BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kozak Marcin (Politechnika Częstochowska)
Tytuł
Ocena wpływu kapitału intelektualnego na rozwój gospodarczy regionów
Assessment of Intellectual Capital Impact on Economic Development of Regions
Źródło
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy, 2011, nr 4 (16), s. 109-127, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Kapitał intelektualny, Rozwój gospodarczy regionów, Analiza ścieżkowa
Intellectual capital, Economic development of regions, Path analysis
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W opracowaniu przedstawiono wyniki badań empirycznych z zakresu oceny kapitału intelektualnego polskich regionów. W badaniach posłużono się narzędziem syntetycznego miernika kapitału intelektualnego. Zastosowane techniki konstrukcji miernika są w pewnym stopniu zbliżone do metodologii tworzenia Europejskich Innowacyjnych Kart Wyników (ang. European Innovation Scoreboard), gdzie stosuje się ogólnie przyjęte wytyczne metodologiczne odnośnie do konstrukcji wskaźników syntetycznych dla oceny innowacyjności krajów i regionów. W badaniu weryfikacji poddano tezę stanowiącą, iż istnieje pozytywna zależność pomiędzy poziomem kapitału intelektualnego a rozwojem gospodarczym regionów. W pierwszej części opracowania przedstawiono metodologię konstrukcji miernika kapitału intelektualnego regionów. W dalszej kolejności dokonano oceny stopnia oddziaływania kapitału intelektualnego na kapitał finansowy regionów poprzez zbadanie powiązań pomiędzy tymi dwoma formami kapitałów. Kategorie kapitału intelektualnego i kapitał finansowy opisane wartością mierników syntetycznych zostały poddane analizie statystycznej przy wykorzystaniu ekonometrycznej funkcji regresji czynnikowej. Wyniki przeprowadzonych badań wykazały, iż istnieje wyraźna zależność pomiędzy kapitałem intelektualnym a kapitałem finansowym województw. Powyższa prawidłowość została potwierdzona przy założeniu istnienia określonych związków przyczynowych w ramach struktury kapitału intelektualnego. Zatem, można stwierdzić, iż elementy składowe kapitału intelektualnego współdziałając wpływają na wyniki ekonomiczne polskich województw. (abstrakt oryginalny)

The paper presents results of empirical research on the level of intellectual capital in polish regions. In order to do a research a special technique was implemented namely the consolidated intellectual capital measure, which includes the most essential indicators. The IC measure technique is based on the methodology used in the construction of European Innovation Scoreboard, which describes the innovativeness of countries and regions. Also it was described how the polish regions differ from one another concerning the key IC factors. The main thesis of the conducted research assumes that there is a positive correlation between the level of regional intellectual capital and economic development of these regions. Firstly, the methodology of measure construction has been shown along with the justification for the selection of the groups of individual indicators. After that the empirical relations between the two variables have been depicted. The statistical analysis has been made by using the econometric regression function as well as the Partial Least Squeres and Path Analysis. The results admitted a clear positive relation between the level of intellectual capital of the selected regions and their economic position. It's been positively verified that the IC factors have an essential influence on the economic development of polish regions. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Andriessen D., Stam C.D.: The intellectual capital of the European Union. Centre for Research in Intellectual Capital, Inholland University of Professional Education, de Baak - Management Centre VNO-NCW, 2004.
  2. Bontis N.: National Intellectual Capital Index. A United Nations initiative for the Arab region. "Journal of Intellectual Capital", No. 1, Vol. 5, 2004.
  3. Bontis N.: National Intellectual Capital Index: Intellectual Capital Development in the Arab Region. United Nations Office for Project Services, Institute for Intellectual Capital Research, New York 2002.
  4. Bontis N.: Intellectual capital: an exploratory study that develops measures and models. "Management Decision", No. 36/2, 1998.
  5. Chen J., Zhu Z., Xie Y.H.: Measuring intellectual capital: a new model and empirical study. "Journal of Intellectual Capital", No. 1, Vol. 5, 2004.
  6. Pasher E., et al.: The Intellectual Capital of The State of Israel. State of Israel, Ministry of Industry, Trade and Labor, 2004.
  7. Pomeda J.R., et al.: Towards an Intellectual Capital Report of Madrid: New Insights and Developments. Paper presented at "The Transparent Enterprise. The Value of Intangibles", 25-26 November, Madrid 2002.
  8. Sajeva M., Gatelli D., Tarantola S., Hollanders H.: Methodology Report on European Innovation Scoreboard 2005. European Commission, Enterprise Directorate-General, May 2005.
  9. Suchecka J. (red.): Metody statystyczne: Zarys teorii i zadania. Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2002.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-6116
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu