BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Skrzypek Adam (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Tytuł
Kultura kaizen i jej wpływ na doskonalenie zarządzania
Culture Of Kaizen and Its Influence on Improvement in Management
Źródło
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy, 2011, nr 3 (15), s. 135-148, bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe
Kaizen, Doskonalenie zarządzania
Kaizen, Management development
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W dobie ciągłego doskonalenia rośnie zainteresowanie przedsiębiorstw nowymi czynnikami sukcesu, prowadzącymi do wzrostu efektywności. Ważnym elementem wspomagającym nowej organizacji jest filozofia kaizen, która kładzie nacisk na poprawę jakości i ciągły proces rozwoju. Kultura kazein umożliwia realizacje procesów ciągłego doskonalenia wszystkich obszarów organizacji. W artykule postawiono pytania: "Czy kultura organizacyjna w przedsiębiorstwie może wpływać pozytywnie na implementację kaizen w przedsiębiorstwie?", a jeśli tak, to "Czy można zidentyfikować czynniki, które pozytywnie lub negatywnie wpływają na ten proces?". Wskazano także podstawowe cechy kultury kazein i przedstawiono efekty kazein w organizacji. (abstrakt oryginalny)

In times set for continuous improvement, an interest of enterprises in new success factors grows. Philosophy of kaizen is an important component of the new organization which relies on quality improvement and continuous development. The culture of kaizen enables realization of continuous improvement processes in all areas of the organization. In the article questions were put: "Whether organizational culture can have a positive effect on the implementation of kaizen in enterprise?" and if so "Whether it is possible to identify factors which positively or negatively influence this process?". Article also describes the basic features of culture of kaizen and its effects on organizations. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Armstrong M.: Zarządzanie zasobami ludzkimi - strategia i działanie. Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1996.
 2. Bjerke B.: Kultura a style przywództwa. Zarządzanie w warunkach globalizacji. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
 3. Brunet A., New S.: Kaizen in Japan: an empirical study. "International Journal of Operations & Production Management", Vol. 23, No. 12, 2003.
 4. Chase N.: Kazein cust work-in-progress, boots production. "Quality", March 1998.
 5. Ciferi L., Kazein enters the Czech Republic. "Automotive News Europe", Vol. 12, No. 6, 2007.
 6. Dahlgaard J., Kristensen K., Kanji G.: Podstawy zarządzania jakością. PWN, Warszawa 2000.
 7. Farris J.: Van Aken E., Doolen T., Worley J.: Learning from less succesful Kaizen events: a case study. "Engineering Management Journal", Vol. 20, No. 3, 2008.
 8. Imai M.: Gemba. Kaizen. Zdroworozsądkowe, niskokosztowe podejście do zarządzania. MT Biznes, Warszawa 2006.
 9. Imai M.: Kaizen. Klucz do konkurencyjnego sukcesu Japonii. MT Biznes, Warszawa 2007.
 10. Juarez-Barraza M., Ramis-Pujol J.: Implementation of Lean-Kaizen in the human resource service process. "Journal of M Technology Manufacturing Management", Vol. 21, No. 3, 2010.
 11. Karwacka A.: Filozofia ewolucji, czyli kaizen w firmie na tle nowych trendów zarządzania. "Personel i Zarządzanie", nr 5, 2010.
 12. Matloch H.: Strategic and HRM aspects of Kazein: a case study. "New Technology, Work and Employment", Vol. 12, No. 2, 1997.
 13. Minton E.: Baron of Blitz has boundless vision of continuous improvement. "Industrial Management", Vol. 40, No. 1, 1998.
 14. Moderes B., Ansami A., Locwood D.: Kazein costing for lean manufacturing; a case study. "International Journal of Production Research", Vol. 43, No. 9, 2005.
 15. Polonka R.: Czemu służy system auditów 5S. "Top Logistyk", nr 6, 2009/2010.
 16. Sikorski Cz.: Kultura organizacyjna. Efektywnie wykorzystaj możliwości swoich pracowników. C.H. Beck, Warszawa 2006.
 17. Skrzypek A.: Wpływ wybranych koncepcji zarządzania na jakość w warunkach GOW, [w:] Salerno-Kochan M. (red.): Wybrane aspekty zarządzania jakością. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2011.
 18. Skrzypek E.: Jakość totalna a kaizen. "Problemy Jakości", nr 2, 1994.
 19. Stępień J.: Kaizen, czyli odchudzanie produkcji. "Forbes", nr 2, 2006.
 20. Sun H., Zhao Y., Yau H.: The relationship between quality management of frontline supervisor co-ops. "Total Quality Management & Business Excellence", Vol. 16, No. 10, 2005.
 21. Troppenaars F.: Riding the Waves of Culture. London 1995.
 22. Van Aken E., Harris J., Glover W., Letens G.: Framework for designing, managing and improving Kaizen event programs. "International Journal of Productivity and Performance Management", Vol. 59, No. 7, 2010.
 23. Wasilewski L.: Wartości kaizen. "Problemy Jakości", nr 2, 1993.
 24. Wierzbicki J.: Kazein w Polmo Łomianki SA, Studium przypadku, [w:] Wróbel G. (red.): Flow Management. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, Rzeszów 2010.
 25. Wróbel G.: Kultura organizacyjna i jej kształtowanie wobec wartości i postaw kaizen, [w:] Wróbel G. (red.): Kultura kaizen. Rozważania nad wartościami ciągłego doskonalenia. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, Rzeszów 2011.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-6116
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu