BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Domański Czesław (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
"Wiadomości Statystyczne" jako istotny element edukacji statystycznej społeczeństwa
"Statistical News" as an Essential Element of Statistical Education of the Society
Źródło
Wiadomości Statystyczne, 2017, nr 4, s. 16-24, bibliogr. s. 23-24
Słowa kluczowe
Edukacja, Informacja statystyczna, Statystyka
Education, Statistical information, Statistics
Uwagi
Klasyfikacja JEL: A20, Y10
streszcz., summ.
Abstrakt
Rola statystyki w państwie i społeczeństwie, zarówno w szkolnictwie, jak i biznesie oraz administracji publicznej, wymaga dogłębnego przemyślenia. Artykuły zamieszczane w czasopiśmie naukowym poświęconym statystyce - a przynajmniej część z nich - powinny mieć także charakter popularyzacyjny i dydaktyczny, a zatem przystępny dla większego grona czytelników nie-statystyków mających dostęp do Internetu. Z okazji jubileuszu 60-lecia Redakcja "Wiadomości Statystycznych" wprowadziła dział "Edukacja statystyczna", służący upowszechnianiu wiedzy statystycznej w społeczeństwie, co może się przyczynić do poprawy efektów nauczania statystyki w szkołach oraz popularyzacji myślenia statystycznego w społeczeństwie. (abstrakt oryginalny)

The role of statistics in the country and society, both in education and business as well as in public administration, requires thorough reconsideration. The articles published in the scientific journal devoted to statistics - at least some of them - should have promotional and educational character to be more comprehensible for a larger group of readers-not-statisticians who have access to the Internet. On the occasion of the 60th anniversary, the editorial board of "Statistical News" introduced the section "Statistical Education" with the aim to promote statistical knowledge in the society. It can help improve the effects of teaching statistics in schools and popularize statistical thinking in the society. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Deming, W.E. (1982). Quality Productivity & Competitive Position. Massachusetts Inst. of Technology, Cambridge.
 2. Glossary of Statistical Terms (1996). American Society for Quality, Milwaukee, Wisconsin: CQA- HACCP.
 3. Holmes, P. (2003). 50 years of statistics teaching in English schools: some milestones. Journal of the Royal Statistical Society: Series D (The Statistician), vol. 52, s. 439-463.
 4. Iszkowski, J. (1986). Wybrane problemy badań statystycznych. Wiadomości Statystyczne, nr 7, s. 32-35. Warszawa: GUS i PTS.
 5. Karwacka, I. (1968). Badania statystyczne w Krakowie i we Lwowie. Wiadomości Statystyczne, nr 1, s. 20-22. Warszawa: GUS i PTS.
 6. Konferowicz, S. (1966). Początki myśli statystycznej w Polsce (II). Wiadomości Statystyczne, nr 12, s. 7-13. Warszawa: GUS i PTS.
 7. Kończak, G. (2016). Skuteczny przekaz informacji. Współczesne zagrożenia i wyzwania. Wiadomości Statystyczne, nr 8, s. 79-89. Warszawa: GUS i PTS.
 8. Kordos, J. (1986a). Aktualne trendy w zakresie badania jakości danych statystycznych. Wiadomości Statystyczne, nr 6, s. 41-44. Warszawa: GUS i PTS.
 9. Kordos, J. (1986b). Organizacyjne aspekty zintegrowanego systemu badań gospodarstw domowych. Wiadomości Statystyczne, nr 7, s. 35-37. Warszawa: GUS i PTS.
 10. Kordos, J. (1999). Prace badawcze w zakresie edukacji statystycznej. Kwartalnik Statystyczny, nr 4, s. 45-47. Warszawa: PTS.
 11. Kordos, J. (2001). Czterowymiarowa struktura myślenia statystycznego w badaniu empirycznym. Kwartalnik Statystyczny, nr 1, s. 55-57. Warszawa: PTS.
 12. Kula, W. (1968). Potrzeby i możliwości badań historyczno-statystycznych w nauce polskiej. Wiadomości Statystyczne, nr 3, s. 5-11. Warszawa: GUS i PTS.
 13. Ograjensek, I., Gal, I. (2016). Enhancing Statistics Education by Including Qualitative Research. International Statistical Review, vol. 84, no. 2, International Statistical Institute.
 14. Ostasiewicz, W. (2012). Myślenie statystyczne. Warszawa: Wolters Kluwer SA.
 15. Pearson, E., Kendall, M.G. (1969). Studies in the history of statistics and probability. Oxford University Press.
 16. Rosset, E. (1968). Rodowód statystyki i demografii. Wiadomości Statystyczne, nr 3, s. 1-5.
 17. Sadowski, W. (1968). Polska statystyka matematyczna - retrospekcje i perspektywy. Wiadomości Statystyczne, nr 3, s. 11-14. Warszawa: GUS i PTS.
 18. Stefanowicz, B. (1999). Funkcja informacji statystycznej. Kwartalnik Statystyczny, nr 1, s. 25 i 26. Warszawa: PTS.
 19. Stefanowicz, B. (2001). Edukacja statystyczna. Kwartalnik Statystyczny, nr 1, s. 57 i 58. Warszawa: PTS.
 20. Stefanowicz, B., Cierpiał-Wolan, M. (2015). Błędy przetwarzania danych. Wiadomości Statystyczne, nr 9, s. 23-29.
 21. Szreder, M. (2016). O niektórych nowych wyzwaniach i oczekiwaniach wobec statystyki. Wiadomości Statystyczne, nr 6, s. 1-9. Warszawa: GUS i PTS.
 22. Warzecha, B. (1984). Badanie obiektów wirtualnych (możliwych, teoretycznie) w regionalnej informatyce statystycznej. Wiadomości Statystyczne, nr 6, s. 37-40. Warszawa: GUS i PTS.
 23. Żeglicki, J. (1966). Józef Buzek - pierwszy dyrektor GUS. Wiadomości Statystyczne, nr 3, s. 35-41. Warszawa: GUS i PTS.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0043-518X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu