BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Knop Lilla (Politechnika Śląska), Macełko Marta (Politechnika Śląska), Mendel Izabela (Politechnika Śląska)
Tytuł
Klastry kreatywne we współczesnych polskich realiach
Creative Clusters in Polish Reality
Źródło
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy, 2011, nr 4 (16), s. 63-81, rys., tab., bibliogr. 47 poz.
Słowa kluczowe
Klastry, Koncepcja klastrów, Przemysł kreatywny
Business cluster, Cluster conception, Creative industry
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono założenia i możliwości, jakie stają przed polskimi klastrami kreatywnymi. Mimo coraz bogatszej literatury z zakresu klastrów, trudno jest jednoznacznie wskazać czynniki różnicujące klastry kreatywne, tym bardziej, że zagadnienie przemysłów kreatywnych jest tak samo "młode", jak odnowiona teoria klastrów. Bazując na widocznym rozwoju przemysłu kreatywnego w Polsce, przedstawiono znaczenie tego sektora dla gospodarki i możliwości kształtowania struktur klastrowych. Przyjęto przy tym założenie, że cechy charakteryzujące klastry kreatywne silnie łączą się z koncepcją 3T R. Floridy (technologia, talent, tolerancja). Do tych cech dołączono kolejne dwa elementy, tożsamość za R. Dutkiewiczem oraz terytorium. Wszystkie te elementy, które opisują klastry kreatywne są wynikiem skutecznie działającego kreatywnego ekosystemu. (abstrakt oryginalny)

The article describes the assumption and possibilities which facing polish creative clusters. Despite the more and more riche literature about clusters, is difficult clearly show the factors which can differentiate creative clusters, in fact, that the creative clusters question is as new as renewal cluster theory. Based on visible creative industry development in Poland, the articles presents the importance of creative industry in economy and the possibilities of shaping the cluster's structures. The characteristic of creative clusters are strong linked with R. Florida's conception 3T (technology, talent, tolerance), and added two items: R. Dutkiewicz's identity and important - fifth - territory. They describe the creative cluster phenomenon and simultaneously are the result of an effective ecosystem. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adorno T., Horkheimer M.: Dialectic of Enlightenment. Stanford University Press, London 2002.
 2. AN URBACT II PROJECT, Creative cluster in low density urban areas 2010, http://urbact.eu/en/projects/innovation-creativity/creative-clusters/homepage/.
 3. Caves R.: Creative industries: contracts between art and commerce. Harvard University Press, Harvard 2000.
 4. Hartley J. (ed.): Creative industries. Blackwell, Oxford 2005.
 5. Cox G.: Cox review of creativity in business: building on the UK's Strengths. HM Treasury, London 2005.
 6. Creative Economy Report 2010, ONZ 2011.
 7. Department of Culture, Media and Sport, Creative Industries Mapping Document, DCMS, London 1998.
 8. Dutkiewicz R.: Wrocław - miasto czterech T, www.rp.pl/artykul/620842.html, 03.03.2011.
 9. ECORYS, Analiza potrzeb i rozwoju przemysłów kreatywnych. Raport końcowy, Warszawa 2009.
 10. Florida R., Gates G., Knudsen B., Stolarick K.: The university and the Creative Economy, 2006, www.creativeclass.com/rfcgdb/articles/University_andthe_Creative_Economy.pdf.
 11. Florida R.: Narodziny Klasy kreatywnej. Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2010.
 12. Florida R.: The rise of the creative class. Basic Books, New York 2002.
 13. Florida R.: The Rise of the Creative Class: And How it's transforming work, leisure, community and everyday life. Perseus Book Group, New York 2002.
 14. Gordon I.R., McCann P.: Industrial Clusters: Complexes, Agglomeration and/or Social Networks? "Urban Studies", Vol. 37, No. 3, 2000.
 15. Harrington D.M.: The Ecology of Human Creativity: A psychological perspective, [in:] Runco M.A., Albert R.S. (eds.): Theories of Creativity. Sage Publications, London 1990.
 16. Jayne M.: Creative industries: the regional dimension? "Environment & Planning" C: "Government & Policy", No. 23, 2005.
 17. KEA, EUROPEAN COMMISSION, Sixth Progress Report on economic and social cohesion. Brussels, COM (2009) 295 final, 2009a.
 18. EUROPEAN COMMISSION, The impact of culture on creativity. Brussels: EC-DG for Education and Culture, 2009b.
 19. KEA, The Economy of Culture in Europe. Komisja Europejska, 2004.
 20. Klasik A. (red.): Kreatywne miasta i aglomeracje. Studia przypadków, Katowice 2009.
 21. Klasik A. (red.): Poradnik zarządzania zmianą gospodarczą na poziomie lokalnym, partnerstwo, kreatywność i kompetencje dźwignią zmian w mieście postindustrialnym. Od badania do działania. Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Karola Goduli w Chorzowie, Chorzów, luty 2011.
 22. Klasik A.: Sektor kultury i przemysły kreatywne w rozwoju regionu na przykładzie Aglomeracji Górnośląskiej, www.kongreskultury2010.pl/?p=/pl/menu/04_badania/04/04.
 23. Klasik A.: Budowanie i promowanie kreatywnej aglomeracji miejskiej. "AE Forum", nr 27, 2008.
 24. Knop L., Krannich M., Olko S.: Analysis of the Cluster Initiatives in Śląskie Voivodeship Using KST Model, [in:] Springer R., Chadraba P. (eds.): DePaul University Chicago, Vienna University of Economics.
 25. Knop L., Stachowicz J.: A concept of of cluster creation and development, [in:] Bojar E. (ed.): Cluster. Politics. Management. Good clustering practices in the world. Lublin 2009.
 26. Knop L.: Kluczowe założenia analizy klastrów, artykuł z bieżącego numeru.
 27. Koszarek M.: Diagnoza sektora branż kreatywnych na obszarze Metropolii Gdańskiej. Creative Cities, www.creativecitiesproject.eu/en/output/doc-23-2011/SWOT_Gdansk_PL.pdf, 2011.
 28. Kreatywne Miasta; Brief for Poland: Wywiad z Richardem Floridą, www.creativeclass.com/rfcgdb/articles/Brief_116_B4P.pdf, 2009.
 29. Landry Ch.: The Creative City A Toolkit for Urban Innovators Earthscan. Londyn 2000.
 30. Lazzeretti L., Boix R., Capone F.: Do creative industries cluster: mapping creative local production systems in Italy and Spain. "Industry and Innovation", Vol. 15, No. 5, 2008.
 31. Lazzeretti L., Boix R., Capone F.: Why do Creative Industries Cluster? An analysis of the determinants of clustering of creative industries. IERMB Working Paper in Economics, No. 09.02, Apr. 2009.
 32. Lewandowski P., Mućk J., Skrok Ł.: Znaczenie gospodarcze sektora kultury. Wstęp do analizy problemu raport końcowy. Instytut Badań Strukturalnych, Warszawa 2010.
 33. Łódź - rewolucja w procesie, 2011.
 34. http://kongres-kultury.pl/rkk_files/File/rewolucje_PL.pdf.
 35. Maskell P., Kebir L.: What Qualifies as a Cluster Theory? Danish Research Unit for Industrial Dynamic 2005, Dania 2005.
 36. Porter M.: Porter o konkurencji. PWE, Warszawa 2001.
 37. Pratt A.C.: Creative clusters: towards the governance of the creative industries production system? "Media International Australia", No. 112, 2004.
 38. Raport Deutsche Bank Research, Cultural and creative industries. Growth potential in specific segments, Berlin 2011.
 39. Seifter Associates of New York City, The creative ecosystem of Ulster County, NY and environs, an environmental scan, conducted by Seifter Associates of New York City Jaunary - July, 2008.
 40. Shorthose J., Strange G.: Creative Industries: Production, Consumption and Resistance, Conference of Socialist Economists, 2004.
 41. Stachowicz J., Knop L., Machnik-Słomka J., Olko S., Stachowicz-Stanusch A., Baron M., Jabłoński M.: Ekspertyza - klastry województwa śląskiego - rekomendacje dla dalszego rozwoju. UM woj. śląskiego, Politechnika Śląska, Gliwice 2011.
 42. United Kingdom, Department of Trade and Industry. Business clusters in the UK: a first assessment. Report by trends business research. London 2001.
 43. www.inret.pl.
 44. www.lokomotywa.org.pl.
 45. www.multiklaster.pl.
 46. www.mediaklaster.pl.
 47. www.zamekcieszyn.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-6116
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu