BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Piwowar-Sulej Katarzyna (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Postawy wobec pracy w projektach oraz ich determinanty
Attitudes towards work in projects and their determinants
Źródło
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : problemy, innowacje, projekty, 2016, nr 1 (39), s. 173-185, tab., bibliogr. 17 poz.
Education of Economists and Managers : problems, innovations, projects
Słowa kluczowe
Zarządzanie projektem, Postawy pracowników, Grupy projektowe
Project management, Employee conducts, Project teams
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest udzielenie odpowiedzi na następujące pytania badawcze: 1) Jakie różnice występują między pracą w projektach a pracą w trwałej komórce przedsiębiorstwa, wyspecjalizowanej w danej dziedzinie? 2) Jakie postawy wobec pracy w projektach reprezentują współcześni uczestnicy rynku pracy? 3) Jakie czynniki wpływają na określone postawy wobec pracy w projektach? W procesie badawczym wykazano m.in., że na pozytywną postawę u osób posiadających doświadczenie w pracy w projektach mają głównie wpływ czynniki rynkowe, organizacyjne i indywidualne. Natomiast negatywna postawa osób nieposiadających takiego doświadczenia uwarunkowana jest determinantami o charakterze indywidualnym, edukacyjnym oraz subkulturowym. (abstrakt oryginalny)

1) What are the differences between work in projects and work in a permanent organizational unit specialized in a specified area? 2) What attitudes towards work in projects are represented by the labor market participants? 3) What factors influence the specific attitudes towards work in projects? In the research process it has been revealed that, i. a., a positive attitude of employees who have experience with work in projects is influenced by market, organizational and individual factors. In contrast, the negative attitude of employees lacking such experience is conditioned by individual, educational and sub-cultural determinants. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bohner, G.,Wanke,M., (2004), Postawy i zmiana postaw, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 2. Gellert, M., Nowak, C., (2008), Zespół, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 3. Hardingham, A., (1998), Praca w zespole, Warszawa: Wydawnictwo Petit.
 4. Kotler, Ph., (1999), Marketing : analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Warszawa: Wydawnictwo FELBERG SJA.
 5. Koźmiński, A., Jemielniak, D., (2008), Zarządzanie od podstaw, Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 6. Lichtarski, J.M., (2011), Struktury zadaniowe : składniki, własności i uwarunkowania, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 7. Nowak, S. red., (1973), Teorie postaw, Warszawa: PWN.
 8. Piwowar-Sulej, K., (2015), Kompetencje projektowe jako zespół cech potencjału ludzkiego sprzyjający wzrostowi szans na zatrudnienie, "Edukacja Ekonomistów i Menedżerów", 1(35), 41-52.
 9. Rudawska, A., Szarek, M., (2014), Postawy studentów względem pracy zespołowej i ich zespołowa efektywność, "E-mentor", 3(55), 12-21. Pobrano 8 marca 2015 z: http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/55/id/1104
 10. Ruiz Ulloa, B.C., Adams, S.G., (2003), Attitudes Toward Teamwork and Effective Teaming, "Team Performance Management", 7-8(10), 295-311.
 11. Stabryła, A., (2006), Zarządzanie projektami ekonomicznymi i organizacyjnymi, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 12. Szczygielska, A., Wrzesińska, J., (2009), Kształtowanie pozytywnej postawy pracowników wobec bezpieczeństwa pracy, "Bezpieczeństwo Pracy", 12, 16-19.
 13. Szondelmajer, M., (2015), Zespół idealny : jak go stworzyć?. Pobrano 17 sierpnia 2015 z: http://kariera.dlastudenta.pl/artykul/Zespol_idealny_8211_jak_go_stworzyc,85094.html
 14. Tyssen, A.K., Wald, A., Spieth, P., (2014), The Challenge of Transactional and Transformational Leadership in Projects, "International Journal of Project Management", 32, 365-375.
 15. Wysocki, R.K., (2013), Efektywne zarządzanie projektami : tradycyjne, zwinne, ekstremalne, Wyd. szóste, Gliwice: Helion 2013.
 16. www.geert-hofstede.com, Pobrano 16 października 2015.
 17. http://www.biztok.pl/lifestyle/mlodzi-polacy-sa-jumperami-zmieniaja-prace-co-14-miesiecy_a4710, Pobrano 16 października 2015.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1734-087X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0009.7526
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu