BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szewczyk Łukasz (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Innowacje finansowe na przykładzie produktów bankowych dla osób starszych
Źródło
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Osoba starsza w perspektywie społeczno-pastoralnej, 2017, s. 158-164, bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Starzenie się społeczeństw, Innowacje finansowe, Produkty bankowe, Profil konsumenta
Ageing of the population, Financial innovations, Bank product, Customer profile
Abstrakt
Konsekwencją starzenia się społeczeństwa jest to, że osoby starsze stają się istotną grupą konsumentów na rynku finansowym. Jest to grupa specyficzna ze względu na fakt, iż w dobie postępu technologicznego i wielu innowacji finansowych osoby starsze nie zawsze są w stanie zaakceptować zachodzące zmiany ze względu na szereg ograniczeń. Rodzi to konieczność tworzenia przez banki produktów, które będą skierowane przede wszystkim do tej grupy społecznej i będą cechować się konstrukcją akceptowaną przez osoby starsze. Celem niniejszego artykułu jest próba prezentacji istoty innowacji finansowych, których odbiorcami są osoby starsze. Zaprezentowana zostanie również koncepcja tzw. gerobankingu jako bankowości kierowanej do tej grupy społecznej. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Czechowska I.D., Innowacje finansowe na przykładzie bankowych usług dla klientów 60+, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach" 2014, nr 186.
 2. Iwanicz-Drozdowska M. (red.), Polski tynek finansowy wobec zmian społeczno-demograficznych, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2009.
 3. Karkowska R., Innowacje finansowe jako źródło generowania ryzyka systemowego, "Problemy Zarządzania" 2011, vol. 9, nr 4 (34), t. 2.
 4. Kłobukowska J., Pozycja i ochrona seniorów na rynku bankowości detalicznej w perspektywie zrównoważonych finansów, "Finanse i prawo finansowe" 2016, nr 1.
 5. Marcinkowska M., Innowacje finansowe w bankach, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica" 2012, nr 266.
 6. Michalczuk G., Korzyści z wprowadzania innowacji finansowych w bankach w aspekcie kreowania ich konkurencyjności, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach" 2014, nr 186.
 7. Solarz M., Wybrane sposoby ograniczania zjawiska wykluczenia ubezpieczeniowego, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin Sectio H" 2011, nr XLV.
 8. Szukalski P., Uczestnictwo w tynku dóbr i usług konsumpcyjnych i finansowych [w:] Szatur-Jaworska B. (red.), Strategie działania w starzejącym się społeczeństwie. Tezy i rekomendacje, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa 2012.
 9. Wierzbicki Z.R., Może już czas na gerobanking w Połscel "Kurier Finansowy" 2014, nr 2 (36).
 10. World Economic Forum, Rethinking financial innovation. Reducing negative outcomes while retaining the benefits, World Economic Forum Report, Geneva 2012.
 11. Zaidi A., Produkty i usługi przyjazne dla osób starszych - szansa na rozwój społeczno-gospodarczy, Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Wyłączenia Społecznego, 2013.
 12. Związek Banków Polskich, Rekomendacje Komisji Etyki Bankowej przy Związku Banków Polskich dla sektora bankowego w zakresie obsługi seniorów, Warszawa 2015.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu