BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szydło Joanna (Politechnika Białostocka)
Tytuł
Masculinity vs Femininity in Polish and Ukrainian Organisational Cultures
Źródło
Journal of Intercultural Management, 2016, vol. 8, nr 4, s. 117-132, rys., tab., bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Kultura organizacyjna, Kobieta, Mężczyzna
Organisational culture, Woman, Men
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Ukraina, Polska
Ukraine, Poland
Abstrakt
One of the five cultural dimensions suggested by G. Hofstede, the dimension of masculinity and femininity, is very controversial. Defining cultures as feminine and masculine results in two issues. In the first, the content one, masculine cultures are characterized by "hard", instrumental values, whereas feminine cultures by "soft" values whose core is the quality of interpersonal relations. In feminine cultures gender differences disappear, however, with the increase in the masculinisation of culture, the differences in the range of gender values grow. The article is of cognitive character. It shows the results of the research concerning the values and basic objectives in the range of dimensions of masculinity and femininity carried out in Polish and Ukrainian organizations. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Boski P. (2009) Kulturowe ramy zachowań społecznych. PWN, Warszawa.
 2. Gatnar E., Walesiak M. (eds.) (2011) Analiza danych jakościowych i symbolicznych z wykorzystaniem programu R. Wydawnictwo C.H. BECK, Warszawa.
 3. Hofstede G., Hofstede G.J. (2007) Kultury i organizacje. Zaprogramowanie umysłu. Wydanie II zmienione, PWE, Warszawa
 4. Kostera M. (2005) Antropologia organizacji. Metodologia badań terenowych. PWN, Warszawa.
 5. Koźmiński A.K., Jemielniak D., Latusek D. (2009) Współczesne spojrzenie na kulturę organizacji. E-mentor, nr 3 (30).
 6. Krzykała-Szafer R. (eds.) (2010) Zarządzanie kulturowe w jednoczącej się Europie. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań.
 7. Matsumoto D. (2001) Culture and emotion, in: The handbook of culture and psychology D. Matsumoto (eds.), Oxford University Press, Oxford.
 8. Matsumoto D., Juang L. (2007) Psychologia międzykulturowa. GWP, Gdańsk.
 9. Mazur B. (2012) Kultura organizacyjna w zróżnicowanym kulturowo otoczeniu. Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok.
 10. Mazur B. (2015) Zarządzanie z kulturą organizacyjną. Kierunki wpływu wymiarów kulturowych na zarządzanie zasobami ludzkimi. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, Tom XV, Zeszyt 11, Część II, Wydawnictwo SAN, Łódź.
 11. Mikułowski Pomorski J. (2012) Jak narody porozumiewają się ze sobą w komunikacji międzykulturowej i komunikowaniu medialnym. TAiWPN UNIVERSITAS, Kraków.
 12. Mikułowski Pomorski J. (1998) Post- Communist Europe and Society's Understanding of Change. The Case of Poland. Emargo, Winter.
 13. Rozkwitalska M. (2008) Kultury organizacyjne przedsiębiorstw w biznesie międzynarodowym, in: Problemy zarządzania we współczesnych organizacjach. Teoria i praktyka. ed. W. Polak, T. Noch, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Administracji, Gdańsk.
 14. Stańczyk S. (2008) Nurt kulturowy w zarządzaniu. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław.
 15. Sikorski Cz. (2002) Kultura organizacyjna. C.H. Beck, Warszawa.
 16. Sułkowski Ł. (2012) Kulturowe procesy zarządzania. Difin, Warszawa.
 17. http://geert-hofstede.com/countries.html, [30.09.2015, 15.02.2016].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-0150
Język
eng
URI / DOI
https://doi.org/10.1515/joim-2016-0027
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu