BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Muszyńska Karolina (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Wzorce zarządzania komunikacją w projekcie
Project Communication Management Patterns
Źródło
Przegląd Organizacji, 2017, nr 4, s. 30-40, tab., bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie projektem, Komunikowanie, Komunikowanie w grupie, Komunikowanie skuteczne, Wyniki badań
Project management, Communication, Communication in a group, Effective communication, Research results
Uwagi
summ.
Abstrakt
Znaczna część współczesnych przedsiębiorstw opiera swoją działalność na projektach, co przekłada się na ich zainteresowanie skutecznymi metodami, praktykami i narzędziami zarządzania projektami. Wśród wielu krytycznych czynników sukcesu projektu, publikowanych w różnych raportach i publikacjach naukowych, zarządzanie komunikacją jest wymieniane bardzo często. Ale mimo iż procesy komunikacyjno-dokumentacyjne uważane są za niezbędne dla powodzenia projektu i są częścią metodologii zarządzania projektami stosowanych przez wiele organizacji, są często pomijane lub niewłaściwie zarządzane. Głównym celem artykułu jest zdefiniowanie wzorców zarządzania komunikacją projektową, mogących zapewnić wsparcie kierownikom projektów i zespołom w skutecznym zarządzaniu komunikacją i dokumentacją w projektach. Jedenaście wzorców zarządzania komunikacją zdefiniowanych w niniejszym opracowaniu oparto na podejściu kontekst-problem-rozwiązanie i podzielono na cztery kategorie, odnoszące się do różnych aspektów komunikacji - informacyjną, strategiczną, emocjonalną i praktyczną. Zestaw wzorców zarządzania komunikacją może być zastosowany w praktyce zarówno w celu rozwiązywania napotykanych problemów komunikacyjnych lub dokumentacyjnych, jak również ich unikania. (abstrakt oryginalny)

A significant share of contemporary businesses constitute project-based companies which are strongly interested in effective project management methods, practices and tools. Among a number of critical project success factors, published in various reports and scientific publications, project communication management is the one being mentioned very frequently. But even though communication and documentation processes are deemed vital to the success of the project and are part of project management methodologies used by many organizations, they are often neglected or not properly managed. The main goal of the paper is to define project communication management patterns, which can provide support to project managers and teams in effective managing communication and documentation in projects. Eleven communication management patterns defined within the paper are based on a context-problem-solution approach and are grouped into four categories, referring to various aspects of communication - informational, strategical, emotional and practical. The set of communication management patterns can be used in practice both to solve encountered communication or documentation problems and to avoid them. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Burke R., Barron S. (2014), Project Management Leadership: Building Creative Teams, John Wiley & Sons, Chichester.
 2. Charles M. (2009), The Ascent of Communication: Are We on Board? [in:] L. Louhiala-Salminen, A. Kankaanranta (eds.), The Ascent of International Business Communication, Helsinki School of Economy Helsinki, pp. 9-23.
 3. Conboy K. (2010), Project Failure en masse: A Study of Loose Budgetary Control in ISD Projects, "European Journal of Information Systems", Vol. 19, No. 3, pp. 273-287.
 4. Damasiotis V., Fitsilis P., O'Kane J.E (2012), Measuring communication complexity in projects, Proceedings of the Management of International Business and Economic Systems (MIBES-ES- DO) 2012 International Conference, TEI, Larissa, pp. 100-114.
 5. Ernst A.M. (2008), Enterprise Architecture Management Patterns, Proceedings of the 15th Conference on Pattern Languages of Programs, ACM, New York.
 6. Gamma E., Helm R., Johnson R., Vlissides J. (1994), Design Patterns: Elements of Reusable Object-oriented Software, Pearson Education, Upper Saddle River.
 7. IPMA (2006), ICB - IPMA Competence Baseline, Version 3.0, International Project Management Association, http:// http:// www.ipma.world/assets/ICB3.pdf, access date: 27.12.2016.
 8. Kerzner H.R. (2013), Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling and Controlling, John Wiley & Sons, Hoboken.
 9. Lukosch S., Schümmer Т. (2006), Groupware Development Support with Technology Patterns, "International Journal of Human-Computer Studies", Vol. 64, No. 7, pp. 599-610.
 10. Meredith J.R., Mantel S.J. Jr. (2011), Project Management: A Managerial Approach, John Wiley 8c Sons, Hoboken.
 11. Monteiro de Carvalho M. (2013), An Investigation of the Role of Communication in IT Projects, "International Journal of Operations & Production Management", Vol. 34, No. 1, pp. 36-64.
 12. Muszyńska К. (2010), Kształtowanie modelu komunikacji w zespole projektowym, rozprawa doktorska, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
 13. Muszyńska K. (2015), Communication Management in Project Teams - Practices and Patterns, [in:] Managing Intellectual Capital and Innovation for Sustainable and Inclusive Society, ToKnowPress, Bangkok/Celje/Lublin, pp. 1359-1366.
 14. Ofori D.F. (2013), Project Management Practices and Critical Success Factors - A Developing Country Perspective, "International Journal of Business and Management", Vol. 8, No. 21, pp. 14-31.
 15. Papke-Shields K.E., Beise С., Quan J. (2010), Do project Managers Practice what They Preach, and Does it Matter to Project Success? "International Journal of Project Management", Vol. 28, No. 7, pp. 650-662.
 16. Phillips M.M. (2014), Reinventing communication: How to design, lead and manage high performing projects, Gower Publishing, Farnham.
 17. Pitts V.E., Wright N.A., Harkabus L.C. (2012), Communication in Virtual Teams: The Role of Emotional Intelligence, "Journal of Organizational Psychology", Vol. 12, No. 3/4, pp. 21-34.
 18. PMI (2013), The High Cost of Low Performance: The Essential Role of Communications, Project Management Institute, http://www.pmi.0rg/~/media/pmi/d0cuments/public/pdf/ learning/ thought-leadership/pulse/the-essential-role-of-com- munications.pdf, access date: 27.12.2016.
 19. Pop A.M., Pop I., Dumitrascu D.D. (2013), An Analysis Model of the Communication Features in Research Project Management, "Revista Economical Vol. 65, No. 4, pp. 49-64.
 20. Rech J., Feldmann R.L., Ras E" Jedlitschka A., Decker B. (2009), Knowledge Patterns and Knowledge Refactorings for Increasing the Quality of Knowledge, [in:] M.E. Jennex (ed.), Knowledge Management, Organizational Memory and Transfer Behavior: Global Approaches and Advancements, Information Science Reference, Hershey, pp. 281-328.
 21. Samäkovä J., Sujanovä J., Koltnerovä K. (2013), Project Communication Management in Industrial Enterprises, Proceedings of the 7th European Conference on Information Systems Management and Evaluation, Gdańsk, pp. 155-163.
 22. Słownik Języka Polskiego (2016), Wyd. Nauk. PWN, Warszawa, http://sjp.pwn.pl, data dostępu: 27.12.2016 r.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-7221
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu