BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pośpiech Ewa (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), Mastalerz-Kodzis Adrianna (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Zastosowanie metody TOPSIS w ujęciu rozmytym do selekcji walorów giełdowych
The Application of Fuzzy TOPSIS Method to the Portfolio Selection
Źródło
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2016, z. 96, s. 395-404, tab., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Analiza portfelowa, Decyzje inwestycyjne, Analiza fundamentalna, Metoda TOPSIS
Portfolio analysis, Investment decisions, Fundamental analysis, Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS)
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Analiza fundamentalna wykorzystywana do oceny spółki, w szczególności spółki giełdowej, zakłada uwzględnienie odpowiedniego czasu, z którego powinno się zaczerpnąć dane. Posługując się w tej ocenie wskaźnikami fundamentalnymi oraz rynkowymi, można się wspomóc metodą wielokryterialną. Określenie wartości uwzględnianych wskaźników za okres dłuższy niż dane są podawane implikuje odpowiednie ich przeliczenie. W artykule zaproponowano sposób, w którym do omawianego zagadnienia podchodzi się jak do problemu rozmytego - w sugerowanym ujęciu oceny kryterialne traktowane są jak trójkątne liczby rozmyte. (abstrakt oryginalny)

The application of fundamental analysis for evaluation of a company, especially a quoted one, requires taking into account the historical data from a proper time (three to five years). To support the problem for evaluation of companies with the use of fundamental and market indicators we may regard multi-criteria methods. Determining the indicators' values for the period e.g. of three years, we can use some proper techniques of calculating them. The article presents an approach of regarding the considered issue like a fuzzy problem with triangular fuzzy numbers. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Jahanshahloo G.R., Hosseinzadeh Lotfi F., Izadikhah M.: Extension of the TOPSIS Method for Decision-making Problems with Fuzzy Data. "Applied Mathematics and Computation", No. 185, 2006.
 2. Lai Y.J., Liu T.Y., Hwang C.L.: TOPSIS for MODM. "European Journal of Operational Research", No. 76(3), 1994.
 3. Leszczyński Z.: Analiza ekonomomiczno-finansowa spółki. PWE, Warszawa 2004.
 4. Łuniewska M., Tarczyński W.: Metody wielowymiarowej analizy porównawczej na rynku kapitałowym. PWN, Warszawa 2006.
 5. Pośpiech E., Mastalerz-Kodzis A.: Wybór metody wielokryterialnej do wspomagania decyzji inwestycyjnych. "Organizacja i Zarządzanie", 2016 (po recenzji, na etapie wydawniczym).
 6. Sprawozdania finansowe rozważanych spółek za lata 2013-2015, http://www.money.pl/gielda/spolki-gpw/, dostęp dnia 01.06.2016.
 7. Tarczyński W.: Rynki kapitałowe. Metody ilościowe. Polska Agencja Wydawnicza PLACET, Warszawa 2001.
 8. Tarczyński W.: Fundamentalny portfel papierów wartościowych. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2002.
 9. Trzaskalik T. (red.): Metody wielokryterialne na polskim rynku finansowym. PWE, Warszawa 2006.
 10. Trzaskalik T. (red.): Wielokryterialne wspomaganie decyzji. PWE, Warszawa 2014.
 11. www.bankier.pl
 12. www.gpw.pl
 13. www.money.pl
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-3466
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu