BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Striker Małgorzata (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Zmiany w postrzeganiu ról zawodowych menedżerów medycznych w publicznym szpitalu
Changes in perception of roles of medical managers in public hospital
Źródło
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : problemy, innowacje, projekty, 2016, nr 2 (40), s. 135-150, tab., bibliogr. 25 poz.
Education of Economists and Managers : problems, innovations, projects
Słowa kluczowe
Menedżer służby zdrowia, Organizacja ochrony zdrowia, Zarządzanie placówkami służby zdrowia, Zarządzanie menedżerskie, Role kierownicze
Healthcare manager, Organization of health care, Medical facilities management, Managerial managing, Managerial roles
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest zbadanie zmian w postrzeganiu ról zawodowych menedżerów medycznych (przede wszystkim lekarzy i pielęgniarek), będących skutkiem ekonomizacji i wzrostu znaczenia zarządzania w ochronie zdrowia. Przeprowadzono analizę wyników badań prezentowanych w literaturze przedmiotu oraz wykorzystano wyniki badań zrealizowanych wśród pracowników medycznych, pracujących na oddziałach w trzech publicznych szpitalach w Polsce. Badania potwierdziły dwoistość roli ordynatora oddziału i różnice w spojrzeniu na te problemy pomiędzy lekarzami i pielęgniarkami. Pielęgniarki oczekują, że kierownik, łącząc funkcje medyczne i zarządcze, będzie przede wszystkim sprawnym menedżerem, delegującym uprawnienia w zakresie leczenia pacjentów usamodzielnionym lekarzom. Wśród lekarzy wyraźne jest dążenie do bycia kierowanym przez mistrza w konkretnej specjalności medycznej. Z uwagi na jakościowy charakter przeprowadzonych badań przedstawione wyniki nie są reprezentatywne, otwierają jednak obszar do dalszych działań, sygnalizując problem oceny efektów zwiększania roli zarządzania i ekonomii w medycynie. (abstrakt oryginalny)

The purpose of this article is presentation of the changes in the perception of the roles of medical managers (mainly doctors and nurses), which are the result of the economization and managerialism in health care. The analysis is based on desk research and results of the research carried out among medical staff working in wards in three public hospitals in Poland. Studies have confirmed the duality of the role of head doctors and the differences in perception of these problems between physicians and nurses. Nurses expect that the head doctor, combining medical and management functions, will be primarily an efficient manager. The physicians want to be led by a medical master, although they have no doubt that the head doctor must take into account economic conditions, which is reflected in their professional work. Because of qualitative nature of the research, the results are not representative but they indicate the problem of assessing the effects of increasing the role of management and economics in medicine. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Alistair, H., (2013), The Missing Leaders: Rediscovering the Ward Sister/Charge Nurse role, "Leadership in Health Services", 26(4), 268-282.
 2. Angood, P., Shannon, D., (2014), Unique Benefits of Physician Leadership - an American Perspective, "Leadership in Health Services", 27(4), 272-282.
 3. Austen-Tynda, A., Frączkiewicz-Wronka, A., (2009), Zwiększenie skuteczności działań jednostki ochrony zdrowia jako konsekwencja świadomego przywództwa : raport z badań, [W:] A. Austen-Tynda, A. Frączkiewicz-Wronka red., Przywództwo w ochronie zdrowia : idee i instrumenty, Warszawa: Wolters Kluwer Polska - ABC.
 4. Banach, M., (2014), Wyjść na prostą. Rozmawiał B. Leśniewski, "Menedżer Zdrowia", 3, 24-26.
 5. Biardzki, M., (2014), Entropia, "Menedżer Zdrowia", 8, 14-19.
 6. Bukiel, K., (2014), Podmywanie fundamentów, "Menedżer Zdrowia", 8, 72.
 7. Bukiel, K., (2015), Wszyscy wrogowie zysku, "Menedżer Zdrowia", 76.
 8. Caldwell, G., (2014), Is Leadership a Useful Concept in Healthcare?, "Leadership in Health Services", 27(3), 185-192.
 9. Chapman, A.N.L., Johnson D., Kilner K., (2014), Leadership Styles Used by Senior Medical Leaders, "Leadership in Health Services", 27(4), 283-298.
 10. Frączkiewicz-Wronka, A., (2009), Zarządzanie publiczne w teorii i praktyce ochrony zdrowia, Warszawa: Oficyna Wolters Kluwer.
 11. Hutchinson, S., Purcell, J., (2010), Managing Ward Managers for Roles in HRM in the NHS: Overworked and Under-resourced, "Human Resource Management Journal", 20(4), 357-374.
 12. Kautsch, M., (2010), Specyfika zarządzania zakładem opieki zdrowotnej, [W:] M. Kautsch red., Zarządzanie w opiece zdrowotnej : nowe wyzwania, Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business.
 13. Kautsch, M., (2011), Restrukturyzacja zakładów opieki zdrowotnej, [W:] I. Rudawska red., Dylematy funkcjonowania sektora opieki zdrowotnej, (Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą), 39, 72-88.
 14. Łuczak, J.R., (2014), Nadrozpoznania, "Menedżer Zdrowia", 6, 60-63.
 15. MacCarrick, G.R., (2014), Professional Medical Leadership: a Relational Training Model, "Leadership in Health Services", 27(4), 343-354.
 16. Murkowski, M., (2014), Ewolucja czy rewolucja, "Menedżer Zdrowia", 7, 58-62.
 17. Nęcki, Z., Kęsy, M., red. (2013), Postawy personelu medycznego wobec zarządzania szpitalem, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 18. Nilsson, K., Sandoff, M., (2015), Leading Processes of Patient Care and Treatment in Hierarchical Healthcare Organizations in Sweden : Process Managers' Experiences, "Leadership in Health Services", 28(2).
 19. Noordegraaf, M., Van Der Meulen, M., (2008), Professional Power Play: Organizing Management In Health Care, "Public Administration", 86(4), 1055-1069.
 20. Rudawska, I., (2007), Opieka zdrowotna. Aspekty rynkowe i marketingowe, Warszawa: PWN.
 21. Smits, S.J., Bowden, D., Falconer, J.A., Strasser, D.C., (2014), Improving Medical Leadership and Teamwork: An Iterative Process, "Leadership in Health Services", 27(4), 299-315.
 22. Striker, M., (2011), Ordynator czy koordynator : przekształcenia publicznych szpitali a role i zadania kierownika oddziału, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", 2(79), 105-119.
 23. Townsend, K., Wilkinson, A., (2010), Managing under Pressure: HRM in Hospitals, "Human Resource Management Journal", 20(4), 332-338.
 24. Wikstróm, E., Dellve, L., (2009), Contemporary Leadership in Healthcare Organizations, "Journal of Health Organization and Management", 23(4), 411-428.
 25. Willcocks, S.G., (2012), Exploring Leadership Effectiveness: Nurses as Clinical Leaders in the NHS, "Leadership in Health Services", 25(1), 8-19.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1734-087X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0009.4624
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu