BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Orlewicz-Musiał Małgorzata (Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie)
Tytuł
Turystyka górska w Towarzystwie Gimnastycznym "Sokół" w latach 1867-2007
History of Mountains Expeditions of Gymnastic Society "Falcon" 1867-2007
Źródło
Folia Turistica / Akademia Wychowania Fizycznego im. B. Czecha w Krakowie, 2008, nr 19, s. 113-140, bibliogr. 69 poz.
Tytuł własny numeru
Historia turystyki
Słowa kluczowe
Turystyka, Historia turystyki
Tourism, History of tourism
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół"
Gymnastic Society "Falcon"
Abstrakt
W opracowaniu przedstawiono dzieje turystyki górskiej Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół". Pierwsze większe wycieczki w góry zostały zainicjowane w 1883, kiedy członkowie "Sokoła" lwowskiego wyjeżdżali w rejon Karpat Wschodnich. W grupie najwybitniejszych propagatorów tej formy turystyki w Towarzystwie Gimnastycznym "Sokół" znaleźli się Walery Eljasz-Radzikowski i Michał Kirkor, a wśród wybitnych działaczy najbardziej znaczącą postacią był Edward Kubalski. Wśród pasm górskich, największą popularnością cieszyły się Wschodnie Bieszczady, rejony Tatr, Pienin i pasmo Babiej Góry. Artykuł przybliża, w jaki sposób zmieniał się charakter turystyki górskiej Towarzystwa na przestrzeni lat. (abstrakt oryginalny)

The author presents history of mountains expedidions Gymnastic Society "Falcon". First big excoursion was organized in 1883, to East Carpathia. In this expedition take part members of Society from Lwow. Most famous propagators was Walery Eljasz-Radzikowski, Michał Kirkor, and Edward Kubalski. Most popular mountains as a puprose of the "Falcons" visiting was: East Carpathia, Tatra, Pieniny, Babia Góra. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. APB (Bochnia), Kronika Stowarzyszenia (maszynopis).
 2. (b.d.w.) Album fotograficzny Marii Marszał, własność prywatna, udostępniony przez TG "Sokół" w Krakowie.
 3. Wolański M., Katechizm sokoli, Lwów 1937.
 4. Sprawozdanie Wydziału Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół" w Krakowie z czynności za rok 1908, Nakładem Towarzystwa, Kraków 1909.
 5. Statut Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół" we Lwowie [w:] "Przewodnik Gimnastyczny Sokół" 1888, nr 10, s.77.
 6. Eljasz-Radzikowski W, Ilustrowany przewodnik do Tatr, Pienin i Szczawnic, Poznań 1870.
 7. "Ilustracja Polska", 1901.
 8. "Polski Słownik Biograficzny", T. XII/4, z. 55, 1967.
 9. "Przegląd Sokoli" Kraków 2001, 2002, 2004, 2006.
 10. "Przegląd Sokoli", 1909, 1910, 1919.
 11. "Przegląd Zakopiański" 1900, 1901, 1903, 1905.
 12. "Przewodnik Gimnastyczny Sokół" 1883, 1888, 1893, 1924, 1925, 1928, 1929, 1931.
 13. "Sokół Małopolski", Lwów 1934.
 14. "Wędrowiec" 1901.
 15. Kirkor-Kiedroniowa Z., Wspomnienia, cz. 1. Kraków. 1986.
 16. Kubalski E., Z przeżyć i wspomnień sokolich, Kraków 1997 (przedmowa K. Toporowicza).
 17. (b.a.) Na pielgrzymim szlaku, "Przegląd Sokoli" nr 15, Kraków 2004, s. 6.
 18. (b.a.) Sokół a sport narciarski "Przewodnik Gimnastyczny Sokół", 1924, nr 12, s. 139.
 19. (b.a.) Szlakami Jana Pawła II. "Przegląd Sokoli" nr 9, Kraków 2002, s. 22.
 20. (b.a.) Wycieczka zbiorowa "Przegląd Zakopiański 1901, nr 32, s. 300-301.
 21. (b.a.), Pobyt Sokołów, "Przegląd Zakopiański" 1900 nr 27, s. 224.
 22. (b.a.), Pobyt Sokołów, "Przegląd Zakopiański" 1900, nr 27, s. 224.
 23. (b.a.), Sokoli, "Przegląd Zakopiański" 1903, nr 27, s. 207.
 24. (b.a.), Święto Sokole, "Przegląd Zakopiański" 1905, nr 18, s. 148.
 25. [S.], Sokół, "Przegląd Zakopiański" 1903, nr 25, s. 185.
 26. Bogucki A., Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" na Pomorzu 1893-1939, Bydgoszcz 1997.
 27. Dudek D., Działalność wojskowa Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół" przed I wojną światową, Nowy Sącz 1994.
 28. Dudek D., Materiały pomocnicze do ćwiczeń z historii rekreacji ruchowej, Kraków 2005.
 29. Dudek D., Zarys dziejów i organizacja stowarzyszeń kultury fizycznej, Kraków 2001.
 30. Firlej K., Do Lwowa, do Lwowa na sokoli zew..., "Przegląd Sokoli" 2007, s. 2.
 31. Gaj J., Turystyka na przełomie XIX i XX wieku [w:] Zarys historii turystyki w Polsce, Wyższa Szkoła Ekonomiczna Warszawa 2003, s. 40.
 32. Gaj J., Z dziejów turystyki usportowionej w Polsce (1873-1939) [w:] Z najnowszej historii kultury fizycznej w Polsce, t. V., pod red. B. Woltmanna, Gorzów Wlkp. 2002.
 33. Galicja w dobie autonomicznej (1850-1914). Wybór tekstów w opracowaniu Stefana Kieniewicza, Wrocław, 1952, s. 19.
 34. Grzybek W., Michał Kirkor (1871-1907) "Polski Słownik Biograficzny", T. XII/4, z. 55, 1967, s. 482.
 35. Kirkor M., Wycieczka na Łomnicę, "Ilustracja Polska", 1901.
 36. Kozłowska M., Rowerem do Fatimy, "Przegląd Sokoli", 2003, s 14.
 37. Kos B., "Sokół" w Gminie Czernichów dzisiaj, "Przegląd Sokoli" nr 15, Kraków 2004, s. 3.
 38. Krawczyk Z., Człowiek wobec natury - Mariusz Zaruski, "Kultura Fizyczna" 2000.
 39. Krempel A., Dzień Sokoła w Gminie Czernichów, "Przegląd Sokoli" nr 15, Kraków 2004.
 40. Krygowski W., Dzieje Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego, Warszawa - Kraków 1988.
 41. Krzeptowski A., Narciarstwo wśród gromad sokolich, "Przewodnik Gimnastyczny Sokół", 1928, nr 1, s. 6.
 42. Kuczaj-Jasińska E., Początki galicyjskiego taternictwa zimowego [w:] Przeszłość polskiej kultury fizycznej, pod. red. M. Orlewicz-Musiał, R. Wasztyl Kraków 2004, s. 287-300.
 43. Mantyka M., Z kart historii Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół" w Zakopanem, [w:] Krajowy Zlot Sokolstwa Polskiego. 110 lat Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół" w Zakopanem", Kraków 2004, s. 9.
 44. Mikiewicz J., Nowytarg, "Przewodnik Gimnastyczny Sokół" 1893, rok XIII, nr 7, s. 92.
 45. Nauki o turystyce, wyd. 2. poprawione i uzupełnione, pod red. R. Winiarskiego, cz. I, Kraków 2003.
 46. Nazarko W., Na olimpijskim szlaku pod skrzydłami "Sokoła", "Przegląd Sokoli", 2006, nr 22, s.17-18.
 47. Nowak A., Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" w Nowym Targu - początki działalności [w:] "Almanach Nowotarski" 1996, nr 1, s. 32.
 48. Orlewicz-Musiał M., Działalność turystyczna Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół" na przełomie XIX i XX wieku w Galicji (zarys problematyki), [w:] 120 lat Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół" w Krakowie, pod red. A. Łopaty, Kraków 2005, wkładka (b.p.).
 49. Paryski Z. i W. H., Wielka Encyklopedia Tatrzańska, Poronin, 1995.
 50. Pawluczuk Z., Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" a turystyka masowa i usportowiona, referat wygłoszony podczas konferencji w Sopocie 21 listopada 2006.
 51. Pawluczuk Z., Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" w rozwoju turystyki masowej i krajoznawstwa w Polsce w drugiej połowie XIX i w pierwszych latach XX wieku [w:] Materiały z konferencji naukowej z okazji 1000-lecia powstania PTK pt.: "Przeszłość - teraźniejszość - przyszłość", Łeba 2006.
 52. Pawluczuk Z.: Historiografia polskiego ruchu sokolskiego [w:] 120 lat Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół" w Krakowie, pod red. A. Łopaty, Kraków 2005.
 53. Pawłowski A., Wyprawa do Wilna i na Litwę, "Przegląd Sokoli", 2003, s. 11.
 54. Pawłowski A., Wycieczka w Góry Skaliste", "Przegląd Sokoli", 2006, nr 22 i 2007, nr 23, s. 36-39.
 55. Pawłowski A., Zarys historii PTG "Sokół" w Krakowie [w:] 120 lat Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół" w Krakowie, pod red. A. Łopaty, Kraków 2005.
 56. Polskie Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" w Krakowie. Jubileusz 120-lecia, Kraków 2005.
 57. Rotkiewicz M., Pionierki górskich szlaków turystycznych" "Kultura Fizyczna" 1995, nr 7-8, s. 1-10.
 58. Rut J., Działalność Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół" w Rzeszowie na polu turystyki pieszej i rowerowej w latach 1886-1914 [w:] Z dziejów Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół" w Polsce w 135. rocznicę powstania, pod red. W. Cynarskiego, K. Obodyńskiego, M. Mirkiewicza, Rzeszów 2003.
 59. Sikora A., Lwów - semper fidelis, "Przegląd Sokoli" 2007, s. 11.
 60. Snopko J., Dudek D., Rozwój ruchu sokolego w zaborze austriackim [w:] Zarys dziejów Sokolstwa Polskiego w latach 1867-1997, pod red. E. Małolepszego i Z. Pawluczuka, Częstochowa 2001.
 61. Sokół Zakopiański krząta się przed przyjęciem Sokoła Krakowskiego, "Przegląd Zakopiański", 1900.
 62. Szewczyk M., A jutro w Zakopanem..., "Przegląd Sokoli" nr 9, Kraków 2002, s. 10.
 63. Szewczyk M., Pożegnanie lata z Sokołem, "Przegląd Sokoli" nr 9 , Kraków 2002, s. 9.
 64. Szewczyk M., Sokoły pielgrzymują, "Przegląd Sokoli" nr 8, Kraków 2001, s. 24.
 65. Toporowicz K., Powstanie i działalność Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół" w Krakowie na polu wychowania fizycznego pod koniec XIX i na początku XX wieku (1885-1914) - praca doktorska, Kraków 1964 (maszynopis).
 66. Wiecheć A., Dzieje gniazd sokolich w obecnym powiecie suskim, Wadowice 2001.
 67. Wiecheć A., Rozwój turystyki i eksploracji na Babiej Górze do 1918 r., [w:] Szkice z dziejów turystyki w Polsce, pod red. A. Nowakowskiego i S. Zaborniaka, Rzeszów 2005.
 68. Wiecheć A., Wkład "Sokoła" w rozwój narciarstwa w rejonie Babiej Góry - nasze wspólne dziedzictwo, [w:] Szkice z dziejów turystyki w Polsce, pod red. A. Nowakowskiego i S. Zaborniaka Rzeszów 2005.
 69. Wolańczyk M., Dzieje Sokolstwa (skrót perspektywiczny), "Przewodnik Gimnastyczny Sokół", 1 lipca 1929, nr 13, s. 153.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-3888
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu