BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nieszporska Sylwia (Politechnika Częstochowska)
Tytuł
Rola miernika sprawności systemów zdrowotnych w kreowaniu celów zarządzania sektorem
The Role of the Health Performance Measure in the Creation of the System's Management Objectives
Źródło
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2016, z. 96, s. 373-383, rys., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
System ochrony zdrowia, Zarządzanie służbą zdrowia, Polityka zdrowotna
Health care system, Management of health services, Health care policy
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Ocena systemów zdrowotnych nurtuje wielu specjalistów z dziedziny zarządzania. Nie jest ona łatwa choćby ze względu na rozmaitość czynników determinujących ich funkcjonowanie, jednak istnieje dzisiaj wiele różnorodnych sposobów i metod pomiaru ich sprawności. Prezentowane opracowanie jest próbą opisu jednej z takich miar, jednak głównym jego celem jest analiza obecnej polityki zdrowotnej Polski i odpowiedź na pytanie, w jakim stopniu stawiane przed sektorem cele odnoszą się do potrzeb systemu wykrytych przez wspomniane miary. (abstrakt oryginalny)

The health systems' assessment has been troubling many a specia-list from the field of management. A variety of factors determining their function makes it a difficult task, but there are many different ways and methods to measure their effectiveness today. The presented study is therefore an attempt to describe one of these measures, but the main aim is to analyse the current Polish health policy for next years and to answer the question to which extent the objectives of the sector refer to needs of the system detected by the measurement. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Björnberg A.: Euro Health Consumer Index 2015 Raport. Health Consumer Powerhouse 2016-01-26.
 2. Frączkiewicz-Wronka A. (red.): Pomiar efektywności organizacji publicznych na przykładzie sektora ochrony zdrowia. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2010.
 3. Getzen T.E.: Ekonomika zdrowia. Teoria i praktyka. PWN, Warszawa 2000.
 4. Health 2020. A European policy framework and strategy for the 21st century. World Health Organization 2013 Regional Office for Europe.
 5. Kautsch M., Whitfield M., Klich J. red.): Zarzadzanie w opiece zdrowotnej. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2001.
 6. Kozierkiewicz A.: Szkiełko i oko. "Menedżer Zdrowia", nr 4, czerwiec 2013, s. 36-40.
 7. Krajowe ramy strategiczne. Policy paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020. Warszawa, lipiec 2015.
 8. Lichiello P., Turnock B.J.: Consultant, Guidebook for Performance Measurement. Turning Point Collaborating for a New Century in Public Health, http://www.phf.org/resourcestools/documents/pmcguidebook.pdf.
 9. Smith P.C., Mossialos E., Papanicolas I.: Performance measurement for health system improvement: experiences, challenges and prospects. World Health Organization 2008 and World Health Organization, on behalf of the European Observatory on Health Systems and Policies 2008.
 10. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020, http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12279052.
 11. Światowy Raport Zdrowia 2013. Badania dla powszechnego dostępu do opieki zdrowotnej, http://www.who.un.org.pl/aktualnosci.php?news=107&wid=12&wai=&year= &back=%2F.
 12. Zweifel P., Breyer F., Kofmann M.: Health Economics. Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg 2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-3466
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu