BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Łużniak-Piecha Magdalena (Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie), Kaczkowska-Serafińska Magdalena (Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie), Lenton Agnieszka (Greater London Authority, United Kingdom)
Tytuł
Mentoring odwrócony : korzyści dla organizacji
Reverse mentoring : benefits to organisation
Źródło
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : problemy, innowacje, projekty, 2016, nr 2 (40), s. 101-115, bibliogr. 26 poz.
Education of Economists and Managers : problems, innovations, projects
Słowa kluczowe
Mentoring, Kapitał intelektualny, Studium przypadku, Wizerunek pracodawcy, Mentoring odwrócony
Mentoring, Intellectual capital, Case study, Employer branding, Reverse mentoring
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Greater London Authority
Greater London Authority
Kraj/Region
Londyn
London
Abstrakt
Mentoring jest jednym z powszechnie stosowanych i uznawanych narzędzi wspierających działania z zakresu aktywizacji i wykorzystania potencjału intelektualnego członków organizacji. Nowym paradygmatem, obecnym w praktyce biznesu, a także będącym podmiotem niniejszego opracowania staje się mentoring odwrócony (reverse mentoring). W artykule omówiono rodzaje mentoringu oraz różnice między mentoringiem klasycznym i odwróconym. Dalsza część analizy to studium przypadku, opisujące praktyczne zastosowanie zasad mentoringu odwróconego w jednej z najbardziej wpływowych rządowych organizacji w Londynie - Greater London Authority (GLA) - pełniącej funkcję strategicznego zarządu metropolii, jaką jest stolica Wielkiej Brytanii. (abstrakt oryginalny)

Mentoring is a widely used and recognised development tool supporting the engagement and retention of intellectual potential of organisations. Reverse mentoring is also becoming more widely practised by high performing organisations, and is the subject of this paper. The article discusses the types of mentoring, and differences between the classic and reverse mentoring. In the second part of the analysis a case study is presented describing practical implementation of reverse mentoring in one of the most influential government agencies in London - the Greater London Authority (GLA). GLA is the strategic government of the capital of the UK. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Barney, J.B., (1991), Firm Resources and Sustained Competitive Advantage, "Journal of Management", 17, 99-120.
 2. Chandler, D.E., Kram, K.E., (2005), Mentoring and Developmental Networks in the New Career Context, [W:] H. Gunz, M. Peiper red., Handbook of Career Studies, Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 548-566.
 3. Clutterbuck, D., Megginson, D., (1999), Mentoring Executives and Directors, Oxford: Butterworth- Heinemann.
 4. Codings, D.G., Scullion, H., Morley, M. J., (2007), Changing Patterns of Global Staffing in the Multinational Enterprise: Challenges to the Conventional Expatriate Assignment and Emerging Alternatives, "Journal of World Business", 42, 2,198-213.
 5. Finkelstein, L.M., Allen, T.D., Rhoton, L.A., (2003), An Examination of the Role of Age in Mentoring Relationships, "Groups & Organizational Management", 28, 249-281.
 6. Harvey, M., McIntyre, N., Heames, J.T., Moeller, M., (2009), Mentoring Global Female Managers in the Global Marketplace: Traditional, Reverse, and Reciprocal Mentoring, "The International Journal of Human Resource Management", 20(6), 1344-1361.
 7. Harvey, M., Buckley, M., Novicevic, M., Wiese, D., (1999), Mentoring Dual-career Expatriates: A Sense-making and Sense-giving Social Support Process, "International Journal of Human Resource Management", 10, 5, 808-827.
 8. Harzing, A., (2001), 'Who's in Charge?' : An Empirical Study of Executive Staffing Practices in Foreign Subsidiaries, "Human Resource Management", 40, 2,139-159.
 9. Lankau, M., Scandura, T., (2002), An Investigation of Personal Learning in Mentoring Relationships: Content, Antecedents, and Consequences, "Academy of Management Journal", 45, 779-790.
 10. Łużniak-Piecha, M., Lenton, A., Krukurka, K., Litwin, J., (2008), Factors of Professional Development of Polish Emigrants - Adaptation on Labour Market in Great Britain, "Education of Economists and Managers. Problems. Innovations. Projects", 3(10), 117-132.
 11. Łużniak-Piecha, M., Golińska, A., (2011), Mentoring jako narzędzie budowania kapitału symbolicznego, czyli jak dyskusja o pogodzie może wpłynąć na rozwój kariery w Londynie, "Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. Problemy. Innowacje. Projekty", 20(2), 69-88.
 12. Łużniak-Piecha, M., (2012), POS (Perceived Organizational Support) jako element modelu mentoringowego - polscy profesjonaliści na brytyjskim rynku pracy, [W:] S.A. Witkowski, M. Stor red., Sukces w zarządzaniu kadrami. Elastyczność w zarządzaniu kapitałem ludzkim, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 314-322.
 13. Marzec, I., (2010), Wykorzystanie mentoringu do budowania zaangażowania organizacyjnego, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu", 19, 94-118.
 14. Marzec, I., (2010), Patologie relacji mentoringu w polskich organizacjach, [W:] Z. Janowska red., Dysfunkcje i patologie zarządzania zasobami ludzkimi, 3, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 310-331.
 15. Murrell, A., Blake-Beard, S., Porter, D., Perkins-Williamson, A., (2008), Interorganizational Formal Mentoring: Breaking the Concrete Ceiling Sometimes Requires Support from the Outside, "Human Resource Management", 47, 2, 275-294.
 16. Nemanick, R., (2000), Comparing Formal and Informal Mentors: Does Type Make a Difference?, "The Academy of Management Executive", 14,136-138.
 17. Oleksyn, T., (2010), Zarządzanie kompetencjami : teoria i praktyka, Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 18. Payne, S.C., Huff, A.H., (2005), A Longitudinal Examination of the Influence of Mentoring on Organizational Commitment and Turnover, "Academy of Management Journal", 48, 176-192.
 19. Pfeffer, J., (1994), Competitive Advantage through People, Boston: Harvard Business School Press.
 20. Pogorzelska, N., (2011), Problem starości i starzenia się w aspekcie zarządzania zasobami ludzkimi, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce", 9, 7-17.
 21. Ragins, B., Scandura, T., (1994), Gender Differences in Expected Outcomes of Mentoring Relationships, "Academy of Management Journal", 4, 957-972.
 22. Scullion, H., Codings, D., (2006), Global Staffing, New York: Routledge.
 23. Ziębicki, B., (2001), Zastosowanie mentoringu w doskonaleniu pracowników, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 564, 119-134.
 24. Ziębicki, B., (2000), Coaching i mentoring jako nowoczesne metody rozwoju kadry menadżerskiej, "Zeszyty naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 554, 65-82.
 25. http://fundacja-pmi.org.pl/mentoring-nowoczesnym-narzedziem-zarzadzania-zasobami-ludzkimi-i-wiedza/ (06.06.2015)
 26. Informacje dostarczone przez Departament HR&OD Greater London Authority, Learning at Work Programme (2014), Niepublikowane materiały wewnętrzne.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1734-087X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0009.4504
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu