BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Piekut Marlena (Politechnika Warszawska)
Tytuł
Gdzie tkwi potencjał wzrostu popytu? : wydatki na odzież i obuwie w polskich gospodarstwach domowych
Where is the growth potential of demand? : expenditure on clothing and footwear in Polish households
Źródło
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : problemy, innowacje, projekty, 2016, nr 2 (40), s. 165-182, rys., tab., bibliogr. 22 poz.
Education of Economists and Managers : problems, innovations, projects
Słowa kluczowe
Konsumpcja gospodarstw domowych, Popyt konsumpcyjny, Wydatki gospodarstw domowych, Odzież, Obuwie
Consumption in household, Consumption demand, Household expenditures, Clothing, Shoes
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu było poznanie zróżnicowania poziomu i udziału wydatków na odzież i obuwie w różnych typach gospodarstw domowych oraz identyfikacja cech gospodarstw domowych, które z największą siłą wpływają na wydatki na odzież i obuwie. W Polsce wydatki na odzież i obuwie z każdym rokiem zwiększają się. Najsilniejszymi determinantami analizowanych wydatków okazały się dochód rozporządzalny na osobę, wiek oraz poziom wykształcenia głowy domu. Największe wydatki na odzież i obuwie ponoszono w gospodarstwach domowych osób z największymi dochodami, wśród osób młodszych, z wyższym poziomem wykształcenia, piastujących wyższe stanowiska w hierarchii organizacji, w gospodarstwach domowych z mniejszą liczbą dzieci na utrzymaniu. (abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to recognize the differences in the level and share of expenditure on clothing and footwear in different types of households and identify the characteristics of households with greatest financial potential influencing the expenditure on clothing and footwear. In Poland every year spending on clothing and footwear increased. The strongest determinants of spending were: income per capita, age, education level head home. The largest expenditure on clothing and footwear was recorded in households of people with the greatest income, among young people, with higher level of education, in higher positions in the hierarchy of the organization, in households with fewer children to support. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Behling, D.U., (1995), Influence of Dress on Perception of Intelligence and Scholastic Achievement in Urban Schools with Minority Populations, "Clothing and Textiles Research Journal", 13(1), 11-16.
 2. Behling, D.U., Williams, E.A., (1991), Influence of Dress on Perception of Intelligence and Expectations of Scholastic Achievement, "Clothing and Textiles Research Journal", 9(4), 1-7.
 3. Birtwistle, G., Tsim, C., (2005), Consumer Purchasing Behaviour: An Investigation of the UK Mature Women's Clothing Market, "Journal of Consumer Behaviour", 4(6), 453-464.
 4. Budżety gospodarstw domowych w 2014 roku, (2015), GUS, Warszawa.
 5. Damhorst, M.L., (1990), In Search of a Common Thread: Classification of Information Communicated by Dress, "Clothing and Textiles Research Journal", 8(2), 1-12.
 6. Gantar, E. Walesiak, M., (2012), Statystyczna analiza danych z wykorzystaniem programu R, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 128-152.
 7. Haluk-Köksal, M., (2007), Consumer Behaviour and Preferences Regarding Children's Clothing in Turkey, "Journal of Fashion Marketing and Management: An International Journal", 11(1), 69-81.
 8. Howlett, N., Pine, K., Orakçioglu, I., Fletcher, B., (2013), The Influence of Clothing on First Impressions: Rapid and Positive Responses to Minor Changes in Male Attire, "Journal of Fashion Marketing and Management: An International Journal", 17(1), 38-48.
 9. Kim, K., (2003), US Aggregate Demand for Clothing and Shoes: Effects of Non-durable Expenditures, Price and Demographic Changes, "International Journal of Consumer Studies", 27(2), 111-125.
 10. Kim, K., (2012), Demand Analysis of Clothing and Footwear: The Effects of Price, Total Consumption Expenditures and Economic Crisis, "Journal of the Korean Society of Clothing and Textiles", 36(12), 1285-1296.
 11. Larose, D.T., (2001), Metody i modele eksploracji danych, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 12. Laskowski, W., (2014), Dochodowa elastyczność wydatków polskich gospodarstw domowych i jej uwarunkowania, "Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego", 14(1), 63-74.
 13. Lehtinen, A.R., Varjonen, J., Raijas, A., Aalto, K., (2011), What is the Cost of Living? Reference Budgets for a Decent Minimum Standard of Living in Finland, (Working papers / National Consumer Research Centre), 132. Helsingfors.
 14. Moschini, G., Moro, D., (1996), Structural Change and Demand Analysis: A Cursory Review, "European Review of Agricultural Economics", 23(3), 239-261.
 15. O'Neal, G.S., Lapitsky, M., (1991), Effects of Clothing as Nonverbal Communication on Credibility of the Message Source, "Clothing and Textiles Research Journal", 9(3), 28-34.
 16. Piekut, M., (2008), Polskie gospodarstwa domowe : dochody, wydatki i wyposażenie w dobra trwałego użytkowania, Warszawa: Wydawnictwo SGGW.
 17. Piekut, M., (2014), Komparatywna analiza wydatków na odzież i obuwie w europejskich gospodarstwach domowych, "Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego", 36(1), 386-396.
 18. Piekut, M., (2015), Konsument i konsumpcja w Unii Europejskiej, Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych Politechniki Warszawskiej, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Płock. DOI: 10.17388/wut.2015.0001.cess.
 19. Rabiej, M., (2012), Statystyka z programem Statistica, Wydawnictwo Helion, 229-249.
 20. Roos, J.M., (2013), Konsumtionsrapporten 2013, Handelshögskolan vid Göteborgs universite.
 21. Wątroba, J., (2008), Modelowanie współzależności zjawisk w STATISTICA. Materiały kursowe, StatSoft, Kraków.
 22. Wątroba, J., (2004), Analiza wariancji. Materiały kursowe, StatSoft, Kraków
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1734-087X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0009.4570
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu