BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Aghayev Amil T. (National Aviation Academy, Azerbaijan; Jagiellonian University in Kraków, Poland)
Tytuł
Assessment of the 2010 Kura River Flood Using Remote Sensing Data and GIS Tools
Ocena powodzi na rzece Kura w 2010 roku z wykorzystaniem teledetekcji i narzędzi GIS
Źródło
Geomatics and Environmental Engineering, 2017, nr 11/2, s. 15-28, fot., mapy, wykr., bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe
Powódź, Klęski żywiołowe, Zbiorniki wodne
Flood, Natural disaster, Water container
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Azja
Asia
Abstrakt
W dorzeczach rzeki Kura (Turcja) często występują powodzie stanowiące poważne zagrożenie dla lokalnej ludności. Przeprowadzone badania mają na celu sprawdzenie, czy ogólnodostępne dane teledetekcyjne mogą dostarczyć cennych informacji dotyczących zasięgu powodzi w tym regionie. Jako przykład przeanalizowano powódź, która miała miejsce w 2010 roku. Przedstawiono różne mapy ilustrujące to wydarzenie i porównano je z danymi satelitarnymi Landsat. Mapa obszarów zalanych została opracowana z wykorzystaniem oprogramowania ArcGIS 10.2.1. Szczególną uwagę poświęcono identyfikacji zalewanych obszarów. Badania wykazały, że w mapach przygotowanych przez agencje rządowe istniały poważne błędy. Na podstawie interpretacji zdjęć satelitarnych ustalono i odwzorowano obszary całkowicie i częściowo zniszczone przez powódź.(abstrakt oryginalny)

In the Kura River basin floods occur frequently and pose a major threat for the local population. This research aims to test if freely available remotely sensed data may provide valuable information on flood extent in this region. Flood in 2010 was analysed as a flood event example. Various maps illustrating this event were collected and compared to satellite Landsat data. A map of the flooded areas was developed with ArcGIS 10.2.1 software. Attention was paid to the identification of inundated areas. It was found that there were serious faults in the map prepared by the responsible government agencies. On the basis of satellite image interpretation, districts completely and partly damaged by the flood were determined and mapped.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Archival materials of the State Committ ee of Land and Cartography of Azerbaijan Republic, 2010.
 2. Aslanov H.G.: Ecogeographical problems of the downstream of the Kura River. Chashioghlu Press, Baku 2013 [Aslanov H.Q.: Kürün aşağı axarının ekocoğrafi problemləri. Caşıoğlu Nəşriyyatı, Bakı 2013].
 3. Audisio C., Turconi L.: Urban floods: a case study in the Savigliano area (North-Western Italy). Natural Hazards and Earth System Sciences, vol. 11, 2011, pp. 2951-2964.
 4. Bababayli N.S., Imat F.M.: Eco-geographical zoning of the Aras River basin within the Turkey Republic. Works of Azerbaijan Geographical Society, 15, Baku 2010 [Bababəyli N.S., İmat F.M.: Araz çay hövzəsinin Türkiyə Respublikası daxilindəki ekocoğrafi rayonlaşması. Azərbaycan Coğrafiya cəmiyyətinin əsərləri, XV cild, Bakı 2010].
 5. Babakhanov N.A., Pashayev N.A.: Economic and socio-geographical study of Natural Disasters, Baku 2004 [Babaxanov N.A., Paşayev N.Ə.: Təbii fəlakətlərin iqtisadi və sosial-coğrafi öyrənilməsi, Bakı 2004].
 6. Caucasus Environmental NGO Network (CENN) Report: Eco-migartion in Azerbaijan - trend, the dynamics and problems. Baku 2013 [Eco-миграция в Азербайджане - тенденция, динамика и проблемы. Баку 2013].
 7. Committ ee on Earth Observation Satellites Disaster Management Support Group: The Use of Earth Observing Satellites for Hazard Support: Assessments & Scenarios. Final Report, NOAA, Dept. Commerce, USA, 2001.
 8. EarthExplorer, 2009-2010. [on-line:] http://earthexplorer.usgs.gov [access: 17.01.2015].
 9. Elimination of natural and man-made disasters, 2010, [on-line:] http://www. fh n.gov.az/index.php?aze/pages/33 [access: 20.05.2015].
 10. Eminov Z.N.: Geography. Chirag Press, Baku 2005 [Eminov Z.N.: Coğrafiya. Çıraq nəşriyyatı, Bakı 2005].
 11. Garayev V., Elma F.: Disaster Management System in Azerbaijan: The Case of Kura River Flood of 2010. [in]: Kapucu N., Liou K.T., Disaster and Development, Examining Global Issues and Cases, Springer, 2014, pp. 79-92.
 12. Haq M., Akhtar M., Muhammad S., Paras S., Rahmatullah J.: Techniques of Remote Sensing and GIS for fl ood monitoring and damage assessment: A case study of Sindh province, Pakistan. The Egyptian Journal of Remote Sensing and Space Sciences, vol. 15, 2012, pp. 135-141.
 13. Ireland G., Volpi M., Petropoulos G.P.: Examining the capability of supervised machine learning classifiers in extracting fl ooded areas from Landsat TM Imagery: A case study from a Mediterranean Flood. Remote Sensing, vol. 7, 2015, pp. 3372-3399.
 14. Islam M.M., Sado K.: Development of fl ood hazard maps of Bangladesh using NOAA-AVHRR images with GIS. Hydrological Science Journal, vol. 45, 2000, pp. 337-355.
 15. Kuenzer C., Guo H., Huth J., Leinenkugel P., Li X., Dech S.: Flood Mapping and Flood Dynamics of the Mekong Delta: ENVISAT-ASAR-WSM Based Time Series Analyses. Remote Sensing, vol. 5, 2013, pp. 687-715.
 16. Lawal D.U., Matori A.-N., Hashim A.M., Chandio I.A., Sabri S., Balogun A.-L., Abba H.A.: Geographic Information System and Remote Sensing Applications in Flood Hazards Management: A Review. Research Journal of Applied Sciences, Engineering and Technology, vol. 3 (9), pp. 933-947.
 17. Mahmudov R.N.: Analysis of the hydrometeorological condition in Azerbaijan. Ziya, Baku 2015 [Mahmudov R.N.: Azərbaycanda hidrometeoroloji şəraitin təhlili. Ziya, Bakı 2015].
 18. Marfai M.A.: GIS modelling of river and tidal fl ood hazards in a waterfront city. Case study: Semarang City, Central Java, Indonesia. International Institute for Geo-Information Science and Earth Observation Enschede, The Netherlands, 2003 [thesis].
 19. Museyibov M.A.: Physical Geography of Azerbaijan. Maarif Press, Baku 1998 [Müseyibov M.A.: Azərbaycanın Fiziki Coğrafiyası. Maarif Nəşriyyat, Bakı 1998].
 20. Osorio J.D.G., Galiano S.G.G.: Development of a sub-pixel analysis method applied to dynamic monitoring of fl oods. International Journal of Remote Sensing, vol. 33, 2012, pp. 2277-2295.
 21. Pashayev E.P., Hasanov F.H.: History and development of the "Azdovsutəslayihə" Institute. Sharg-Garb Press, Baku 2010 [Paşayev E.P., Həsənov F.H.: "Azdövsutəslayihə" institutunun tarixi və inkişaf yolu. Bakı 2010].
 22. Stichter S.: The Caribbean Disaster Mitigation Project: Supporting Sustainable Responses to Natural Hazards. 1997, [on-line:] http://www.oas.org/cdmp/ document/papers/gisconf.htm [access: 02.04.2015].
 23. Wang Y.: Using Landsat 7 TM data acquired days after a fl ood event to delineate the maximum fl ood extent on a coastal fl oodplain. International Journal of Remote Sensing, vol. 25, 2004, pp. 959-974.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-7095
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7494/geom.2017.11.2.15
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu