BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mączak Antoni
Tytuł
Turystyka europejska: wieki XVI-XIX
European Tourism: XVI-XIX Centuries
Źródło
Folia Turistica / Akademia Wychowania Fizycznego im. B. Czecha w Krakowie, 2008, nr 19, s. 5-26
Tytuł własny numeru
Historia turystyki
Słowa kluczowe
Turystyka, Historia
Tourism, History
Kraj/Region
Europa
Europe
Abstrakt
Pojęcie turystyki, dyskutowane w odniesieniu do czasów dzisiejszych, ma także wymiar historyczny. Nie znaczy to jednak, spieszę zastrzec, by można było "współczesność" (powiedzmy: drugą połowę wieku XX) przeciwstawiać "całej przeszłości". Choć i w tym zakresie zmiany zachodzą dziś nieporównanie szybciej niż w stuleciach minionych, podróżowanie dla wypoczynku, dla ciekawości innych krajów, czy ogólnie dla przyjemności, odgrywało inną i wciąż zmieniającą się rolę. Było to zarówno wynikiem technicznych warunków podróży, jak i ewolucji etyki. Jeśli na plan pierwszy wysunąć tak wyraźny dziś wypoczynkowy charakter turystyki, to pamiętać trzeba, jak wielkiego wysiłku wymagała jeszcze w XVII stuleciu podróż po Europie, jeśli tylko wychodziło się poza najwyżej rozwinięte kraje i najbardziej w nich uczęszczane szlaki. Nie wolno też zapominać o zmieniającym się z wielu przyczyn stosunku do wypoczynku w ogóle, o etycznych aspektach tego zjawiska. Dla tych wszystkich powodów dzieje turystyki sensu stricto otwiera dopiero schyłek wieku XVI. Wówczas podróż zagraniczna poczyna być dla niektórych grup społecznych niemal obowiązkiem - to z jednej strony, a z drugiej - powstaje wówczas infrastruktura obliczona na obsługę owego ruchu, stopniowo rozwijają się regiony docelowe turystyki.(fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. E. Chaney, The Grand Tour and the Great Rebellion: Richard Lassels and 'The Voyage of Italy' in the Seventeenth Century, CIRVI, Geneva - Turin 1985.
 2. Richard Chandler, Revett Nicholas, Travels in Asia Minor and Greece. Oxford 1825.
 3. de Beer, Sir Gavin, Early Travellers in the Alps, New York 1967.
 4. Bibliothèque de l'Ecole des Hautes Etudes. Sciences Historiques et Philologiques, t. CLV, CLVII, Paris 1936.
 5. Martini Zeilleri, ltinerarium Hispaniae oder Raiß Beschreibung durch die Königreich Hispanien und Portugal, Nürnberg 1637.
 6. Martini Zeilleri , Neue Beschreibung der Königreiche Dennemarck unnd Norwegen, auch derselben einverleibten Landschafften, fürnembsten Stätten und Plätzen: sambt e. Vorrede von d. in d. Historien so hoch berümbten Normännern, ihrem Herkommen u. Thaten, Kühn 1648.
 7. Martini Zeilleri, Nov-Antiqua, das ist.- Reyßbuch durch Hoch und Nider Teutschland auch benachbarte königreiche, Fürstenthumb und Länder, als Ungarn, Siebenbürgen, Dännemarck, Schweden, Polen &c. So vor alters zu Teytschland gerechnet worden seyn [&c.], Stra burg 1674.
 8. A. Mączak, "Francuz w polskiej gospodzie czyli grzeczność zda mi się żołnierska" w: Francja-Polska XVIII-XX w. Studia z dziejów kultury i oikityki poświęcone Profesorowi Andrzejowi Zahorskiemu w sześćdziesiątą rocznicę urodzin Warszawa 1983, s. 105-111.
 9. Schudt Ludwig, Le guide di Roma. Materialien zu einer Geschichte der römischen Topographie, Wien 1930.
 10. Itialienreisen im 17. und 18. Jahrhundert, Wien 1959 (Römische Forschungen der Bibliotheca Herziana, t. XV).
 11. S. Smiles, A Publisher and His Friends, London 1891.
 12. A Handbook for Travellers in Northern Europe, London 1839.
 13. A Hand-Book for Travellers in the Ionian Islands, Greece, Turkey, Asia Minor, and Constantinople... John Murray, London 1840.
 14. Wybór pism, opr. St. Grzeszczyk, Warszawa 1959.
 15. J, de Vries i A. van der Woude, The First Modern Economy. Success, Failure and Perseverance of the Dutch Economy, 1500-1815, Cambridge 1996, s. 594 i tab. 11.27.
 16. Lawrence Sterne, A Sentimental Journey through France and Italy, 1768, pierwsze wyd. pol. 1817.
 17. Aleksandr N. , Droga z Petersburga do Moskwy (1790, wyd. pol. 1954).
 18. Jan de Vries, Barges and Capitalism. Passenger Transportation in the Dutch Economy, 1632-1839, A.A.G.Bijdragen, t. 21, Wageningen 1978.
 19. M. Lister, A Journey to Paris in the Year 1698, wyd. R.P. Stearns, Urbana, IL 1967.
 20. Apodemiken. Eine räsonnierte Bibliographie der reisetheoretischen Literatur des 16., 17. und 18. Jahrhunderts, w serii Quellen und Abhandlungen zur Geschichte der Staatsbeschreibung und Statistik, 2., Paderborn 1983.
 21. Guilelmo Grataroli, De Regimine iter agentium, 1561.
 22. G.G. Byron, Wędrówki Czajd Harolda, przełożył Jan Kasprowicz, w: Wybór dzieł, red. J. Żuławski, Warszawa 1986, pieśń I strofa LXIX.
 23. Z. Krasiński, Listy do Delfiny Potockiej opr. Zb. Sudolski, Warszawa 1975.
 24. Incidents of Travel in Greece, Turkey, Russia and Poland. By the author of Incidents of travel in Egypt Arabia Petrea, and the Holy Land in two volumes, t. I, London 1838.
 25. Handbooks for Trevel. (1884)
 26. John Murray, Knapsack Guides for Travellers. (1864-1867)
 27. Życie codzienne w podróżach po Europie w XVI-XVII w., PIW, Warszawa 1978, 1980.
 28. Odkrywanie Europy, Novus Orbis, Gdańsk 1998).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-3888
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu