BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szarfenberg Ryszard (Uniwersytet Warszawski)
Tytuł
Teoria i praktyka polityki społecznej
Theory and Practice of Social Policy
Źródło
Studia BAS, 2017, nr 2 (50), s. 9-36, bibliogr. 60 poz.
Tytuł własny numeru
Polityka społeczna w Polsce
Słowa kluczowe
Polityka społeczna, Polityka społeczna państwa, Funkcje polityki społecznej
Social policy, Social policy, Social policy functions
Uwagi
summ.
Abstrakt
Tytułowy temat jest bardzo rozległy. Napięcie między teorią a praktyką jest przy tym jednym z zasadniczych zagadnień refleksji filozoficznej. Kiedyś filozofowie skupiali się głównie na zrozumieniu świata, ale ulegli pokusie i zabrali się za jego zmienianie. Połączenie dobrej teorii z postępową praktyką było podstawą optymistycznego stanowiska, że człowiek może zmienić siebie i swój świat na lepsze. W idei polityki społecznej te wszystkie wątki łączą się w złożoną całość. Stąd też duża trudność w syntetycznym przedstawieniu tematu w krótkim artykule.(fragment tekstu)

The article analyses both theory and practice of social policy. The author presents social policy as an element of state, politics, administration, and governing; it is also a subject of axiological discussions through various perspectives of political philosophy. From an academic perspective, social policy was defined by some basic terms of the main social science disciplines. This perspective partly concentrates on explaining history of social policy: its origins, growth, and limitations. There are many theories explaining why there are differences among countries. In the last part of the article the author looks at social policy as a practice.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Afełtowicz Ł., Pietrowicz K., Maszyny społeczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013.
 2. Archibugi F., Planning Theory: From the Political Debate to the Methodological Reconstruction, Springer, 2008.
 3. Arndt C., Beating Social Democracy on Its Own Turf: Issue Convergence as Winning Formula for the Centre-Right in Universal Welfare States, "Scandinavian Political Studies" 2014, t. 37, nr 2.
 4. Handbook of Sustainable Development, red. G. Atkinson, S. Dietz, E. Neymayer, Edward Elgar, 2007.
 5. Auleytner J., Polska polityka społeczna: ciągłość i zmiany, Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP, Warszawa 2004.
 6. Barr N., Demontaż nie wchodzi w grę, Instytut Obywatelski, 2011, http://www.instytutobywatelski. pl/1749/lupa-instytutu/demontaz-nie-wchodzi-w-gre.
 7. Barr N., Economics of the welfare state, Oxford University Press, 2012.
 8. Danecki J., O postępie społecznym i polityce społecznej [w:] Polityka społeczna. Wybór tekstów teoretycznych, red. W. Anioł, Instytut Polityki Społecznej, Warszawa 1984.
 9. Davidov G., The Goals of Regulating Work: Between Universalism and Selectivity, "University of Toronto Law Journal" 2014, t. 64, nr 1.
 10. Drake R.F., Principles of social policy, Palgrave, 2001.
 11. Dye T.R., Understanding Public Policy, Pearson, 2014.
 12. Esping-Andersen G., Trzy światy kapitalistycznego państwa dobrobytu, Difin, Warszawa 2010.
 13. Ewaluacja w służbach społecznych, red. B. Szatur-Jaworska, Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, Warszawa 2010.
 14. Frieske K.W., Socjologia w działaniu: nadzieje i rozczarowania, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 1990.
 15. Hardy J., Values in social policy: nine contradictions, Routledge & Kegan Paul, 1981.
 16. Häusermann S., The Politics of Old & New Social Policies [w:] The Politics of the New Welfare State, red. G. Bonoli, D. Natali, Oxford University Press, 2012.
 17. Hoffman J., Graham P., Introduction to Political Theory, Routledge, 2015.
 18. Keune M., Serrano A., Deconstructing flexicurity and developing alternative approaches: towards new concepts and approaches for employment and social policy, red. M. Keune, A. Serrano, Routledge, New York 2014.
 19. Kolek A., Behawioralne interwencje publiczne - założenia, metody i znaczenie dla polityki publicznej [w:] G. Uścińska, B. Samoraj-Charitonow, A. Kolek, Metodologia badań nauk o polityce publicznej w obszarze zabezpieczenia społecznego, Wydział Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UW, Warszawa 2016.
 20. Korpi W., The Democratic Class Struggle, Routledge & Kegan Paul, London 1983.
 21. Kurowska A., Capability Approach [w:] W kręgu pojęć i zagadnień współczesnej polityki społecznej, red. B. Rysz-Kowalczyk, B. Szatur-Jaworska, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2016.
 22. Lasswell H.D., The Policy Orientation [w:] The Policy Sciences: Recent Developments in Scope and Method, red. D. Lerner, H.D. Lasswell, Stanford University Press, 1951.
 23. Lobkowicz N., Theory and Practice. History of a Concept from Aristotle to Marx, Notre Dame, London 1967.
 24. Manow P., Electoral rules, class coalitions and welfare state regimes, or how to explain Esping-Andersen with Stein Rokkan, "Socio-Economic Review" 2009, t. 7, nr 1.
 25. Marshall T.H., Citizenship and Social Class: And Other Essays, Cambridge University Press, 1950.
 26. Nationalizing social security in Europe and America, red. D.E. Ashford, E.W. Kelley, JAI Press, 1986.
 27. FOCUS on Inequality and Growth, OECD, 2014, https://www.oecd.org/els/soc/ Focus-Inequality-and-Growth-2014.pdf.
 28. Okun A.M., Equality and Efficiency: The Big Tradeoff, Brookings Institution Press, 1975.
 29. Piasna A., Myant M., Myths of employment deregulation: how it neither creates jobs nor reduces labour market segmentation, ETUI, Brussels 2017.
 30. Pieliński B., Koprodukcja [w:] W kręgu pojęć i zagadnień współczesnej polityki społecznej, red. B. Rysz-Kowalczyk, B. Szatur-Jaworska, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2016.
 31. Powell M., Zrozumieć wielosektorową gospodarkę dobrobytu, red. M. Powell, Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP, Warszawa 2010.
 32. Rajkiewicz A., Istota polityki społecznej - wczoraj i dziś [w:] Polityka społeczna. Materiały do studiowania, red. A. Rajkiewicz, J. Supińska, M. Księżopolski, Wydawnictwo Śląsk, Katowice 1998.
 33. Rodgers L., Labour Law, Vulnerability and the Regulation of Precarious Work, Edward Elgar, 2016.
 34. Rokkan S., Dimensions of state formation and nation-building: A possible paradigm for research on variations within Europe [w:] The Formation of National States in Europe, red. C. Tilly, Princeton University Press, 1975.
 35. Sainsbury R., The aims of social security [w:] Introduction to Social Security: policies, benefits and poverty, red. J. Ditch, Routledge, 1999.
 36. Salamon L.M., The Tools of Government: A Guide to New Governance, Oxford University Press, 2002.
 37. Skocpol T., Amenta E., States and Social Policies, "Annual Review of Sociology" 1986, t. 12.
 38. Starke P., Radical Welfare State Retrenchment: A Comparative Analysis, Palgrave, 2008.
 39. Strategie w polityce społecznej, red. M. Grewiński, A. Karwacki, Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, Warszawa 2009.
 40. Supińska J., Dylematy polityki społecznej, ASPRA-JR, Warszawa 2014.
 41. Swanson D., Bhadwal S., Creating Adaptive Policies: A Guide for Policy-making in an Uncertain World, SAGE Publications, 2009.
 42. Szarfenberg R., Dowody naukowe jako podstawa polityki społecznej, zarządzania społecznego i pracy socjalnej, "Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje" 2011, t. 15.
 43. Szarfenberg R., Konkretyzacja i koordynacja celów polityki publicznej w wielopoziomowym rządzeniu. Przykład celu Unii Europejskiej w zakresie ubóstwa, "Studia z Polityki Publicznej" 2015, nr 2.
 44. Szarfenberg R., Krytyka i afirmacja polityki społecznej, Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa 2008.
 45. Szarfenberg R., Potrzeba udziału obywateli w tworzeniu, realizacji i doskonaleniu polityki społecznej, referat na konferencji "Partycypacja obywatelska w tworzeniu usług społecznych", Warszawa, 15 stycznia 2016 r.
 46. Szarfenberg R., Prekariat i pojęcia pokrewne [w:] W kręgu pojęć i zagadnień współczesnej polityki społecznej, red. B. Rysz-Kowalczyk, B. Szatur-Jaworska, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2016.
 47. Szarfenberg R., Świadczenia prozatrudnieniowe [w:] W kręgu pojęć i zagadnień współczesnej polityki społecznej, red. B. Rysz-Kowalczyk, B. Szatur-Jaworska, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2016.
 48. Szarfenberg R., Wpływ świadczenia wychowawczego (500+) na ubóstwo na podstawie mikrosymulacji, "Polityka Społeczna" 2017, nr 4.
 49. Szarfenberg R., Kowalczyk J., Model realizacji usług o określonym standardzie w gminie. Rekomendacje organizacyjne, WRZOS, Warszawa 2014.
 50. Szatur-Jaworska B., Polityka socjalna [w:] W kręgu pojęć i zagadnień współczesnej polityki społecznej, red. B. Rysz-Kowalczyk, B. Szatur-Jaworska, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2016.
 51. Taylor G., Ideology and welfare, Palgrave, 2006.
 52. Thaler R.H., Sunstein C.R., Impuls. Jak podejmować właściwe decyzje dotyczące zdrowia, dobrobytu i szczęścia, Zysk i S-ka, Poznań 2012.
 53. Titmuss R., What is Social Policy [w:] Social Policy. An Introduction, red. B. Abel-Smith, K. Titmuss, George Allen and Unwin, London 1974.
 54. Vis B., van Kersbergen K., Why and how do Political Actors Pursue Risky Reforms?, "Journal of Theoretical Politics" 2007, t. 19, nr 2.
 55. Wilensky H.L., The Welfare State and Equality: Structural and Ideological Roots of Public Expenditures, University of California Press, 1974.
 56. Wlaźlak K., Racjonalność planowania w prawie administracyjnym, Wolters Kluwer, Warszawa 2015.
 57. Wnuk-Lipiński E., Demokratyczna rekonstrukcja, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1996.
 58. Wódz J., Planowanie społeczne, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1987.
 59. Współzarządzanie publiczne, red. S. Mazur, Scholar, Warszawa 2015.
 60. Zybała A., Polityki publiczne, Krajowa Szkoła Administracji Publicznej, Warszawa 2012.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-0658
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu