BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gradziuk Piotr (Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej)
Tytuł
Energetyka słoneczna w Unii Europejskiej - stan i tendencje rozwojowe
Solar Energy in the Ue - State of the Art and Development Trends
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2017, T. 19, z. 1, s. 52-59, rys., tab., bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Energia odnawialna, Energetyka, Prognozowanie, Osady ściekowe
Renewable energy, Energetics, Forecasting, Sewage sludge
Uwagi
Klasyfikacja JEL: Q42, Q47
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Ze struktury pozyskania energii ze źródeł odnawialnych w Unii Europejskiej wynika, że dotychczas największe znaczenie miała biomasa wykorzystywana głównie w ciepłownictwie, elektroenergetyce, biogazowniach oraz do wytwarzania biopaliw. Od początku drugiej dekady XXI wieku jej udział zmniejszał się, a coraz większego znaczenia nabierała energia wiatrowa i słoneczna. Głównym powodem było nie tylko subsydiowanie rozwoju tych sektorów, ale także coraz niższe koszty i wyższa efektywność energetyczna, głównie instalacji fotowoltaicznych i solarnych. Celem podjętych badań było określenie zmian oraz dynamiki rozwoju tego sektora energetyki. Na podstawie opracowanych modeli tendencji rozwojowych, które charakteryzowały się zdolnością wyjaśniania opisywanych zjawisk, przedstawiono prognozy pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych w UE do 2030 roku. Z przedstawionych badań wynika, że do 2030 roku energetyka słoneczna stanie się głównym dostawcą energii ze źródeł odnawialnych.(abstrakt oryginalny)

The structure of acquisition of energy from renewable sources in the EU shows that till now biomass was of the greatest importance, it is generally available and may be used for direct combustion (e.g. wood, straw, sewage sludge), processed into liquid fuels (e.g. rapeseed oil esters, alcohol), or gaseous fuel (e.g. agricultural biogas, biogas from WWTP, dumping site gas). However, its share declined, with wind and solar energy gaining significance. The main reason was not only to subsidize the development of these sectors, but also to lower costs and higher energy efficiency, mainly photovoltaic and solar installations. The purpose of the research was to identify changes and dynamics of development of this energy sector. On the basis of developed models of development tendencies, which were characterized by the ability to explain the described phenomena, projections of renewable energy generation in the EU were presented up to 2030. From the presented research it is expected that by 2030 solar power will become the main supplier of renewable energy.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ayres Robert U., Leslie W Ayres., Bebjamin Warr. 2003. "Exergy, power and work in the US economy, 1900- 1998". Energy 28: 219-273.
 2. Bastiat Frédéric. 2006. Harmonie Econimices. Quotation acc. to the Polish edition, 1850 Harmonie ekonomiczne. Wrocław: Instytut Ludwiga von Milesa.
 3. Brown James H., William R. Burnside, Ana D. Davidson i inni. 2011. "Energetic limits to economic growth". Bioscience 61 (1): 19-26.
 4. Devabhaktuni Vijaj, Mansoor Alam, Soma Shekara i inni. 2013. "Solar energy: Trends and enabling technologies". Renewable and Sustainable Energy Reviews 19: 555-564.
 5. EUROSTAT. http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&plugin=1&language=en&pcode=ten00081, dostęp 27.03.2017.
 6. Gradziuk Piotr. 2016. Znaczenie rolnictwa i obszarów wiejskich dla poprawy sytuacji ekologicznej i struktury energetycznej kraju. [W] Polska wieś 2016. Raport o stanie wsi, red. J. Wilkin, I. Nurzyńska, 179-208. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.
 7. GUS. 2016. Energia ze źródeł odnawialnych w 2015 r. Warszawa: GUS.
 8. Hall Charles A.S., Cutler J. Cleveland, Robert Kaufmann. 1986. Energy and Resource Quality: The Ecology of the Economic Process. New York: Wiley Interscience.
 9. Manteuffel Ryszard. 1987. Filozofia rolnictwa. Warszawa: PWN.
 10. Mill John S. 1965. Principles of Political Economy with some of their Aplications to Social Philosophy. Zasady ekonomii politycznej. Warszawa: PWN.
 11. NFOŚiG. 2015. Sprawozdanie z działalności 2014. NFOŚiGW. Warszawa: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki.
 12. Ney Roman. 1994. "Energia odnawialna". Nauka 3: 43-66.
 13. Olchowik Jan M. 2011. "Trendy rozwoju fotowoltaiki w Europie i na świecie". Fotowoltaika 1: 9-11.
 14. Rosołek Konrad, Anna Santorska, Aneta Więcka. 2013. "Polski rynek PV w liczbach". Czysta Energia 10: 28-30.
 15. Say Jean B. 1960. Traktat o ekonomii politycznej. Warszawa: PWN.
 16. The Economist. 2015. "Renewable Energy. Not a toy". http://www.economist.com/news/international/216479- 75-plummeting-prices-are-boosting-renewables-even-subsidies-fall-not-toy.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0009.8364
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu