BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Karasek Aneta (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Tytuł
Klasa kreatywna a kompetencje twórcze
Creative Class and Creative Skills
Źródło
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy, 2011, nr 3 (15), s. 73-83, tab., bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Kompetencje, Kreatywność, Myślenie twórcze, Postawa twórcza
Competences, Creativity, Creative thinking, Creative attitude
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Niniejszy artykuł jest próbą przybliżenia koncepcji klasy kreatywnej oraz kompetencji kreatywnych, które charakteryzują pracowników kreatywnych. Cechą wyróżniającą klasę kreatywną jest fakt, iż jej członkowie wykonują pracę, która polega na tworzeniu nowych, znaczących form. Pracownicy ci posiadają kompetencje twórcze, które są głównym źródłem przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw. Są oni także głównym motorem kreowania i wspomagania procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach. W artykule przedstawione zostaną także praktyki kształtowania działań zmierzających ku rozwijaniu klasy kreatywnej. (abstrakt oryginalny)

This article is an attempt to approximate the concept of creative class and creative competences which characterize the creative staff. The distinguishing features of the creative class is fact that their members perform the work, which consist on "the creation of new and significant forms". Those employees have creative skills, which are the main source of competitive advantage of companies. They are also the main driven of creating and supporting innovation processes in enterprises. In this article there will be also presented good practices how to reach actions towards the creative class development. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Brzeziński M.: Organizacja kreatywna. PWN, Warszawa 2009.
 2. Cincinnati Tomorrow. Creative city plan. Cincinnati Tomorrow, Cincinnati 2003.
 3. City of Baltimore Mayor's Office of Community Investment. Inventory of current Baltimore City promotional efforts. Mayor's Office of Community Investment, Baltimore 2004.
 4. Florida R., Tinagli I.: Europe in the Creative Age. Carnegie Mellon Software Industry Center 2004, www.creativeclass.com.
 5. Florida R.: The Flight of the Creative Class. Harper Collins, New York 2007.
 6. Florida R.: Narodziny klasy kreatywnej oraz jej wpływ na przeobrażenia w charakterze pracy, wypoczynku, społeczeństwa i życia codziennego. Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2010.
 7. Talent, Technology and Tolerance. Interview with Richard Florida. W.I.R.E. Abstract - Magazine for ideas, facts and Fiction, No. 2, 2010.
 8. Friedman T.L.: Świat jest płaski. Krótka historia XXI wieku. Dom Wydawniczy REBIS, Poznań 2006.
 9. Jakubowska P., Kukliński A., Żuber P. (red.): Creative Class and Regional Growth in Europe. Minister Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2007.
 10. Peck J.: Struggling with the Creative Class. "International Journal of Urban and Regional Research", Vol. 29.4, Blackwell Publishing, December 2005.
 11. Sitko-Lutek A.: Kompetencje menadżerskie i kultura organizacyjna a luka kompetencyjna, [w:] Sitko-Lutek A. (red.): Polskie firmy wobec globalizacji. Luka kompetencyjna. PWN, 2007.
 12. Simonton D.K.: Origins of Genius: Darwinian Perspectives on Creativity. Oxford University Press, USA 1999.
 13. Skrzypek E. (red.): Kreatywność i przedsiębiorczość w projakościowym myśleniu i działaniu. Tom 1. Zakład Ekonomiki Jakości i Zarządzania Wiedzą, Wydział Ekonomiczny, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2009.
 14. Skrzypek E. (red.): Kreatywność i przedsiębiorczość w projakościowym myśleniu i działaniu. Tom 2. Zakład Ekonomiki Jakości i Zarządzania Wiedzą, Wydział Ekonomiczny, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2009.
 15. Thomas N. (red.): Kreatywność i innowacje według Johna Adaira. Wolters Kluwer business, Kraków 2009.
 16. Wojtczuk-Turek A.: Rozwijanie kompetencji twórczych. Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2008.
 17. Wojtczuk-Turek A.: Kompetencje twórcze jako istotny składnik kapitału innowacyjnego przedsiębiorstw, [w:] Witkowski S.A., Listwan T. (red.): Kompetencje a sukces zarządzania organizacją. Difin, Warszawa 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-6116
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu