BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Twarowski Bartłomiej (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin)
Tytuł
Metody redukowania luki kompetencyjnej - charakterystyka, klasyfikacja i wykorzystanie
The Methods of Reducing Competency Gap - Description, Classification and Practical Use
Źródło
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy, 2011, nr 3 (15), s. 7-18, tab., bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe
Kompetencje, Luka kompetencyjna
Competences, Competence gap
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł został poświęcony problematyce budowania potencjału kompetencyjnego organizacji przez redukowanie występujących w niej luk kompetencyjnych za pomocą stosownych metod. Zawiera on charakterystykę i klasyfikację metod redukowania luki kompetencyjnej oraz prezentację wyników badań empirycznych, których przedmiotem była identyfikacja metod redukowania luki kompetencyjnej najczęściej wykorzystywanych w polskich przedsiębiorstwach. (abstrakt oryginalny)

The present article deals with the issue of developing organization's competence potential through reducing its competence gaps by means of adequate methods. It includes a description and a classification of the methods used to reduce competence gap, as well as a presentation of the results of empirical studies which aimed at identifying the methods of reducing competence gap, most frequently applied in Polish enterprises. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Baruk J. i in.: Pragmatyka identyfikacji i likwidacji luki kompetencyjnej, [w:] Sitko-Lutek A. (red.): Polskie firmy wobec globalizacji. Luka kompetencyjna. PWN, Warszawa 2007.
 2. Drucker P.F.: Menedżer skuteczny. Biblioteka Nowoczesności. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 1995.
 3. Drucker P.F.: Skuteczne zarządzanie. PWN, Warszawa 1976.
 4. Drucker P.F.: Zarządzanie w czasach burzliwych. Nowe wyzwania - nowe horyzonty. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, "Czytelnik", Kraków 1995.
 5. Garrette B., Dussauge P.: Strategie aliansów na rynku. Poltext, Warszawa 1996.
 6. Gierszewska G.: Kompetencje strategiczne na poziomie organizacji, [w:] Masłyk-Musiał E. (red.): Zarządzanie kompetencjami organizacji. Oficyna Wydawnicza WSM, Warszawa 2005.
 7. Gierszewska G.: Zarządzanie strategiczne. WSPiZ im. L. Koźmińskiego, Warszawa 2000.
 8. Haffer R.: Systemy zarządzania jakością w budowaniu przewag konkurencyjnych przedsiębiorstw. Wydawnictwo UMK, Toruń 2003.
 9. Hamel G., Prahalad C.K.: Competing for the Future. Harvard Business School Press, Boston, Massachusetts 1994.
 10. Hamel G., Prahalad C.K.: The Core Competence of the Corporation. "Harvard Business Review", May-June 1990.
 11. Holstein-Beck M.: Menedżer poszukiwany. CIM, Warszawa 2001.
 12. Kay J.: Podstawy sukcesu firmy. PWE, Warszawa 1996.
 13. Luecke R.: Finanse dla menedżerów. Harvard Business Essentials, MT Biznes, Warszawa 2003.
 14. Malara Z.: Przedsiębiorstwo w globalnej gospodarce. Wyzwania współczesności. PWN, Warszawa 2006.
 15. Obłój K.: Strategia organizacji. PWE, Warszawa 2007.
 16. Penc J.: Leksykon biznesu. Placet, Warszawa 1997.
 17. Skrzypek E.: Jakość i efektywność. UMCS, Lublin 2000.
 18. Szpaderski A.: Postulat prakseologii jako teorii podstawowej dla nauk organizacji i zarządzania. Przykłady zastosowań. "Organizacja i Kierowanie", nr 2, 2006.
 19. Twarowski B.: Wpływ luki kompetencyjnej na osiąganie i utrzymywanie przewagi konkurencyjnej, [w:] Sitko-Lutek A. (red.): Polskie firmy wobec globalizacji. Luka kompetencyjna. PWN, Warszawa 2007.
 20. Żuk A.: Luka kompetencyjna w procesie tworzenia i implementacji strategii przedsiębiorstwa, [w:] Sitko-Lutek A. (red.): Polskie firmy wobec globalizacji. Luka kompetencyjna. PWN, Warszawa 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-6116
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu