BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sidor-Rządkowska Małgorzata (Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie)
Tytuł
Personal branding : wyzwanie dla zarządzania kapitałem ludzkim we współczesnych organizacjach
Personal branding as human capital management challenge for contemporary organizations
Źródło
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : problemy, innowacje, projekty, 2016, nr 2 (40), s. 13-27, tab., bibliogr. 20 poz.
Education of Economists and Managers : problems, innovations, projects
Słowa kluczowe
Rozwój kariery zawodowej, Zarządzanie talentami, Zarządzanie zasobami ludzkimi
Career development, Talent management, Human Resources Management (HRM)
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule dokonano analizy pojęcia personal branding oraz konsekwencji związanych ze świadomym budowaniem własnej marki przez pracowników dla zarządzania kapitałem ludzkim we współczesnych organizacjach. Omówiono przyczynę wzrostu zainteresowania tematyką personal branding oraz zasady tworzenia i rekonstruowania marki osobistej. Szczególną uwagę zwrócono na konieczność rozszerzania działań w obszarze budowania marki pracodawcy, zmiany podejścia do kształtowania ścieżek kariery zawodowej pracowników oraz modyfikacji programów zarządzania talentami. (abstrakt oryginalny)

The article presents analysis of the concept of personal branding as well as the outcomes connected with the deliberate building of own brand by employees for the management of human capital in the contemporary organizations. The author considers the growth in the interest in the area of personal branding as well as the principles of creating and reconstructing personal brand. Particular attention has been paid to the problem of broadening activities related to employer branding and different approach to building career paths of employees and the change of talent management programmes. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Borczyk, A., (2016), Kierunek talent, "Personel Plus", 1(98), 9-16.
 2. Clark, D., (2011), Transformacja marki osobistej, "Harvard Business Review Polska", 5(99), 84-88.
 3. Gableta, M., (1999), Potencjał pracy w przedsiębiorstwie. Problemy praktyczne, Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego.
 4. Juchnowicz, M., (2014), Zarządzanie kapitałem ludzkim: procesy, narzędzia, aplikacje, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 5. Kozłowski, M., (2012), Employer branding : budowanie wizerunku pracodawcy krok po kroku, Warszawa: Wolters Kluwer.
 6. Kubica, E., (2016), Koniec programów talentowych?, "Personel Plus", 1(98), 18-22.
 7. Matysiak, K., (2016), Środowisko wspierające rozwój talentów, "Personel Plus", 1(98), 30-31.
 8. Mayo, A., (2002), Kształtowanie strategii szkoleń i rozwoju organizacji, Warszawa: Wolters Kluwer.
 9. Nyberg, A. J., Trevor, Ch. C., (2009), Jak zwiększyć efektywność pracowników ocalałych po zwolnieniach?, "Harvard Business Review Polska", 77/78, 63-69.
 10. Oczkowska, R., (2015), Kreowanie wizerunku organizacji jako pracodawcy, "Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : problemy. innowacje. projekty", 4(38), 185-197.
 11. Oleksyn, T., (2014), Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji, Warszawa: Wolters Kluwer.
 12. Peters, T., (1997), The Brand Called You, "Fast company", 10.
 13. Pocztowski, A., (2007), Zarządzanie zasobami ludzkimi : strategie, procesy, metody, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 14. Rampersad, H.K., (2010), Ty - marka inna niż wszystkie. Sztuka autentycznego brandingu osobistego, Gliwice: Wydawnictwo Helion.
 15. Rudnicki, J., (2014), Koncepcja przyszłościowego modelu kariery zawodowej, "Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : problemy. innowacje. projekty", 1 (31), 43-57.
 16. Schawbel, D., (2012), Personal branding 2.0. Cztery kroki do zbudowania osobistej marki, Gliwice: Wydawnictwo Helion.
 17. Sidor-Rządkowska, M., (2010), Zwolnienia pracowników a polityka personalna firmy, Warszawa: Wolters Kluwer.
 18. Suchar, M., (2003), Kariera i rozwój zawodowy, Gdańsk: Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr.
 19. Wiśniewska, S., (2015), Zatrudnialność - pojęcie, wymiary, determinanty, "Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : problemy. innowacje. projekty", 1(35), 11-24.
 20. Wojtaszczyk, K., (2012), Employer branding, czyli zarządzanie marką pracodawcy : uwarunkowania, procesy, pomiar, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1734-087X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0009.4605
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu