BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zinczuk Bartłomiej (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Tytuł
Charakterystyka organizacyjno-społecznych uwarunkowań i zależności wpływających na skuteczność zarządzania relacjami z klientem w przedsiębiorstwie
Characteristics of Organizational and Social Conditions and Relationships Affecting the Effectiveness Customer Relationship Management in the Enterprise
Źródło
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy, 2011, nr 3 (15), s. 33-43, rys., bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie Kontaktami z Klientem, Relacje z klientami, Marketing partnerski
Customer Relationship Management (CRM), Relationships with customers, Partnership marketing
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule autor koncentruje się na charakterystyce czynników wpływających na skuteczność zarządzania relacjami z klientem w przedsiębiorstwie. Prezentowane czynniki, wpływające na skuteczność zarządzania relacjami z klientami, zostały podzielone na dwie grupy: organizacyjne i społeczne. Do czynników organizacyjnych zostały zaliczone procesy oraz struktura organizacyjna. Czynniki społeczne są tworzone przez: personel (kadra kierownicza oraz pracownicy), system komunikacji oraz kulturę organizacyjną. W artykule autor przedstawił model organizacyjno-społecznych uwarunkowań oraz relacji występujących pomiędzy nimi, które wpływają na skuteczność zarządzania relacjami z klientami w przedsiębiorstwie. (abstrakt oryginalny)

In this paper the author focuses on the characteristics of the factors affecting the effectiveness of customer relationship management in the enterprise. Presented factors affecting the effectiveness of customer relationship management have been divided into two groups: organizational and social. The factors were included in the organizational: processes and organizational structure. Social factors are created by: staff (managers and employees), the system of communication and organizational culture. In the article the author presents a model of organizational and social conditions and relationships existing between them that influence the effectiveness of customer relationship management in the enterprise. (short original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Boulding W., Staelin R., Ehret M., Wesley J.J.: A customer relationship management roadmap: What is known. Potential Pitfalls and where to go. "Journal of Marketing", Vol. 69, October 2005.
  2. Bugaj J.: Zarządzanie relacjami z klientem - wyniki badań. "Organizacja i Kierowanie", nr 3, 2003.
  3. Burnett K.: Relacje z kluczowymi klientami. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
  4. Parvatiyar A., Sheth J.N.: Customer Relationship Management - Emerging Practise, Process and Discipline. "Journal of Economics and Social Research", Vol. 3, Issue 2, 2001.
  5. Tiwana A.: Przewodnik po zarządzaniu wiedzą. E-biznes i zastosowania CRM. Placet, Warszawa 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-6116
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu