BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Małolepszy Eligiusz (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie)
Tytuł
Turystyka w działalności wiejskich organizacji młodzieżowych w Polsce do 1939 roku
Tourism in the Activities of Rural Youth Organizations until 1939
Źródło
Folia Turistica / Akademia Wychowania Fizycznego im. B. Czecha w Krakowie, 2008, nr 19, s. 141-153, tab., bibliogr. 33 poz.
Tytuł własny numeru
Historia turystyki
Słowa kluczowe
Turystyka, Historia turystyki, Organizacje społeczne
Tourism, History of tourism, Social organisations
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Pierwsze koła młodzieży wiejskiej powstały jeszcze przed I wojną światową. W okresie międzywojennym działało kilka ogólnopolskich związków młodzieży wiejskiej: Centralny Związek Młodzieży Wiejskiej, Centralny Związek Młodzieży Wiejskiej "Siew" i Centralny Związek Młodej Wsi, Związek Młodzieży Ludowej, Związek Młodzieży Wiejskiej Rzeczypospolitej Polskiej "Wici". Oprócz nich działały również związki o zasięgu regionalnym. Turystyka była jedną z form działalności wiejskich organizacji młodzieżowych. Miała na celu walory kształcące, wychowawcze jak również była sposobem spędzania czasu wolnego. Elementy turystyki, jak np. organizowanie wycieczek, znajdowały się w statutach, regulaminach i uchwałach działalności kół i związków młodzieży wiejskiej. Ważną rolę w rozwoju turystyki wśród młodzieży wiejskiej odegrały Wiejskie Uniwersytety Ludowe. Upowszechniającą i propagującą rolę w zakresie turystyki odgrywała prasa wiejskich organizacji młodzieżowych. (abstrakt oryginalny)

The earliest circles of rural youth were established even before the World War I. During the interwar period there were a few nationwide unions of rural youth: the Central Union of Rural Youth, the Central Union of Rural Youth "Sowing" and the central Union of Young Village, Rural Youth Union, Rural Youth Union of the Republic of Poland "Wici" [Call to Arms]. Apart from them, there were also regional union organizations. Tourism was one of the forms of activity of rural youth organizations. It had educational and tutelary advantages and it was a way of spending free time. Elements of tourism, like, for example, organizing excursions, are to be found in statutes and regulations and decisions concerning activities of circles and unions of rural youths. The press published by the rural youth organizations advertised and propagated tourism. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Archiwum Państwowe w Poznaniu - Urząd Wojewódzki Poznański 1919 - 1939.
 2. Archiwum Zakładu Historii Ruchu Ludowego przy Polskim Stronnictwie Ludowym w Warszawie - Ludowy Ruch Młodzieżowy Przedwojenny przed 1939 Regulamin Koła Młodzieży. Kraków 1927.
 3. Regulamin Okręgowego Związku Młodzieży. Kraków 1927.
 4. Statut Związku Młodej Wsi Ziemi Wielkopolskiej.
 5. "Drużyna". Warszawa 1912 - 1920
 6. "Młoda Polska". Kraków 1920 - 1932
 7. "Młoda Polska". Poznań 1926 - 1927
 8. "Młoda Wieś". Łuck 1935 - 1939
 9. "Młoda Wieś". Warszawa 1928 - 1939
 10. "Nasza Drużyna". Warszawa 1920 - 1921
 11. "Rocznik Dziejów Ruchu Ludowego". Warszawa 1997.
 12. "Rocznik Historyczny Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego", Warszawa 1999.
 13. "Siew". Warszawa 1922 - 1934
 14. "Siew Młodej Wsi". Warszawa.
 15. "Wici". Warszawa 1928 - 1939
 16. "Wychowanie Fizyczne i Sport". Warszawa 1979, 1997.
 17. Gaj J., Zarys historii turystyki w Polsce, Warszawa 2003.
 18. Gaj J., Hędzelek K., Dzieje kultury fizycznej w Polsce, Poznań 1997.
 19. Gołębiowski E., Jarecka-Kimlowska S., Związek Młodzieży Wiejskiej RP "Wici" w walce o postęp i sprawiedliwość społeczną, Warszawa 1978.
 20. Jarecka-Kimlowska S., Kielecki Związek Młodzieży Wiejskiej "Wici" 1928- 1939. Z problemów ruchu młodzieżowego w okresie międzywojennym, Warszawa 1968.
 21. Krasicka Z., Wychowanie fizyczne i przysposobienie wojskowe w Związku Młodzieży Wiejskiej Rzeczypospolitej Polskiej "Wici", w: "Rocznik Dziejów Ruchu Ludowego", 1997 nr 30, s. 95-122.
 22. Laskiewicz H., Adam Chętnik o kulturze fizycznej wsi polskiej, cz. I, "Wychowanie Fizyczne i Sport", 1979 nr 1, s. 31-56.
 23. Laskiewicz H., Kultura fizyczna wsi polskiej w poglądach Adama Chętnika, cz. II. "Wychowanie Fizyczne i Sport", 1979 nr 2, s. 77-92.
 24. Małolepszy E., Kultura fizyczna i turystyka na wsi w Polsce w świetle czasopisma "Drużyna" w latach 1912-1920, w: "Kultura Fizyczna", 2007, z. VII. Praca zbiorowa pod redakcją J. Rodziewicz-Gruhn i E. Małolepszego. Częstochowa 2007, s. 25-34.
 25. Małolepszy E., Kultura fizyczna w działalności wiejskich organizacji młodzieżowych II Rzeczypospolitej. Częstochowa 2004.
 26. Mierzwiński H., Wiciarze wobec problemów kultury fizycznej (1928-1948), "Rocznik Historyczny. Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego", 1999 nr 13, s. 16-29.
 27. Mierzwiński H., Związek Młodzieży Wiejskiej Rzeczypospolitej Polskiej "Wici" wobec problemów wychowania fizycznego, sportu i turystyki (1928- 1948), Biała Podlaska 1992.
 28. Mierzwiński H., Związek Młodzieży Wiejskiej Rzeczypospolitej Polskiej "Wici" wobec problemów wychowania fizycznego, sportu i turystyki, "Wychowanie Fizyczne i Sport", 1997 nr 4, s. 119-135.
 29. Mioduchowska M., Centralny Związek Młodzieży Wiejskiej 1912-1928, Warszawa 1984. Ruch młodowiejski w czasie pokoju i wojny. Praca zbiorowa pod redakcją R. Olbrychskiego, Warszawa 1992.
 30. Pawłowski S., Zieliński A.: Mazowiecki Związek Młodzieży Wiejskiej, Warszawa 1977.
 31. Turkowski R., Mazowiecki Związek Młodzieży Wiejskiej RP "Wici" w latach 1928-1939, [w:] Z badań nad młodzieżą wiejską, Warszawa 1982, s. 63-86.
 32. Turkowski R., Wiejski ruch młodzieżowy w województwie warszawskim w okresie międzywojennym, w: Ruch młodowiejski na Mazowszu. Praca zbiorowa pod redakcją K. Przybysza, Warszawa 1989, s. 20-65.
 33. Zbierski S.: Wielkopolski Związek Młodzieży Wiejskiej, Warszawa 1987.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-3888
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu