BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Fietz Magdalena (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Makulatura - pochodzenie, przerób, wykorzystanie
Waste Paper - Origin, Processing, Usage
Źródło
Nauki Inżynierskie i Technologie / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2016, nr 2 (21), s. 9-27, rys., tab., bibliogr. 44 poz.
Engineering Sciences and Technologies / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe
Papiernictwo, Recykling, Surowce wtórne, Produkcja papieru i celulozy
Papermaking, Recycling, Recyclable materials, Manufacture of paper and cellulose
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W Polsce każdy mieszkaniec wytwarza statystycznie ok. 300 kg śmieci rocznie, w tym ponad 35 kg makulatury. Wtórnemu przerobowi poddaje się tylko jedną trzecią zużytych wyrobów papierniczych. W związku z wejściem w życie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zaistniała potrzeba odzyskiwania coraz większej ilości surowców wtórnych, w tym makulatury. Wtórne zagospodarowanie makulatury ma na celu zmniejszenie ilości gromadzonych odpadów na wysypiskach, zmniejszenie wycinki drzew potrzebnych do produkcji papieru, a także ograniczenie ilości ścieków i odpadów stałych w papierniach dzięki wykorzystaniu do produkcji papieru wtórnych mas celulozowych. W pracy przedstawiono podstawowe informacje na temat papiernictwa w Polsce i na świecie, a także procesu produkcji papieru. Podano rodzaje i charakterystykę makulatury, zebrano dane dotyczące problematyki przerobu zużytych wytworów papierniczych na makulaturowe masy wtórne, z uwzględnieniem przerobu mechanicznego i mechaniczno-chemicznego, oraz kierunki rozwoju produktów przerobu zużytych wytworów papierniczych.(abstrakt oryginalny)

In Poland, every citizen statistically produces about 300 kg of garbage per year, including more than 80 kg of waste paper. Only a third of waste paper products is reprocessed. In connection with the entry into force of the Act on maintaining cleanliness and order in municipalities there is a need to recover more recyclable materials, including recycled paper. Recovery of waste paper intended to reduce the amount of waste in landfill sites, reducing the felling of trees, as well as reducing the amount of sewage and solid waste in paper mills. The paper presents basic information about the paper industry in Poland and worldwide and the paper production process. It also shows types and characteristics of waste paper and collects data on the processing of waste paper products and product development directions for processing of waste paper products.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Arctic Paper S.A., http://www.arcticpaper.com/pl (25.03.2015).
 2. Błażejewicz A., 2009, Postęp w technologii przerobu makulatury, Przegląd Papierniczy, nr 65 (11), s. 658-659.
 3. Czechowski J., 2006, Charakterystyka półproduktów włóknistych do wyrobu tektury falistej, Przemysł Chemiczny, nr 85 (8-9), s. 1272-1273.
 4. Doliwa M., 2009, Makulatura w praktyce, Przegląd Papierniczy, nr 65 (11), s. 660-661.
 5. DS Smith, http://www.dssmith.com/pl/packaging (25.03.2015).
 6. Faul A., Höke U., Lamberecht G., 2006, Odbarwianie makulatury a ekonomiczna produkcja papierów publikacyjnych, Przegląd Papierniczy, nr 62 (11), s. 651-657.
 7. Fornalski Z., 2014a, Przedsiębiorstwa przemysłu papierniczego na "Liście 500" w roku 2013, Przegląd Papierniczy, nr 70 (5), s. 242.
 8. Fornalski Z., 2014b, Zużycie i produkcja papieru i tektury w Polsce w 2014 roku na tle krajów europejskich, Przegląd Papierniczy, nr 71 (9), s. 485.
 9. Godlewska K., 2010, Makulatura - narzędzia wspierające recykling i jakość surowca, Przegląd Papierniczy, nr 66 (11), s. 633-634.
 10. Godlewska K., Żubrzak M., 2014, Papiery higieniczne w Polsce - produkcja, zużycie, trendy, Przegląd Papierniczy, nr 70 (3), s. 121-123.
 11. Graczyk T., 2012, Chiny kształtują popyt na papier i tekturę na całym świecie, Przegląd Papierniczy, nr 68 (1), s. 21-22.
 12. GUS, 2015, Rocznik statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa.
 13. Hertl E., Knez S., 2013, Odbarwianie: kolejna generacja sprawdzonych technologii, Przegląd Papierniczy, nr 69 (11), s. 580-584.
 14. International Paper - Kwidzyn Sp. z o.o., http://www.internationalpaper.com/poland/PL/Company/Facilities/Kwidzyn.html (25.03.2015).
 15. Jakowski S., 2009, Wytyczne dotyczące krajowej produkcji tektury falistej i wykonywanych z niej pudeł, Opakowanie, nr 7, s. 6-7.
 16. Jakucewicz S., 2012, Papier, tektura i karton - co to takiego?, Opakowanie, nr 12, s. 48-50.
 17. Jakucewicz S., 2014, Wstęp do papiernictwa, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.
 18. Kawczyński K., 2007, Możliwości finansowego wspierania selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych z papieru i tektury, Przegląd Papierniczy, nr 63 (10), s. 596-600.
 19. Kociołek-Balawejder E., Ciechanowska A., 2013, Związki powierzchniowo czynne, [w:] Kociołek-Balawejder E. (red.), Technologia chemiczna organiczna - wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, s. 155-157.
 20. Libiszowski S., 1986, Współczesne polskie introligatorstwo i papiernictwo. Mały słownik encyklopedyczny, Ossolineum, Wrocław.
 21. Marcinkowska M., Potocka A.D., 2014, Badanie możliwości zastosowania mas makulaturowo-pierzowych wypełnionych węglanem wapnia do wywarzania tektur oraz materiałów biodegradowalnych, Przegląd Papierniczy, nr 70 (5), s. 283-289.
 22. Miller P., Rawdanowicz H., 1998, Towaroznawstwo wyrobów nieżywnościowych, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.
 23. Mondi Świecie S.A., http://www.mondigroup.com/pl//desktopdefault.aspx/tabid-546 (25.03.2015).
 24. Mróz W., Wandelt W., Perlińska-Sipa K., 2005, Badanie efektywności frakcjonowania masy makulatury mocnej we frakcjonatorze przepływowym. Wpływ warunków frakcjonowania na jego efekty, Przegląd Papierniczy, nr 61 (4), s. 229-236.
 25. Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A., http://www.pwpw.pl (25.03.2015).
 26. Przezdziecka K., Węglowski Z., 1989, Papyros. Dzieje pewnego wynalazku, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.
 27. Przybysz K., 1997, Technologia celulozy i papieru. Technologia mas włóknistych 2, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.
 28. Przybysz P., 2010, Ocena zasobów makulatury w Polsce, Przegląd Papierniczy, nr 66 (11), s. 635-639.
 29. Przybysz P., 2011a, Odzysk makulatury. Cz. 1. Ocena odzysku makulatury na świecie i w krajach europejskich (CEPI), Przegląd Papierniczy, nr 67 (1), s. 31-36.
 30. Przybysz P., 2011b, Odzysk makulatury. Cz. 2. Ocena odzysku makulatury w Polsce, Przegląd Papierniczy, nr 67 (5), s. 313-319.
 31. Przybysz P., 2011c, Przerób makulatury i wykorzystanie wtórnych papierniczych mas włóknistych, Przegląd Papierniczy, nr 67 (8), s. 483-485.
 32. Przybysz P., Przybysz K., 2013, Rozwój poglądów dotyczących procesu mielenia papierniczych mas włóknistych. Cz. I. Rozwój konstrukcji i funkcjonowania urządzeń oraz układów mielenia papierniczych mas włóknistych, Przemysł Papierniczy, nr 69 (6), s. 383-389.
 33. Przybysz K., Przybysz Z., Drzewińska E., 2006, Wykorzystanie surowców roślinnych we współczesnym przemyśle papierniczym - stan i perspektywy rozwoju, Przemysł Chemiczny, nr 85 (8-9), s. 1303-1306.
 34. Przybysz K., Wysocka-Robak A., Przybysz Z., 2006, Recykling papierniczych mas włóknistych, Przemysł Chemiczny, nr 85 (8-9), s. 1152-1154.
 35. Stora Enso Packaging Solutions, http://www.storaensopack.pl (25.03.2015).
 36. TG, 2012, Opakowania z tektury falistej w ankiecie CPI, Opakowanie, nr 12, s. 10.
 37. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, DzU 2001, nr 62, poz. 628, art. 14 ust. 4.
 38. Wandelt P., 2011, Czy wystarczy makulatury mocnej?, Przegląd Papierniczy, nr 67 (2), s. 76-77.
 39. Wandelt P., 2013, Co o trudnościach w odbarwianiu makulatury wiedzieliśmy i pisaliśmy, Przegląd Papierniczy, nr 69 (5), s. 301-303.
 40. Wolak P., 2013, Drewno - surowiec odnawialny dla przemysłu i energetyki, [w:] Kociołek-Balawejder E. (red.), Technologia chemiczna organiczna - wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, s. 105-116.
 41. Wysocka-Robak A., Przybysz K., Olejnik K., 2003, Rozwój technologii przerobu makulatury, Przemysł Chemiczny, nr 82 (8-9), s. 1187-1188.
 42. Wytyczne dotyczące zapobiegania powstawaniu, zbierania i przetwarzania odpadów komunalnych (aspekty techniczne - instalacje i urządzenia) z dnia 10.12.2012, http://www.sejmik.kielce.pl/temp/zdjecia_kat/35387/wytyczne.doc (06.11.2014).
 43. Żubrzak M., 2013a, Co decyduje o właściwościach użytkowych tektury falistej?, Przegląd Papierniczy, R. 69, nr 11, s. 571-572.
 44. Żubrzak M., 2013b, Palety z tektury falistej, Przegląd Papierniczy, R. 69, nr 9, s. 472-473.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-5985
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/nit.2016.2.01
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu