BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Łoboda Mirosław (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Tytuł
Kompetencje kobiet podejmujących działalność gospodarczą
The Competencies of Women Starting Their Own Businesses
Źródło
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy, 2011, nr 3 (15), s. 85-100, tab., bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Kobieta w biznesie, Kompetencje
Women in business, Competences
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedsiębiorczość kobiet staje się coraz powszechniejszym zjawiskiem i w coraz większym stopniu wpływa na efektywność globalnej gospodarki. Jest też coraz częściej przedmiotem badań, których wyniki potwierdzają pewną odmienność uprawiania przedsiębiorczości przez kobiety, ale wskazują też na istnienie bardzo wielu podobieństw z przedsiębiorczością uprawianą przez mężczyzn. Proces formowania przedsiębiorcy czy "przedsiębiorczyni" można analizować jako szczególny przypadek nabywania kompetencji. Artykuł opisuje przypadek przygotowywania kobiet do podjęcia ról "przedsiębiorczyń" w specyficznych, "promocyjnych" warunkach - w ramach programu EFS wspierającego przedsiębiorczość. (abstrakt oryginalny)

Women's Entrepreneurship is becoming a more and more popular phenomenon and continues to influence the effectiveness of the global economy to a still greater degree. More and more often it serves as a subject of research whose results confirm a certain difference between male and female entrepreneurship styles yet also demonstrate many common points between the two. The process of educating men and women entrepreneurs could be analyzed as a particular example of competence acquisition. The article describes the process of preparing women to starting up their economic activity in specific, ultra-convenient conditions, i.e. in the course of an ESF programme supporting the development of entrepreneurship. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Allen I.E., Elam A., Langowitz N., Dean M.: GEM 2007 Report on Women and Entrepreneurship. The Center of Women's Entrepreneurship at Babson College, Babson Park 2008.
 2. Anna A., Chandler G., Jansen E., Mero N.: Women business owners in traditional and nontraditional industries. "Journal of Business Venturing", No. 15(3), 2000.
 3. Baines S., Wheelock J.: Working for each other: Gender, the household and microbusiness survival and growth. "International Small Business Journal", No. 17(1), 1998.
 4. de Bruin A., Brush C.G., Welter F.: Advancing Framework for Coherent Research on Women's Entrepreneurship. "Entrepreneurship Theory and Practice", May 2007.
 5. Brush C.: Research on women business owners: Past trends, a new perspective and future directions. "Entrepreneurship Theory and Practice", No. 16, 1992.
 6. Carter N., Allen K.: Size-determinants of women-owned businesses: Choices or barriers to resources. "Entrepreneurship and Regional Development", No. 9(3), 1997.
 7. Coleman S.: Access to capital and terms of credit: A comparison of men and womenowned small businesses. "Journal of Small Business Management", No. 38(3), 2000.
 8. DeTienne D.R., Chandler G.N.: The role of gender in opportunity identification. "Entrepreneurship Theory and Practice", No. 31(3), 2007.
 9. Evaluation and Policy: Promotion of Women Innovators and Entrepreneurship. European Commision, DG Enterprise and Industry, July 2008.
 10. Lisowska E.: Przedsiębiorczość kobiet w Polsce na tle krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Monografie i Opracowania, nr 494, SGH, Warszawa 2001.
 11. Langowitz N., Minitti M.: The entrepreneurial propensity of women. "Entrepreneurship Theory and Practice", No. 31(3), 2007.
 12. McManus P.A.: Women's participation in self-employment in western industrialized nations. "International Journal of Sociology", No. 31(2), 2001.
 13. Sitko-Lutek A.: Kompetencje menedżerskie i kultura organizacyjna a luka kompetencyjna, [w:] Sitko-Lutek A. (red.): Polskie firmy wobec globalizacji. PWN, Warszawa 2007.
 14. Welter F., Smallbone D., Isakova N. (red.): Enterprising women in transition economies. Aldershot, Ashgate 2006.
 15. Welter F., Smallbone D.: Institutional Perspectives on Entrepreneurial Behavior In Challenging Environments. "Journal of Small Business Management", No. 49(1), 2011.
 16. Women's Entrepreneurship: Issues and Policies. OECD Conference "Promoting Entrepreneurship and Innovative SMEs in a Global Economy", Istambul 2004.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-6116
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu