BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stefanowicz Bogdan (Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie)
Tytuł
Siła informacji statystycznej
The Power of Statistical Information
Źródło
Wiadomości Statystyczne, 2017, nr 4, s. 25-33, bibliogr. s. 33
Słowa kluczowe
Informacja statystyczna, System informacji statystycznej
Statistical information, Statistical information system
Uwagi
Klasyfikacja JEL: D80
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule podjęto próbę zwrócenia uwagi na fenomen informacji statystycznej jako nośnika swoistej siły (energii), która pozwala człowiekowi podejmować racjonalne działania we wszystkich dziedzinach życia: społecznego, gospodarczego, politycznego itd. Przyjęto przy tym infologiczną interpretację kluczowych terminów - "informacja" i "informacja statystyczna". W celu wykazania zasadności tytułowego hasła, że informacja statystyczna niesie pewną siłę, wskazano pewne własności informacji statystycznej oraz przytoczono kilka przykładów funkcji, jakie można przypisać tego rodzaju informacji w jej praktycznym wykorzystaniu. (abstrakt oryginalny)

The article aims at highlighting the phenomenon of statistical information as a medium of unique power (energy), which allows people to take reasonable measures in all areas of social, economic, political, and cultural life etc. For the research purpose the infological interpretation of the concept information and statistical information was used. In order to prove the thesis that statistical information has certain power, some features of statistical information were indicated herein and several examples of its function related to the practical use of such information were presented. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Chaffey, D., White, G. (2011). Business Information Management. London, New York: Financial Times Prentice Hall.
 2. Darowski, R. (2008). Filozofia człowieka. Zarys problematyki. Kraków: Wydawnictwo WAM.
 3. Davenport, T.H., Prusak, L. (2000). Working Knowledge: How Organisations Manage What They Know. Boston, Massachusetts: Harvard Business School Press.
 4. Dawkins, R. (2012). Smolubny gen. Tłumaczenie: M. Skoneczny. Warszawa: Prószyński i S- ka.
 5. Harmon, G. (1984). The measurement of information. Information Processing and Management, no. 1-2, s. 193- 198.
 6. Langefors, B. (1980). Infological models and information users view. Information Systems, vol. 5, s. 17- 32.
 7. Langefors, B. (1995). Essays on Infology - Summing up and Planning for the Future. Lund: Studentlitteratur.
 8. Nordbotten, S. (1967). Purposes, Problems and Ideas Related to Statistical File Systems. Sydney: Proceedings from the 36. Session of the International Statistical Institute.
 9. Sundgren, B. (1973). An infological approach to data bases. Stockholm: Skriftserie Statistika Centralbyran.
 10. Sundgren, B. (2015). The concept of information. Pro Libera Scio.
 11. Smid, W. (2016). Umysł projektujący. Powstawanie nowej metodologii. Księgarnia Internetowa CeDeWu.pl.
 12. Tischner, J. (2009). Wiara z słuchania. Kazania starosądeckie 1980-1992. Kraków: Wydawnictwo Znak.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0043-518X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu