BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jurczuk Arkadiusz (Politechnika Białostocka)
Tytuł
Wieloaspektowe podejście do klasyfikacji źródeł niespójności procesów biznesowych
Multi-aspect Classification of Business Processes Inconsistencies
Źródło
Przegląd Organizacji, 2017, nr 4, s. 40-47, rys., bibliogr. 28 poz.
Słowa kluczowe
Procesy biznesowe, Zarządzanie procesami biznesowymi, Taksonomia, Badanie przedsiębiorstw, Wyniki badań
Business processes, Business Process Management (BPM), Taxonomy, Enterprises study, Research results
Uwagi
summ., Prezentowane wyniki stanowią element badań ankietowych przeprowadzonych przez zespół badawczy w składzie: dr inż. Arkadiusz Jurczuk, dr inż. Anna Olszewska, Wydział Zarządzania Politechniki Białostockiej. Badania zostały zrealizowane w ramach pracy nr S/WZ/1/2047
Abstrakt
Celem artykułu jest prezentacja podejścia do klasyfikacji przyczyn niespójności procesów biznesowych przedsiębiorstw wykorzystującego założenia taksonomii aspektowej. Na podstawie wyników pogłębionych studiów literaturowych przedstawiono zestaw kryteriów klasyfikacji źródeł niespójności. Zaproponowane podejście do klasyfikacji niespójności syntetyzuje aspekty reprezentujące krytyczne czynniki sukcesu wdrożenia BPM oraz aspekt infrastruktury i zdolności technologicznych. W części empirycznej przedstawiono wyniki badań empirycznych w zakresie postrzegania źródeł niespójności procesów przedsiębiorstw. (abstrakt oryginalny)

The aim of the paper is to present classification of inconsistencies in business processes using aspect taxonomy approach. On the basis of an in-depth literature review a set of criteria for the classification of sources of inconsistency has been submitted. The proposed classification of inconsistencies synthesizes aspects representing the critical success factors of BPM implementation and the aspect of infrastructure and technological capacity. Recent, experimental findings related to the presented issue have been presented in the empirical part of the paper. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Baker G., Maddux, H. (2005), Enhancing Organizational Performance: Facilitating the Critical Transition to a Process View of Management, "Advanced Management Journal", Vol. 7, No. 4, pp. 40-60.
 2. Bitkowska A. (2016), Implementacja zarządzania procesowego we współczesnych przedsiębiorstwach, "Przegląd Organizacji", №9, s. 4-11.
 3. Bullen С., Rockart J. (1981), A Primer on Critical Success Factors, Sloan WP No. 1220-81, MIT Sloan School of Management, Cambridge, pp. 1-75.
 4. Chong S. (2007), Business Process Management for SMEs: An Exploratory Study of Implementation Factors for the Australian Wine Industry, "Journal of Information Systems & Small Business", Vol. 1, No. 1-2, pp. 41-58.
 5. Cooper R.G., Kleinschmidt E.J. (2007), Winning Businesses in Product Development: The Critical Success Factors, "Research- -Technology Management", Vol. 50, No. 3, pp. 52-66.
 6. De Bruin Т., Rosemann M. (2007), Using the Delphi Technique to Identify BPM Capability Areas, "AIS Proceedings Paper", http://aisel.aisnet.Org/acis2007/4, access date: 10.09.2016.
 7. Gabryelczyk R. (2016), Does Grade Level Matter for the Assessment of Business Process Management Maturity? "Naśe gospodarstvo/Our economy", Vol. 62, No. 2, pp. 3-11.
 8. Glaser В., Strauss A. (1999), The Discovery of Grounded Theory: Strategies for Qualitative Research, Aldine Transaction, New Brunswick.
 9. Grunert K.G., Ellegaard Ch. (1993), The Concept of Key Success Factors: Theory and Method, [in:] M. Baker (ed.), Perspectives on Marketing Management, No. 3, Wiley & Sons Ltd., Chichester, pp. 245-274.
 10. Hammer M. (2015), What is Business Process Management? [in:] J. vom Brocke, M. Rosemann (eds.), Handbook on Business Process Management, Edition II, Springer, Berlin- -Heidelberg, pp. 3-16.
 11. Jurczuk A. (2013), Procesowa mapa drogowa doskonalenia organizacji z wykorzystaniem modelu CMMI-DEV, "Ekonomia i Zarządzanie", T. 5, Nr 4, s. 9-20.
 12. Jurczuk A. (2016a), Reaktywne podejście do analizy przyczyn niespójności procesów biznesowych, "Przegląd Organizacji", Nr 3, s. 42-48.
 13. Jurczuk A. (2016b), Towards Process Maturity - Triggers of Change, Proceedings of 9th International Scientific Conference "Business and Management", http://dx.doi. org/10.3846/bm.2016.77, access date: 20.10.2016.
 14. Karpacz J. (2014), Zdolność technologiczna i innowacje produktowe: ujęcie teoretyczne i wyniki badań empirycznych, "Studia Ekonomiczne", Nr 183, s. 55-67.
 15. Latino R.J., Latino K.C., Latino M.A. (2016), Root Cause Analysis: Improving Performance for Bottom-line Results, CRC Press Taylor & Francis Group, Boca Raton.
 16. Lau R.Y., Li С., Liao S.S. (2014), Social Analytics: Learning Fuzzy Product Ontologies for Aspect-oriented Sentiment Analysis, "Decision Support Systems", Vol. 65, pp. 80-94.
 17. Łunarski, J. (2010), Problemy niezawodności technologii i procesów technologicznych produkcji maszyn, "Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji", Vol. 30, Nr 2, s. 163-171.
 18. Nadarajah D., Latifah S" Kadir S.A., (2016), Measuring Business Process Management using business process orientation and process improvement initiatives, "Business Process Management Journal", Vol. 22, No. 6, pp. 1069-1078.
 19. Niehaves В., Poeppelbuss J., Plattfaut R., Becker J. (2014), BPM Capability Development - A Matter of Contingencies, "Business Process Management Journal", Vol. 20, No. 1, pp. 90-106.
 20. Rhodes D.H., Ross A.M. (2010), Five Aspects of Engineering Complex Systems: Emerging Constructs and Methods, Proceedings 4th Annual IEEE Systems Conference, San Diego, pp. 190-195.
 21. Rosemann M., vom Brocke J. (2015), The six Core Elements of Business Process Management, [in:] J. vom Brocke, M. Rosemann (eds.), Handbook on Business Process Management, Edition II, Springer, Berlin-Heidelberg, pp. 105-122.
 22. Sharif M.N. (2012), Technological Innovation Governance for Winning the Future, "Technological Forecasting and Social Change", Vol. 79, No. 3, pp. 595-604.
 23. Szczepańska К. (2012), Informacja zarządcza a zarządzanie jakością, "Zarządzanie i Finanse", R. 10, Nr 3, cz. 1, s. 531-542.
 24. Tosi H.L., Jr., Slocum J.W. (1984), Contingency Theory: Some Suggested Directions, "Journal of Management", Vol. 10, No. l,pp. 9-26.
 25. Unold J. (2007), System informacyjny a jakościowe ujęcie informacji, [w:] Systemy wspomagania organizacji. Teoretyczne podstawy tworzenia SWO, http://www.swo.ae. katowice. pl/_pdf/125.pdf, data dostępu: 10.09.2016 r.
 26. Wing L., Chua A. (2005), Knowledge Management Project Abandonment: An Exploratory Examination of Root Causes, http://aisel.aisnet.org/cais/voll6/issl/35, access date: 02.07.2016.
 27. Wu C.W., Chen C.L. (2004), A New Focus on Overcoming the Improvement Failure, "Technovation", Vol. 24(7), pp. 585-591.
 28. Wu C.W., Chen C.L. (2006), An Integrated structural Model toward Successful Continuous Improvement Activity, "Technovation", Vol. 26(5), pp. 697-707.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-7221
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu