf/6th_report/rci_2013_report_final.pdf.
 2. Annoni P., Dijkstra L., Gargano N., The EU Regional Competitiveness Index 2016, "Working Papers" 02/2017, European Commission, http://ec.europa.eu/regional_ policy/sources/docgener/work/201701_regional_competitiveness2016. pdf.
 3. Annoni P., Kozovska K., EU Regional Competitiveness Index (RCI) 2010, "Scientific and Technical Research Reports", Joint Research Centre 2010, http://publications. jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC58169.
 4. Churski P., Perdal R., Czynniki rozwoju społeczno-gospodarczego w układzie regionalnym Unii Europejskiej [w:] Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno- przestrzennych. Europa bez granic - nowa jakość przestrzeni, red. S. Dołzbłasz, A. Raczyk, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, 2008, http://www.euroreg.uw.edu.pl/dane/web_euroreg_publications_ files/2027/miszczuk_2008_dysproporcje_w_rozwoju_pogranicza. pdf.
 5. Dijkstra L., Annoni P., Kozovska K., A New Regional Competitiveness Index: Theory, Methods and Findings, "European Union Regional Policy Working Papers" 2011, nr 2, http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/ work/2011_02_competitiveness.pdf.
 6. Dijkstra L., Poelman H., Cities in Europe. The new OECD-EC definition, "Regional Focus" 2012, nr 1, http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/ focus/2012_01_city.pdf.
 7. Gołębiewski J., Podlińska O., Konkurencyjność polskich regionów na tle Unii Europejskiej [w:] Problemy rozwoju regionalnego i lokalnego w Polsce, Wydawnictwo Urzędu Miejskiego w Pułtusku, 2015, http://www.wne.sggw.pl/wp-content/ uploads/problemy_rozwoju_regionalne.pdf.
 8. Jacobs F., The True Heart of Europe - the Blue Banana, http://bigthink.com/strange- -maps/the-true-heart-of-europe-nil-the-blue-banana. Konkurencyjność regionalna.
 9. Koncepcje - strategie - przykłady, red. E. Łaźniewska, M. Gorynia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.
 10. Meyer-Stamer J., Systemic competitiveness and Local Economic Development, 2008, http://www.meyer-stamer.de/2008/Systemic+LED_SouthAfrica.pdf.
 11. Podlińska O., Infrastruktura jako czynnik konkurencyjności polskich regionów na tle Unii Europejskiej, "Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu" 2015, t. XVII, nr 5, http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/ bwmeta1.element.ekon-element-000171413555.
 12. Rakowska J., Codzienne dojazdy do pracy jako ekonomiczne kryterium rządowych klasyfikacji i delimitacji obszarów (na przykładzie USA i Kanady), "Studia Regionalne i Lokalne" 2014, nr 3(57), http://www.studreg.uw.edu.pl/pdf/2014_3_ rakowska.pdf.
 13. Vademecum tłumacza. Wskazówki redakcyjne dla tłumaczy, Departament Języka Polskiego Dyrekcji Generalnej ds. Tłumaczeń Pisemnych Komisji Europejskiej, 2016, http://ec.europa.eu/translation/polish/guidelines/documents/styleguide_ polish_dgt_pl.pdf.
 14. Zawodziński K., Bartoszczuk P., Atrakcyjność inwestycyjna a konkurencyjność regionu [w:] Atrakcyjność inwestycyjna regionów Polski na tle Unii Europejskiej, red. H. Godlewska-Majkowska, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa 2013.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-0658
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu