BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sekścińska Katarzyna (Uniwersytet Warszawski)
Tytuł
Radzenie sobie ze stresem jako element kompetencji w pracy menedżera
Coping with Stress as an Element of Competence in Manager's Work
Źródło
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy, 2011, nr 3 (15), s. 101-115, bibliogr. 37 poz.
Słowa kluczowe
Praca w stresie, Stres zawodowy, Zarządzanie stresem, Menedżer
Work under pressure, Occupational stress, Stress management, Manager
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W związku z przeprowadzanymi w ostatnich latach badaniami wskazującymi na wysoki i wciąż wzrastający odsetek menedżerów deklarujących odczuwany wysoki poziom stresu w pracy, warto przyjrzeć się przyczynom i skutkom tego zjawiska. Artykuł stanowi przegląd literatury podejmującej tematykę stresu zawodowego menedżerów. Zostały w nim przedstawione główne źródła stresu i jego konsekwencje. Ponadto, wymienione zostały sposoby radzenia sobie ze stresem zawodowym przez menedżerów oraz możliwości redukcji stresu pracowników przez organizacje. (abstrakt oryginalny)

In the light of recent studies showing high and still rising number of managers declaring significant level of stress in the work field, it is crucial to analyse reasons for this phenomenon and its effects. This paper seems to be an review of the literature in the area of occupational stress among managers. There were shown main causes of stress and their consequences. Moreover, there were enlisted ways of coping with occupational stress among managers and possibilities of reducing stress by the organizations. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Altimier L.: Leading a new generation. "Newborn and Infant Nursing Reviews", Vol. 6, No. 1, p. 7-9.
 2. Beehr T.A.: Organizational stress and employee effectiveness: A job characteristic approach, [in:] Beehr T.A., Bhagat R.S. (eds.): Human stress and cognition in organizations: An integrated perspective. John Wiley & Sons, New York 1985.
 3. Cavanaugh M.A., Boswell W.R., Boudreau J.W.: An empirical examination of selfreported work stress among U.S. managers. "Journal of Applied Psychology", Vol. 85, No. 1, 2000.
 4. Channuwong S.: Strategies for Reducing Stress among Managers: An Integrated Physical and Spiritual Approach. "International Journal of Management", Vol. 26, No. 2, 2009.
 5. Cooper C.L., Marshall J.: Źródła stresu w pracy kierowniczej i umysłowej, [w:] Cooper C.L., Payne R. (red.): Stres w pracy. PWN, Warszawa 1987.
 6. Dewe P., O'Driscoll M.: Stress management interventions: What do managers actually do? "Personnel Review", No. 31, 2002.
 7. Dixon N.F.: Our own worst enemy. J. Cape, London 1987.
 8. Endler N.S., Parker J.D.A.: Coping Inventory for Stressful Situations (CISS): Manual. Multi-Health Systems, Inc., Toronto 1990.
 9. Enns M.W., Cox B.J., Clara I.P.: Perfectionism and neuroticidm: a longitudinal study of specific vulnerability and diathesis-stress models. "Cognitive Therapy and Research", No. 29(4), 2005.
 10. Fontana M.A., Dovidio J.F.: The relationship between stressful life events and school related performances. "Journal of Human Stress", No. 2, 1984.
 11. Frączak B., Ey-Chmielewska H., Zarek A.: Wpływ czynników sychosocjologicznych i psychoemocjonalnych na możliwość generowania dysfunkcji stawu skroniowo-żuchwowego w badaniach ankietowych studentów stomatologii. "Dental Forum", No. 2, 2008.
 12. Gardner L.J.: Exploration of the relationships between workplace: Emotional intelligence, ocupational stress and employee health. "Australian Journal of Psychology", No. 55, 2003.
 13. Hayman S.: Managing emotional fallout. "Harvard Business Review", No. 80, 2003.
 14. Hobson Ch.J., Delunas L.: Efficacy of different techniques for reducing stress: a study among business students in the United States. "International Journal of Management", Vol. 26, No. 2, 2009.
 15. Judge T.A., Thoresen C.J., Pucik V., Welbourne T.M.: Managerial coping with organizational change: A Dispositional Perspective. "Journal of Applied Psychology", No. 84, 1999.
 16. Karim A., Mir A., Bingi P.: Perceived usefulness of stress management strategies and their implementation - An empirical investigation. "Journal of Applied Management and Entrepreneurship", No. 10(3), 2005.
 17. Kaysen D., Slimpson T.: Alcohol problems and posttraumatic stress disorder in female crime victims. "Journal of Traumatic Stress", No. 19(3), 2006.
 18. Kofta M.: Poczucie kontroli, złudzenia na temat siebie, a adaptacja psychologiczna, [w:] Kofta M., Szustrowa T. (red.): Złudzenia które pozwalają żyć. PWN, Warszawa 2001.
 19. Lazarus R.S., Folkman S.: Stress, appraisal and coping. Springer, New York 1984.
 20. Leung M., Chan Y., Olomolaiye P.: Impact of stress on the performance of construction project managers. "Journal of Construction Engineering and Management", August 2008.
 21. Leung M., Chan Y., Yu J.: Integrated model for the stressors and stresses of construction project managers in Hong Kong. "Journal of Construction Engineering and Management", February 2009.
 22. Luthans F.: Organization behaviour. McGraw Hill Publishing Company, New York 1989.
 23. Marino S.: The stress epidemic. "Industry Week", No. 246, 1997.
 24. Matczak A.: Kwestionariusz kompetencji społecznych. "Studia z Psychologii", nr 8, 1997.
 25. McDermott L.: Developing the New Young managers. "Training and Developement", No. 55, 2001.
 26. Melamed S., Ben-AviI., Luz J., Green M.S.: Objective and subjective work monotony: Effects on job satisfaction, psychological distress and absenteeism in blue-collarworkers. "Journal of Applied Psychology", No. 80, 1995.
 27. Nwarch J.V.: Managing For Enhanced Quality Important Management in Nigeria. "European Journal of Scientific Research", Vol. 27, No. 4, 1991.
 28. Raitano R., Kleiner B.: Stress management: stressors, diagnosis and preventative measures. "Management Research News", No. 27, 2004.
 29. Salami A.O., Ojokuku R.M.: Impact of job stress on managers' performance. "European Journal of Scietific Research", Vol. 45, No. 2, 2010.
 30. Sanders A.F.: Towards a Model for Stress And Human Performance. "Acta Psychological", Vol. 53, 1983.
 31. Strelau J., Jaworowska A., Wrześniewski K., Szczepaniak P.: Kwestionariusz radzenia sobie w sytuacjach stresowych (CISS). Podręcznik. Pracownia Testów Psychologicznych PTP, Warszawa 2005.
 32. Terelak J.F.: Psychologia stresu. Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 2001.
 33. Terelak J.F.: Człowiek i stres. Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 2008.
 34. Tillson T.: Is your career killing you? "Canadian Business", No. 70, 1997.
 35. Uen J., Wu T., Huang H.: Young managers' interpersonal stress and its relationship to management practices: an exploratory study. "International Journal of Training and Development", No. 13, 2009, p. 1.
 36. Whitely W., Dougherty T.W., Dreher G.F.: Correlates for career-oriented mentoring for early career managers and professionals. "Journal of Organisational Behaviour", No. 13, 1992.
 37. http://www.pentor.pl/51733.xml?doc_id=11280.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-6116
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu