BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sitko-Lutek Agnieszka (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), Pawłowska Elżbieta (Politechnika Śląska)
Tytuł
Zarządzanie kompetencjami publicznych zakładów opieki zdrowotnej poprzez doskonalenie kapitału społecznego
Competence Management by Improving the Social Capital Focused on Public Health Care Example
Źródło
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy, 2011, nr 3 (15), s. 45-59, bibliogr. 36 poz.
Słowa kluczowe
Zakłady opieki zdrowotnej (ZOZ), Zarządzanie kompetencjami, Kapitał społeczny
Health care institution, Competence management, Social capital
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedmiotem zainteresowania autorek było zarządzanie kompetencjami publicznych zakładów opieki zdrowotnej poprzez doskonalenie kapitału społecznego. Aktywność na rzecz rozwoju kompetencji publicznych zakładów opieki zdrowotnej wymaga doskonalenia kapitału społecznego poprzez wykorzystanie nowoczesnych koncepcji zarządzania, tj. organizacyjne uczenie się i zarządzanie wiedzą, kulturę organizacji, partycypacyjne formy zarządzania, koncepcję TQM czy też benchmarking. (abstrakt oryginalny)

The aim of the paper is to present competence management by improving the social capital focused on public health care example. The activities concerning the social capital development require from managers successful application of modern management concepts such as: organizational learning and knowledge management, organization culture, participatory forms of governance, the concept of TQM and benchmarking. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bendell T., Boulter L.: Benchmarking. Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 2000.
 2. Borowiecki R.: Zarządzanie wiedzą a procesy restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw. TNOiK, Kraków 2000.
 3. Bratnicki M.: Kompetencje przedsiębiorstwa. Placet, Warszawa 2000.
 4. Bratnicki M.: Podstawy współczesnego myślenia o zarządzaniu. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Biznesu, Dąbrowa Górnicza 2000.
 5. Bratnicki M.: Zarządzanie zmianami w przedsiębiorstwie. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 1998.
 6. Cameron K., Ettington D.: The conceptual foundations of organizational cultural. Handbook of Theory and Reasearch, New York 1998.
 7. Cameron K., Quinn R.: Kultura organizacyjna - diagnoza i zmiana. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
 8. Czerska M.: Zmiana kulturowa w organizacji - wyzwanie dla współczesnego menedżera. Difin, Warszawa 2003.
 9. Daft R.L.: Organizational Theory and Design. 8th edition, South-Western College Pub, 2003.
 10. Dąbrowski J., Gierszewska G.: Strategie przedsiębiorstw a zarządzanie wiedzą. Wydawnictwo L. Koźmińskiego, Warszawa 2005.
 11. Denison D.: Corporate culture and Organizational Effectiveness. John Wiley & Son, New York 1990.
 12. Fukuyama F.: Zaufanie. Kapitał społeczny a droga do dobrobytu. PWN, Warszawa - Wrocław 1997.
 13. Gulski B., Prokop P., Skurzyńska-Sikora U., Szeloch Z.: Podstawy Organizacji i Zarządzania. Centrum Szkolenia Samorządu i Administracji, Lublin 2000.
 14. Harrisom R.: Learning and Development. CIPD, London 2002.
 15. Juran M.J., Gryna F.M.: Jakość. Projektowanie - analiza. WNT, Warszawa 1974.
 16. Karaszewski R.: TQM teoria i praktyka. TNOiK, Toruń 2001.
 17. Kozlowski S., Chao G., Smith E., Hedlund J.: Organizational downsizing: Strategies, interventions, and research implications. "International Review of Industrial and Organizational Psychology", No. 8, Toruń 2001.
 18. Kuc B.R.: Zarządzanie doskonałe. Wydawnictwo Menedżerskie PTM, Warszawa 2000.
 19. Lendzion J., Stankiewicz-Mróz A.: Wprowadzenie do organizacji i zarządzania. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
 20. Lévy-Leboyer C.: Kierowanie kompetencjami. Poltex, Warszawa 1997.
 21. Lichtarski J.: Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1993.
 22. Maccoby M.: Uczące się organizacje. "Życie gospodarcze", nr 27, Wrocław 1993.
 23. Mikuła B., Pietruszka-Ortyl A., Potocki A.: Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku, wybrane koncepcje i metody. Difin, Warszawa 2002.
 24. Nizard G.: Metamorfozy przedsiębiorstwa. Zarządzanie w zmiennym otoczeniu organizacji. PWN, Warszawa 1998.
 25. Pawłowska E.: Wpływ kapitału społecznego na realizację celów w zamkniętych zakładach opieki zdrowotnej. Niepublikowana rozprawa doktorska pod kierunkiem dr hab. Agnieszki Sitko-Lutek, prof. UMCS. Politechnika Śląska, Zabrze 2008.
 26. Przybysz J., Sauś J.: Kapitał społeczny - szkice socjologiczno-ekonomiczne. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2004.
 27. Robins S.P.: Zasady zachowania w organizacji. Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2001.
 28. Sitko-Lutek A., Skrzypek E.: Organizacyjne uczenie się w rozwoju kompetencji przedsiębiorstw. CH Beck, Warszawa 2009.
 29. Sitko-Lutek A.: Kulturowe uwarunkowania doskonalenia menedżerów. Wydawnictwo UMCS, Lublin 2004.
 30. Sitko-Lutek A.: Organizacja przyszłości oparta o globalnych liderów i globalną kulturę, http://www.zti.com.pl/instytut/pp/referaty/ (03.09.2006).
 31. Sitko-Lutek A.: Polskie firmy wobec globalizacji. PWN, Warszawa 2007.
 32. Skrzypek E.: Miejsce zasobów niematerialnych w kształtowaniu wartości przedsiębiorstwa, Value 2003 - Wpływ zasobów niematerialnych na wartość firmy. Wydawnictwo UMCS, Lublin 2003.
 33. Stachowicz-Stanusch A.: Zarządzanie przez wartość - perspektywa rozwoju współczesnego przedsiębiorstwa. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2004.
 34. Stankiewicz M.J.: Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji. Dom Organizatora, Toruń 2002.
 35. Thompson J.L, Richardson B.: Strategic and Competitive Success: Towards a Model of the Comprehensively Competent Organization. "Management Decision", No. 2, 1996.
 36. Trice H., Beyer J.: The Cultures of Work Organizations. Prentice Hall, Englewood Cliffs, New York 1993.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-6116
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu