BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Machnik-Słomka Joanna (Politechnika Śląska)
Tytuł
Znaczenie klastrów wiedzy w komercjalizacji wyników badań z uczelni
Importance of Knowledge Clusters in the Commercialization of Research Results from University
Źródło
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy, 2011, nr 4 (16), s. 95-108, rys., tab., bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Klastry, Wiedza, Komercjalizacja wiedzy
Business cluster, Knowledge, Knowledge commercialisation
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedmiotem artykułu jest przedstawienie znaczenia klastrów wiedzy w kontekście komercjalizacji wyników badań z uczelni wyższych. W artykule omówiono cechy charakteryzujące klastry wiedzy i uwarunkowania ich rozwoju. Podkreślono rolę klastrów wiedzy w poprawie współpracy, w szczególności pomiędzy nauką a biznesem oraz przedstawiono przykłady tego rodzaju klastrów. (abstrakt oryginalny)

The main object of this article is presentation of importance of Knowledge Clusters in the context of research results commercialization. In present chapter it talk over the characteristic of Knowledge Cluster and conditions of development. It emphasize importance of the role of the Knowledge Clusters in improvement of collaboration between science and business. Additionally it present the examples of this clusters. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bąkowski A.: Klaster badawczy, [w:] Matusiak K. (red.): Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć. PARP, Warszawa 2008.
 2. Bąkowski A., Nowakowska A.: Klaster, [w:] Matusiak K. (red.): Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć. PARP, Warszawa 2008.
 3. Dolińska M.: Innowacje w gospodarce opartej na wiedzy. PWE, Warszawa 2010.
 4. Benchmarking klastrów w Polsce - 2010. Raport z badania. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2010.
 5. Matusiak K.: Rozwój systemów wsparcia przedsiębiorczości - przesłanki, polityka i instytucje. Instytut Technologii Eksploatacji, Radom - Łódź 2006.
 6. Sosnowska A., Łobesko S.: Efektywny model funkcjonowania klastrów w skali kraju i regionu, [w:] Ekspertyzy i analizy dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki. PARP, Warszawa 2008.
 7. Bariery współpracy przedsiębiorców i ośrodków naukowych. Raport. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa 2006.
 8. Kierunki zwiększania innowacyjności gospodarki na lata 2007 - 2013. Ministerstwo Gospodarki, Departament Rozwoju Gospodarki, Warszawa 2006.
 9. Partnerstwo dla wiedzy. Nowy model zarządzania szkolnictwem wyższym, www.nauka.gov.pl/nauka/nauka-dla-kazdego/raporty-i-publikacje/sprawy-nauki/aktualnosci/aktualnosci/artykul/partnerstwo-dla-wiedzy-8211-nowy-model-zarzadzaniaszkolnictwem-wyzszym/ , pobrano 2011.
 10. http://ec.europa.eu/research/press/2008/pdf/com_2008_588_en.pdf, 2011.
 11. http://www.klastry.pl, pobrano 2011.
 12. www.dolinalotnicza.pl.
 13. www.coal.silesia.pl, 2011.
 14. http://www.ict-cluster.wroc.pl.
 15. www.lifescience.pl.
 16. http://ec.europa.eu/research/press/2008/pdf/com_2008_588_en.pdf.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-6116
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu