BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Skurzyńska-Sikora Urszula (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Tytuł
Doskonalenie kompetencji organizacji we współpracy z profesjonalnym doradcą
Improving Competence of the Organization in Cooperation with the Professional Consultant
Źródło
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy, 2011, nr 3 (15), s. 19-32, rys., tab., bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Kompetencje, Zarządzanie kompetencjami, Doradca, Doradztwo
Competences, Competence management, Consultant, Consultancy
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Współczesne przedsiębiorstwa, funkcjonujące w turbulentnym otoczeniu, muszą stale dostosowywać się do pojawiających się zmian. Niezbędne jest zatem posiadanie przez przedsiębiorstwa odpowiednich kompetencji, umożliwiających zdobycie i utrzymanie wysokiej pozycji konkurencyjnej w długim okresie. Konieczne jest odpowiednie identyfikowanie i analizowanie sygnałów z otoczenia, mających wpływ na aktualną i przyszłą sytuację przedsiębiorstwa, oraz określenie kluczowych kompetencji, umożliwiających funkcjonowanie organizacji w przyszłości. Istotną pomocą mogą służyć profesjonalni doradcy, którzy swoją wiedzą oraz doświadczeniem w bezstronny i obiektywny sposób wspomagają identyfikowanie oraz doskonalenie kompetencji organizacji. W artykule przedstawiono wyniki badań empirycznych przeprowadzonych w polskich przedsiębiorstwach, których celem była identyfikacja czynników wspierających i utrudniających identyfikowanie i niwelowanie luki kompetencyjnej. (abstrakt oryginalny)

Contemporary enterprises functioning in a turbulent environment have to continuously adapt to new challenges. Therefore, it is necessary for an enterprise to have adequate competencies which will provide it with a permanent competitive advantage and let it function and develop in a long-term perspective. Thus it is necessary to adequately identify and analyze the signals coming from the environment, taking into account their influence on the current and future situation of the company as a whole, and also predicting on the basis of such signals the directions of the changes in the environment and core competences which condition the company's functioning in the future. Substantial support in this area can be provided by professional consultants who, due to their knowledge and experience, back up their client's enterprise in an objective and independent way, identifying and improving the competence. The paper presents the results of empirical research performed in order to determine the factors that support or hinder the identification of competence gap in Polish enterprises. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Amit R., Schoemaker P.J.H.: Strategic Assets and Organizational Rent. "Strategic Management Journal", No. 1 (14), 1993.
 2. Bratnicki M.: Kompetencje przedsiębiorstwa. Od określenia kompetencji do zbudowania strategii. Placet, Warszawa 2000.
 3. Chitakornkijsil P.: Management Consulting: A Professional Experience. "International Journal of Organizational Innovation", Vol. 3, Issue 3, Winter 2011.
 4. Conner K.R., Prahalad C.K.: A Resource-Based Theory of the Firm: Knowledge versus Opportunism. "Organization Science", No. 5, 1996.
 5. Gorynia M.: Zachowania przedsiębiorstw w okresie transformacji: mikroekonomia przejścia. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 1998.
 6. Greiner L.E., Metzger R.O.: Consulting to Management. Prentice-Hall, Englewood Clifs, NJ 1983.
 7. Hamel G.: The Concept of Core Competence, [in:] Hamel G., Heene A. (eds.): Competence-Based Competition. The Strategic Management Society. John Wiley and Sons, Sussex 1994.
 8. Krogh von G., Roos J.: A Perspective on Knowledge. Competence and Strategy. "Personnel Review", No. 3 (24), 1995.
 9. Kubr M.: Management Consulting. A Guide to the Profession. ILO, Geneva 1996.
 10. Lado A.A., Wilson M.C.: Human Resource Systems and Sustained Competitive Advantage: A Competency-Based Perspective. "Academy of Management Review", No. 4 (19), 1994.
 11. Prahalad C.K., Hamel G.: The Core Competence of the Corporation. "Harvard Business Review", May-June 1990.
 12. Scarbrough H.: Path(ological) Dependency? Core Competencies from an Organizational Perspective. "British Journal of Management", No. 9, 1998.
 13. Sitko-Lutek A. (red.): Polskie firmy wobec globalizacji. Luka kompetencyjna. PWN, Warszawa 2007.
 14. Srivastava S.C.: Managing Core Competence of the Organization. "Journal for Decision Makers", No. 5 (30), October - December 2005.
 15. Stankiewicz M.J.: Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji. TNOiK Dom Organizatora, Toruń 2005.
 16. Szeloch Z.: Doradztwo organizacyjne. Doświadczenia Zachodnioeuropejskie. Krajowe Wydawnictwo Gospodarcze, Ruda Śląska 1992.
 17. Woźniak J.: Zarządzanie wiedzą w firmie szkoleniowej. Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, Olsztyn 2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-6116
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu