BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Paradysz Stanisław
Tytuł
Rola przedstawicieli statystyki publicznej i środowiska akademickiego w kształtowaniu profilu "Wiadomości Statystycznych"
The Role of Official Statistics Representatives and Academic Community in the Development of "Statistical News" Profile
Źródło
Wiadomości Statystyczne, 2017, nr 5, s. 5-9
Słowa kluczowe
Statystyka, Pracownicy naukowi, Piśmiennictwo naukowe
Statistics, Academic staff, Scientific literature
Uwagi
Klasyfikacja JEL: Y90
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł prezentuje ważniejsze wydarzenia ukazujące rolę akademickiego środowiska statystycznego oraz środowiska statystyki publicznej w kształtowaniu profilu informacyjnego "Wiadomości Statystycznych" ("WS"). Za szczególnie znaczące uznano określenie strategii informacyjnej podczas tworzenia "WS" w 1956 r., niedopuszczenie w latach 60. XX w. do zdominowania treści czasopisma przez informacje instruktażowe i szkoleniowe przeznaczone głównie na użytek wewnętrzny, sprecyzowanie kierunków rozwoju charakteru naukowego "WS" oraz wprowadzanie od 2013 r. rozwiązań funkcjonalnych wynikających z wymogów stawianych czasopismom naukowym. Scharakteryzowano też środowisko akademickie Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (SGPiS), które miało wpływ na utworzenie i ukształtowanie profilu tematycznego "WS". (abstrakt oryginalny)

The article presents major events illustrating the role of both statistical academics and official statistics community in the development of "Statistical News" information profile. The formulation of an information strategy during the creation of "Statistical News" in 1956, the refusal of dominating magazine contents by instructional and training information mainly for internal use in the 1960s as well as the introduction offunctional solutions resulting from the requirements of scientific journals in 2013 were considered as one of the most significant issues. The academic community of the Main School of Planning and Statistics, which has influenced the development of the thematic profile of "Statistical News", was also characterized in this paper. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0043-518X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu