BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kordos Jan (Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie)
Tytuł
Moje wspomnienia o niektórych pracach naukowo-badawczych w statystyce
My Memories of Some Research Papers in Statistics
Źródło
Wiadomości Statystyczne, 2017, nr 5, s. 10-18, bibliogr. s. 16-18
Słowa kluczowe
Badania reprezentacyjne, Jakość w statystyce, Estymacja, Statystyka małych obszarów, Zarządzanie jakością
Sampling survey, Quality in statistics, Estimation, Small area estimates, Quality management
Uwagi
Klasyfikacja JEL: C18
streszcz., summ.
Abstrakt
Autor przedstawia, w ogólnym zarysie, swoje kontakty z "Wiadomościami Statystycznymi" ("WS") oraz tematykę badawczą podejmowaną na łamach czasopisma. Wspomina pierwszych redaktorów naczelnych i współpracę z redakcją. Omawia niektóre swoje artykuły opublikowane w "WS", poświęcone głównie: badaniom reprezentacyjnym, jakości danych statystycznych, metodyce badania i analizie ubóstwa, problematyce badania cen konsumpcyjnych, metodom estymacji dla małych obszarów oraz globalnemu zarządzaniu jakością (TQM). Na zakończenie dzieli się refleksjami po 60 latach doświadczeń zawodowych i wymienia niektóre osiągnięcia statystyków z kraju i zagranicy, z którymi współpracował. (abstrakt oryginalny)

The author presents a general overview of his contacts with "Statistical News" and research topics covered by the journal. He recalls the first editors-in-chief and cooperation with the editorial board. The author discusses some of his articles published in "Statistical News" devoted mainly to: sample surveys, quality of statistical data, methodology of poverty research and its analysis, consumer prices research, estimation method for small areas as well as total quality management (TQM). Finally, the author shares his reflections on 60 years of professional experience and mentions some of the achievements of national and foreign statisticians he cooperated with. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Allen, R.G.D. (1975). Index Numbers in Theory and Practice. New York: Aldine Publishing Company.
 2. Dalenius, T.E. (1957). Sampling in Sweden: Contributions to the Methods and Theories of Sample Survey Practice. Stockholm: Almquist and Wiksell.
 3. Deming, W.E. (1950). Some Theory of Sampling. New York: Wiley.
 4. Gołata, E. (2015). SAE education challenges to academics and NSI. Statistics in Transition - new series and Survey Methodology, Joint Issue: Small Area Estimation 2014, vol. 16, no. 4, s. 611-630.
 5. Grzenda, W. (2016). Modelowanie bayesowskie - teoria i przykłady zastosowań. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 6. Kish, L. (1996). Stuletnie zmagania o badania reprezentacyjne. Wiadomości Statystyczne, nr 8. Warszawa: GUS i PTS.
 7. Kordos, J. (1959). Szacunek rozkładu ludności pozarolniczej według grup zamożności. Wiadomości Statystyczne, nr 3, s. 4-8. Warszawa: GUS.
 8. Kordos, J. (1963). Rozkład ludności pozarolniczej w Polsce według wysokości dochodów na osobę w 1960 r. Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, z. 8 (27), s. 153-179.
 9. Kordos, J. (1970). Modele prognoz rozkładu dochodów według wysokości. W: Wybrane problemy prognoz statystycznych. Biblioteka Wiadomości Statystycznych, t. 11, s. 230-244. Warszawa: GUS.
 10. Kordos, J. (1973a). Metody analizy i prognozowania rozkładów płac i dochodów ludności. Warszawa: PWE.
 11. Kordos, J. (1973b). On Analysis of Sampling and Non-sampling Errors in Official Statistics in Poland. Proceeding of the 40th Session of the International Statistical Institute, XLV, s. 609- -616. Vienna.
 12. Kordos, J. (1981a). O potrzebie oceny precyzji wskaźników kosztów utrzymania. Wiadomości Statystyczne, nr 8, s. 1-3. Warszawa: GUS.
 13. Kordos, J. (1981b). W sprawie koncepcji korekty indeksów kosztów utrzymania w warunkach nierównowagi rynkowej. Wiadomości Statystyczne, nr 12, s. 11-14. Warszawa: GUS.
 14. Kordos, J. (1987). Dokładność danych w badaniach społecznych. Biblioteka Wiadomości Statystycznych, t. 35, Warszawa: GUS.
 15. Kordos, J. (1988a). Badanie indeksów cen konsumpcyjnych w Polsce. Wiadomości Statystyczne, nr 5, s. 12-16. Warszawa: GUS.
 16. Kordos, J. (1988b). Jakość danych statystycznych. Warszawa: PWE.
 17. Kordos, J. (1990a). O dokładności i precyzji indeksów cen konsumpcyjnych. Wiadomości Statystyczne, nr 5, s. 1-6. Warszawa: GUS i PTS.
 18. Kordos, J. (1990b). Pomiar ubóstwa w Polsce. Wiadomości Statystyczne, nr 11, s. 1-6. Warszawa: GUS i PTS.
 19. Kordos, J. (1996). Nowe podejście do pomiaru ubóstwa - wnioski z doświadczeń amerykańskich. Wiadomości Statystyczne, nr 5, s. 25-36. Warszawa: GUS i PTS.
 20. Kordos, J. (1998). Prace badawcze nad ubóstwem i marginalizacją społeczną w Unii Europejskiej. Wiadomości Statystyczne, nr 4, s. 66-72. Warszawa: GUS i PTS.
 21. Kordos, J. (2001a). Czterowymiarowa struktura myślenia statystycznego w badaniu empirycznym. Kwartalnik Statystyczny, nr 1, s. 55-57. Warszawa: GUS i PTS.
 22. Kordos, J. (2001b). Globalne zarządzanie jakością wkracza do statystyki. Kwartalnik Statystyczny, nr 2, s. 9-12. Warszawa: PTS.
 23. Kordos, J. (2003). Program poprawy jakości statystyki. Wiadomości Statystyczne, nr 7/8, s. 64- -77. Warszawa: GUS i PTS.
 24. Kordos, J. (2009). Impact of J. Neyman and W.E. Deming on Sample Survey Practice in Poland. The third Conference of the European Survey Research Association, Warsaw. Pobrano z: http://www.europeansurveyresearch.org/sites/default/files/abstracts.pdf.
 25. Kordos, J. (2012). Działalność Komisji Matematycznej GUS w latach 1950-1993. Wiadomości Statystyczne, nr 9, s. 10-25. Warszawa: GUS i PTS.
 26. Kordos, J. (2014a). Moja współpraca z profesorem Władysławem Welfem. Kwartalnik Statystyczny, nr 1-2, s. 26-28. Warszawa: PTS.
 27. Kordos, J. (2014b). Rola myślenia statystycznego w zarządzaniu jakością. W: E. Frątczak, A. Kamińska, J. Kordos (red. nauk.). Statystyka - zastosowania biznesowe i społeczne, s. 7- -31. Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie.
 28. Kordos, J. (2016a). Development of small area estimation in official statistics. Statistics in Transition - new series and Survey Methodology, Joint Issue: Small Area Estimation 2014, vol. 17, no. 1, s. 105-132.
 29. Kordos, J. (2016b). Zarys teoretycznego modelu TQM w statystyce oficjalnej. Wiadomości Statystyczne, nr 5, s. 1-6. Warszawa: GUS i PTS.
 30. Luszniewicz, A. (1982). Statystyka społeczna. Warszawa: PWE.
 31. Luszniewicz, A. (1984). Indeksy kosztów utrzymania. Teoria i praktyka. Warszawa: PWE.
 32. Morgenstern, O. (1950). On the Accuracy of Economic Observations. Princeton, NJ: Princeton University Press.
 33. Panek, T. (2011). Ubóstwo, wykluczenie społeczne i nierówności - teoria i praktyka pomiaru. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 34. Platek, R., Rao, J.N.K, Särndal, C.E., Singh, M.P. (1987). Small Area Statistics - An International Symposium. New York: John Wiley & Sons.
 35. Steinhaus, H. (1956). Liczby złote i żelazne. Zastosowania Matematyki, nr 3, s. 51-65. Warszawa: PWN.
 36. Steinhaus, H. (2000). Między duchem a materią pośredniczy matematyka. Warszawa: PWN.
 37. Szutkowska, J. (2012). Zarządzanie jakością w statystyce publicznej: standardy, metody, modele i narzędzia. Wiadomości Statystyczne, nr 11, s. 38-51. Warszawa: GUS i PTS.
 38. Zarkovich, S.S. (1965). Sampling methods and censuses. Rome: FAO.
 39. Zarkovich, S.S. (1966). Quality of Statistical Data. Rome: FAO.
 40. Zarkovich, S.S. (1983). Statistics for tomorrow. Rome: Cadmo Editore.
 41. Zarkovich, S.S. (1991). Statistical development, vol. 1-4. Aldershot: Avebury.
 42. Zasępa, R. (1956). W sprawie szerszego stosowania metody reprezentacyjnej w praktyce statystycznej. Wiadomości Statystyczne, nr 3, s. 19-20. Warszawa: GUS.
 43. Zasępa, R. (1958). Problematyka badań reprezentacyjnych GUS w świetle konsultacji z prof. J. Neymanem. Wiadomości Statystyczne, nr 6, s. 7-12. Warszawa: GUS.
 44. Zienkowski, L. (1979). Poziom życia - metody mierzenia i oceny. Warszawa: PWE.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0043-518X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu