BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Michalak Aneta (Politechnika Śląska)
Tytuł
Ryzyko finansowe w polskim i światowym górnictwie węgla kamiennego
Financial Risk in Polish and Global Hard Coal Mining Industry
Źródło
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2016, z. 96, s. 331-341, tab., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Górnictwo, Ryzyko finansowe
Mining sector, Financial risk
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Ryzyko finansowe oznacza niebezpieczeństwo niespłacenia zobowiązań wraz z odsetkami. Jest ono tym większe, im mniejszy jest udział kapitału własnego w strukturze kapitału. Nie jest to jednak jedyny parametr wpływający na poziom tego ryzyka. Celem niniejszego artykułu jest identyfikacja zestawu wskaźników diagnostycznych, za pomocą których można sparametryzować ryzyko finansowe. Taki zestaw zastosowano do badania ryzyka finansowania w branży górniczej, porównując polskie i światowe przedsiębiorstwa górnicze. (abstrakt oryginalny)

Financial risk means the danger of failing to repay the liabilities with interest. The lower the share of equity capital in the capital structure the higher the risk is. However, it is not the only parameter influencing the level of this risk. The objective of this paper is to identify a set of diagnostic indicators, by the use of which the financial risk can be parameterized. Such a set was used for examining the financial risk in the hard coal mining industry, making a comparison between Polish and global mining enterprises. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Blume M.E., Friend I., Westerfield R.: Impediments to Capital Formation. University of Pensylwania, Rodney White Center for Financial Research, December 1980.
  2. Duliniec A.: Struktura i koszt kapitału w przedsiębiorstwie. Wyd. PWN, Warszawa 2001.
  3. Gabrusewicz W.: Analiza finansowa przedsiębiorstwa: teoria i zastosowanie. PWE, Warszawa 2014.
  4. Jonek-Kowalska I., Turek M. (red.): Zarządzanie ryzykiem operacyjnym w przedsiębiorstwie górniczym. Wydawnictwo PWN, Warszawa 2011.
  5. Kurek B.: Estymacja premii za ryzyko na podstawie ROE, [w:] Standardy edukacyjne rachunkowości - praktyka i stan badań. "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Nr 1079, Wrocław 2005.
  6. Michalak A.: Modele kosztu kapitału i ich implementacje w zarządzaniu przedsiębiorstwem górniczym. Difin, Warszawa 2015.
  7. Michalak A.: Ryzyko finansowania w procesie kształtowania struktury kapitału, [w:] Modele finansowania działalności operacyjnej przedsiębiorstw górniczych, pr. zbior. pod red. M. Turka. Główny Instytut Górnictwa, Katowice 2011.
  8. Stretcher R., Johnson S.: Capital structure: professional management guidance. "Managerial Finance", Vol. 37, No. 8/2011.
  9. Wirth H.: Wieloczynnikowa wycena złóż I ich zasobów na przykładzie przemysłu metali nieżelaznych. Wydawnictwo IGSMiE PAN, Kraków 2011.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-3466
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu