BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stankiewicz Katarzyna (Politechnika Gdańska)
Tytuł
Postawy pracowników wobec zróżnicowania wiekowego w zespołach i organizacjach
Employees' attitudes towards age diversity in teams and organizations
Źródło
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : problemy, innowacje, projekty, 2016, nr 1 (39), s. 141-156, tab., bibliogr. 23 poz.
Education of Economists and Managers : problems, innovations, projects
Słowa kluczowe
Zarządzanie zmianami, Ludzie starsi, Zarządzanie wiekiem, Postawy pracowników, Praca zespołowa, Zróżnicowanie wiekowe
Change management, Elderly people, Age management, Employee conducts, Team work, Age diversity
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł dotyczy postaw pracowników wobec zróżnicowania wiekowego w zespołach i organizacjach. W literaturze podkreśla się, że czynnikiem warunkującym efektywność takich zespołów są m.in. postawy pracowników wobec osób z innych grup wiekowych oraz wobec pracy z nimi, a ocena postaw pracowników jest niezbędna do wykorzystania właściwych metod zarządzania takim zespołem. Celem artykułu jest przedstawienie wyników badań dotyczących postaw pracowników wobec zróżnicowania wiekowego, przeprowadzonych w pierwszym etapie projektu Best Agers Lighthouses - Strategic Age Management for SME in the Baltic Sea Region. Wyniki badań pozwoliły na ocenę potrzeb i gotowości do wdrożenia działań związanych z zarządzaniem zróżnicowaniem wiekowym w badanych organizacjach. (abstrakt oryginalny)

The issue of employees' attitudes towards age diversity in teams and organizations is discussed in the article. The literature emphasizes that the factor determining the effectiveness of such teams is employees' attitudes towards people from different age groups and towards collaboration with them. The assessment of employees' attitudes is essential to employ appropriate methods to manage such teams. The aim of the paper is to present the results of research on employees' attitudes toward Age Diversity conducted in the first phase of the Best Agers Lighthouses Project - Strategic Age Management for SME in the Baltic Sea Region. The results of the research allowed to assess the needs and readiness to implement Age Diversity Management in the Organizations surveyed. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Belbin, M., (2009), Zespoły zarządzające. Sekrety ich sukcesów i porażek, Warszawa: Wolters Kluwer.
 2. Ellwart, T., Bundgens, S., Rack, O., (2013), Managing Knowledge Exchange and Identification in Age Diverse Teams, "Journal of Managerial Psychology", 28(7/8), 950-972.
 3. Juchnowicz, M., red., (2014), Zarządzanie kapitałem ludzkim. Procesy-narzędzia-aplikacje, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 4. Katzenbach, J.R., Smith, D.K., (2001), Siła Zespołów. Wpływ pracy zespołowej na efektywność organizacji, Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
 5. Kellough, J.E., Naff, K.C., (2004), Responding to Wake-Up Call: An Examination of Federal Agency Diversity Management Programs, "Administration & Society", 36(1), 62-90.
 6. Kenrick, D.T., Neuberg, S.L., Cialdini, R., (2002), Psychologia Społeczna, Gdańsk: GWP.
 7. Kołodziejczyk-Olczak, I., (2014), Praktyki zarządzania międzygeneracyjnego w obszarze rekrutacji i selekcji pracowników, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", 5(100), 29-42.
 8. Kunze, F., Bohm, S.A., Bruch, H., (2011), Age Diversity, Age Discrimination Climate and Performance Consequences - a Cross Organizational Study, "Journal of Organizational Behavior", 32(2), 264-290.
 9. Lawthom, R., (2003), Przeciw wszelkiej nierówności: zarządzanie różnorodnością, [W:] N. Chmiel red., Psychologia pracy i organizacji, Gdańsk: GWP, 417-437.
 10. Manstead, A., Hewstone, M., Fiske, S., Hogg, M, Reis, H., Semin, G., red. (1996), Encyklopedia Blackwella. Psychologia Społeczna, Warszawa: Wydawnictwo Jacek Santorski & Co.
 11. Pitts, D., (2009), Diversity Management, Job Satisfaction, and Performance: Evidence from U.S. Federal Agencies, "Public Administration Review", 69(10), 328-338.
 12. Rabl, T., Triana, M.C., (2014), Organizational Value for Age Diversity and Potential Applicants', Organizational Attraction: Individual Attitudes Matter, "Journal of Business Ethics", 121, 403-417.
 13. Ries, B.C, Diestel, S., Shemla, M., Liebermann, S.C, Jungmann, F., Wegge, J., Schmidt, K.H., (2013), Age Diversity and Team Effectiveness, [W:] Ch. Schlick, E. Frieling, J.Wegge eds., Age-Differentiated Work Systems, Springer, 89-118.
 14. Roberge, M.E., Dick, R., (2010), Recognizing the Benefits of Diversity: When and How Does Diversity Increase Group Performance?, "Human Resource Management Review", 20, 295-308.
 15. Shen, J., Chanda, A., D'Netto, B., Monga, M., (2009), Managing Diversity Through Human Resource Management: An International Perspective and Conceptual Framework, "The International Journal of Human Resource Management", 20(2), 235-251.
 16. Stankiewicz, K., (2015), Wdrażanie metod zarządzania wiekiem w organizacjach publicznych na przykładzie Urzędu Miejskiego w Kilonii, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", 3-4,181-194.
 17. Suchar, M., (2005), Rekrutacja i selekcja personelu, Warszawa: C.H. Beck.
 18. Trinh, M.P., (2014), When Demographic and Personality Diversity are Both at Play: Effects on Team Performance and Implications for Diversity Management Practices, [W:] C. Hughes ed., Impact of Diversity on Organization and Career Development, IGI Global, 54-79.
 19. Unsworth K.L., West, M.A., (2003), Zespoły: wyzwania pracy w grupie, [W:] N. Chmiel red., Psychologia pracy i organizacji, Gdańsk: GWP, 359-380.
 20. Van Dick, R., Van Knippenbrtg, D., Hagele, S., Guillaume, Y.R., Brodbeck, F.C., (2008), Group Diversity and Group Identification: the Moderating Role of Diversity Beliefs, "Human Relations", 61(10), 1463-1492.
 21. Wegge, J., Jungmann, F., Liebermann, S., Shemla, M., Ries, B.C., Diestel, S., Schmidt, K. H., (2012), What Makes Age Diverse Teams Effective? Results From a six-Year Research Program. Work, 41, 5145-5151.
 22. Wegge, J., Schmidt, K.H., (2009), The Impact of Age Diversity in Teams on Group Performance, Innovation and Health, [W:] A. Stamatios, C. Cooper, G.P. Chrousos, C.D. Spielberger, M.W. Eysenck eds., Handbook of Managerial Behavior and occupational Health, Edward Elgar Publishing, 79-94.
 23. Wojciszke, B., (2003), Człowiek wśród ludzi : zarys psychologii społecznej, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1734-087X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0009.7520
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu