BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Fajfer Paweł (Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu)
Tytuł
Wdrożenie systemu informatycznego - korzyści płynące z użytkowania systemu ERP
Implementation of It System - Benefits of ERP System's Use
Źródło
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy, 2011, nr 2 (14), s. 71-83, rys., bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Systemy ERP, Wdrożenie systemów informatycznych, Satysfakcja klienta
ERP system, Implementation of information systems, Customer satisfaction
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Silna pozycja przedsiębiorstwa uzależniona jest w głównej mierze od liczby zadowolonych klientów. W dobie globalizacji i silnej konkurencji utrzymanie klienta jest bardzo trudne. Wysoka jakość oferowanych wyrobów często nie wystarcza - klient oczekuje dużych rabatów, sprawnej obsługi oraz szybkiego reagowania na zmiany rynku. System informatyczny w znaczący sposób porządkuje przepływ informacji wewnątrz firmy. W artykule przedstawione zostaną korzyści z wdrożenia systemu oraz przytoczone zostaną wyniki badań dotyczących przedsiębiorstw, w których wdrożono system klasy ERP. (abstrakt oryginalny)

The strong position of the company depends largely on the number of satisfied customers. In the era of globalization and strong competition customer retention is very difficult. High quality of products is often not enough - the customer expects big discounts, good services and quickly respond to market changes. The IT system, which significantly organizes the information flow within the company. The paper will present the benefits of implementing the system and research results will be quoted on the satisfaction of companies with implemented ERP systems. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. APICS Dictionary, 11th Edition. American Production and Inventory Control Society, Inc., Falls Church, VA 2004.
 2. Długosz J. (red.): Nowoczesne technologie w logistyce. PWE, Warszawa 2009.
 3. Fajfer P., Pawlak R., Swoboda B.: Procesowe zarządzanie w zintegrowanych systemach informatycznych na podstawie systemu iScala. Tom I. Wyższa Szkoła Logistyki, Poznań 2008.
 4. Harrison A., van Hoek R.: Logistics Management and Strategy: Competing Through the Supply Chain. Pearson Education Limited, Essex 2008.
 5. Hoffer J.A., Prescott M.B., McFadden T.R.: Modern Database Management. Pearson Prentice Hall, New Jersey 2007.
 6. Januszewski A.: Funkcjonalność informatycznych systemów zarządzania. Tom I. PWN, Warszawa 2008.
 7. Kiełtyka L.: Komunikacja w zarządzaniu. Techniki, narzędzia i formy przekazu informacji. Placet, Warszawa 2002.
 8. Kisielnicki J.: MIS. Systemy informatyczne zarządzania. Placet, Warszawa 2008.
 9. Laudon K.C., Laudon J.P.: Essentials of Business Information Systems. Pearson Prentice Hall, New Jersey 2007.
 10. Nellis J.G., Parker D.: Principles of Business Economics. Pearson Education Limited, Essex 2006.
 11. Sullivan W.G., Wicks E.M., Koelling C.P.: Engineering Economy. Pearson Education International, New Jersey 2009.
 12. Szyjewski Z.: Metodyki zarządzania projektami informatycznymi. Placet, Warszawa 2004.
 13. Raport satysfakcji z wdrożonego ERP. Badanie opinii menedżerów przedsiębiorstw produkcyjnych średniej wielkości, www.decyzje-IT.pl.
 14. Wieczerzycki W.: Zintegrowane systemy informacyjne, [w:] Ciesielski M. (red.): Instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw. PWE, Warszawa 2009.
 15. Wight O.W.: Manufacturing Resource Planning: MRP II. Unlocking America's Productivity Potential. Oliver Wight Limited Publications, Vermont 1984.
 16. Wrycza S. (red.): Informatyka ekonomiczna. PWE, Warszawa 2010.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-6116
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu