BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stachowicz-Stanusch Agata (Politechnika Śląska), Ptak Anna (Politechnika Śląska)
Tytuł
PRME i Oath Project - w kierunku społecznie odpowiedzialnego przywództwa
PRME and Oath Project - Towards Socially Responsible Leadership
Źródło
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy, 2011, nr 3 (15), s. 117-133, tab., bibliogr. 46 poz.
Słowa kluczowe
Przywództwo, Etyka, Społeczna odpowiedzialność, Społeczna odpowiedzialność biznesu
Leadership, Ethics, Social Responsibility, Corporate Social Responsibility (CSR)
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Ostatnia dekada to okres niezgody, niezgody na biznes, który coraz mocniej uderza w światową gospodarkę. Ten biznes przyczynił się do kryzysu finansowego, który pociągnął za sobą problemy wszystkich gałęzi gospodarki. Jego aktorami byli i są menedżerowie, przywódcy korporacji, dla których najbardziej liczy się osiąganie najwyższych wyników finansowych, często kosztem nieetycznych praktyk i zapominania o pozostałych interesariuszach organizacji. Rosnąca niezgoda na coraz to dotkliwsze skutki takich działań, które w konsekwencji odczuwa całe społeczeństwo, zdeterminowało rozwój inicjatyw, których celem jest kształtowanie społecznie odpowiedzialnych przywódców. To właśnie okres nauki jest kluczowym dla zakorzenienia w przyszłych menedżerach prawości. Principles for Responsible Management Education (PRME)1 oraz Oath Project2 są odpowiedzią współczesnej edukacji biznesu na światowy kryzys. PRME to globalna inicjatywa oferująca ramy dla rozwoju odpowiedzialnej edukacji zarządzania. Natomiast Oath Project to platforma, której celem jest rozwój i udoskonalenie koncepcji Przysięgi studentów MBA z 2008 roku, wzorowanej na Przysiędze Hipokratesa. (abstrakt oryginalny)

The last decade is a time of "saying no", "saying no" to the business, which strikes the worlds economy harder and harder. This business determined financial crisis, which entailed issues of all branches. Its actors were and are managers, corporate leaders, who cared the most about the highest financial results, performing unethical practices and leaving interests of other stakeholders aside. Growing disagreement for paintful results of these practices, which eventually affect the whole society, determined development of iniciatives, which aim to create social responsible leaders. It is the time of study which is crucial to root integrity in future managers. PRME as well as the Oath Project are the answer of the contemporary business education to the world crisis. PRME is a global iniciative, offering frames for development of the responsible management education. Whereas the Oath Project is a platform, which aims to develop and excel the MBA Oath from 2008, based on the Hiprocatic Oath. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Amabile T.M., Barsade S.G., Mueller J.S., Staw B.M.: Affect and creativity at work. "Administrative Science Quarterly", No. 50, 2005.
 2. Barbee B.: Ethics of entrepreneurship. "Baylor Business Review", No. 22, 2005.
 3. Barling J., Slater F., Kelloway E.K.: Transformational leadership and emotional intelligence: An exploratory study. "Leadership & Organization Development Journal", No. 21(3), 2000.
 4. Berger I.E., Cunningham P.H., Drumwright M.E.: Mainstreaming corporate social responsibility. "California Management Review", No. 49, 2007.
 5. Carnevale P., Isen A.: The influence of positive affect and visual access on the discovery of integrative solutions in bilateral negotiations. "Organizational Behavior and Human Decision Processes", No. 37, 1986.
 6. Carson A.S.: The nature of a moral business person. "Review of Business", No. 17(2), 1995.
 7. Chakraborty S.K., Chakraborty D.: Spirituality in management: Means or end? Oxford University Press, New Delhi, India 2008.
 8. Cherniss C., Adler M.: Promoting emotional intelligence in organizations. American Society for Training and Development, Alexandria, VA 2000.
 9. Cronin B., Davenport E.: Social intelligence. "Annual Review of Information Science and Technology", No. 28, 1993.
 10. Dutton J.E., Glynn M.A.: Positive Organizational Scholarship. "Handbook of Organizational Behavior", No. 1, 2008.
 11. Gardner H.: Who Owns Intelligence? www.kurzweilai.net, 1999.
 12. Goleman D.: Emotional Intelligence. Bantam Books, New York 1995.
 13. Harter L., Buzzanell P.: (Re)storying organizational communication theory and practice: Continuing the conversation about spirituality and work. "Communication Studies", No. 58, 2007.
 14. Keating D.P.: A Search for Social Intelligence. "Journal of Educational Psychology", No. 70, 1978.
 15. Kochan A.: Addressing the crisis in confidence in corporations: Root causes, victims, and strategies for reform. "Academy of Management Executive", No. 16(3), 2002.
 16. Kurpis L.H.V., Beqiri M.S., Helgeson J.G.: The Effects of Commitment to Moral Self-Improvement and Religiosity on Ethics of Business Students. "Journal of Business Ethics", No. 80, July 2008.
 17. Lecker M.: Karma Capitalism: A Normative Standard for Entrepreneurial Leadership, [in:] Stachowicz-Stanusch A. (ed.): Organizational Immunity to Corruption: Building Theoretical and Research Foundations. "International Age Publishing", 2010.
 18. Lennick D., Kiel F.: Moral Intelligence: Enhancing Business Performance and Leadership Success. Wharton School Publishing, 2005.
 19. Lobrigo E., Ptak A., Beckman J.: Corporate social responsibility among some big players, [in:] Fullerton S., Moore D.L.: (eds.): Global Business Trends. "Contemporary Readings", Academy of Business Administration, Ypsilanti 2006.
 20. Maak T., Pless N.M.: Responsible leadership in a stakeholder society. A relational perspective. "Journal of Business Ethics", No. 66, 2006.
 21. McGuire T.: From Emotions to Spirituality: "Spiritual Labor" as the Commodification, Codification, and Regulation of Organizational Members' Spirituality. "Management Communication Quarterly", No. 24(1), 2010.
 22. Mitroff I.I., Denton E.A.: A study of spirituality in the workplace. "MIT Sloan Management Review", No. 40, 1999.
 23. Neubaum D.O., Pagell M., Drexler Jr. J.A., McKee-Ryan F.M., Larson E.: Business Education and Its Relationship to Student Personal Moral Philosophies and Attitudes Toward Profits: An Empirical Response to Critics. "Academy of Management Learning and Education", 2009.
 24. Rhee S.Y.: Shared emotions and group effectiveness: The role of broadening-andbuilding interactions, [in:] Weaver K.M. (ed.): Proceedings of the Sixty-fifth Annual Meeting of the Academy of Management (CD), 2006.
 25. Riggio R.E., Messamer J., Throckmorton B.: Social and Academic Intelligence: Conceptually Distinct but Overlapping Constructs. "Personality and Individual Differences", No. 12, 1991.
 26. Rodriguez A. (ed.): Essays on communication & spirituality: Contributions to a new discourse on communication. University Press of America, Lanham, MD 2001.
 27. Salovey P., Mayer J.D.: Emotional intelligence. "Imagination, Cognition, and Personality", No. 9, 1990.
 28. Sauers D.A., Kennedy J.C., Loo J.K.H.: Power distance and individualism as cultural determinants of ethical judgments. "Journal of International Business Research", No. 4(1), 2005.
 29. Schmidt C., McAdams C.: Promoting the moral reasoning of undergraduate business students through a deliberate psychological education-based classroom intervention. "Journal of Moral Education", No. 38, 2009.
 30. Sharma R.R.: Preventing Corruption through Spiritual Leadership in Organisations, [in:] Stachowicz-Stanusch A. (ed.): Organizational Immunity to Corruption: Building Theoretical and Research Foundations. "International Age Publishing", 2010.
 31. Silvera D.H., Martinussen M., Dahl T.I.: The Tromso Social Intelligence Scale, a Self-Report Measure of Social Intelligence. "Scandinavian Journal of Psychology", No. 42, 2001.
 32. Stachowicz-Stanusch A.: Corruption immunity based on Positive Organizational Scholarship, Towards theoretical framework, [in:] Stachowicz-Stanusch A. (ed.): Organizational Immunity to Corruption: Building Theoretical and Research Foundations. "International Age Publishing", 2010.
 33. Stachowicz-Stanusch A., Ptak A.: Benchmarking - the best practice for implementation of PRME principles - international comparative study. Referat z Międzynarodowej Konferencji STHESCA 2011.
 34. Stachowicz-Stanusch A., Ptak A.: Negative vs. positive identity of international organizations - comparative study, [in:] Fullerton S., Moore D.L. (eds).: Global Business Trends. "Contemporary Readings", Academy of Business Administration, Ypsilanti 2011.
 35. Swanson D.L.: The buck stops here: Why universities must reclaim business ethics education, [in:] Reed D., Wellen R. (eds.): Special issue on universities and corporate responsibility. "Journal of Academic Ethics", No. 2, 2004.
 36. Swanson D.L., Fisher D.G. (eds.): Advancing Business Ethics Education. Charlotte, NC 2008.
 37. Walsh J.P., Weber K., Margolis J.D.: Social Issues in Management: Our Lost Cause Found. "Journal of Management", No. 29(6), 2003.
 38. Wankel C., Stachowicz-Stanusch A.: Effectively Integrating Ethical Dimensions into Business Education (HC) (Research in Managerial Education and Development). "Information Age Publishing", 2011.
 39. Wankel C., Stachowicz-Stanusch A.: Management Education for Integrity: Ethically Educating Tomorrow's Business Leaders. Emerald Group Publishing Limited, 2011.
 40. Wankel C., Stachowicz-Stanusch A.: Principles for Responsible Management Education: A Pathway to Management Education for Integrity. "Organization and Management". Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2011.
 41. Wankel C., Malleck S. (eds.): Globalization: Ethical Models and Applications. IGIGlobal, Hershey, PA 2011.
 42. Wigglesworth C.: Why spiritual intelligence is essential to mature leadership. "Integral Leadership Review", No. 6(3), 2006.
 43. Williams O. (ed.): Business, religion & spirituality: A new synthesis. University of Notre Dame, Notre Dame, IN 2003.
 44. www.unprme.org.
 45. www.theoathproject.org.
 46. www.unglobalcompact.org.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-6116
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu