BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Krawiec Wioletta (Uniwersytet Łódzki), Szymańska Kamila (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Komunikowanie się z klientami z perspektywy widza i menedżera teatru - wstępne wyniki badań
Communicate with Customers from The Perspective of The Spectator And Manager of The Theater - Initial Research Results
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2017, nr 313, s. 125-136, tab., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Komunikowanie marketingowe, Klienci indywidualni, Teatr, Zarządzanie kulturą
Marketing communication, Individual clients, Theater, Cultural management
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest analiza wyników badań przeprowadzonych wśród widzów teatrów na temat oczekiwań wobec sposobów i narzędzi komunikowania się z nimi w celu poinformowania ich o wartościach, jakie proponują instytucje teatralne. Uzupełnienie badań wśród widzów stanowi analiza wypowiedzi menedżerów teatrów, która ma na celu ukazać świadomość działań marketingowych, jakie teatry podejmują, aby zwrócić uwagę i przyciągnąć klienta. Prezentowane wyniki badań stanowią cześć projektu badawczego realizowanego na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego w Katedrze Marketingu na przełomie lat 2015/2016. Badania przeprowadzono na próbie 496 widzów teatrów oraz na próbie 16 menedżerów teatrów odpowiedzialnych za działania marketingowe.(abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to analyze the results of research conducted among spectators theaters on expectations, as to the ways and tools to communicate with them in order to inform them about the values they propose theatrical institutions. Supplement research among viewers an analysis of the declaration managers of theaters, which aims to show awareness of marketing activities that perform theaters, to draw attention and attract the customer. Presented in the article the results of the research have been developed for the research sample of 496 spectators and on sample of 16 theaters marketing managers. They constitute only part of the research sample involved in the research as part of a research project conducted at the Faculty of Management, University of Lodz, Department of Marketing at the turn of 2015/2016.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Drajer A. (2012), PR i marketing w kulturze i sztuce, http://media-work.pl/pr-imarketing- w-kulturze/ (dostęp: 16.03.2012).
  2. Novak T.P., Hoffman D.L., Yung Y.F. (2000), Measuring the Customer Experience in Online Environments: A Structural Modeling Approach, "Marketing Science", Vol. 19, No. 1, s. 22-42.
  3. Pawlicka K. (2014), Innowacje rozwiązania organizacyjne w zarządzaniu działalnością teatrów w Polsce po roku 1989 [w:] J. Łodziana-Grabowska, J.W. Wiktor (red.), Koncepcje zarządzania i marketingu w sferze kultury. Projektowanie, implementacja i kontekst skuteczności działań, CeDeWu.pl, Warszawa, s. 47-59.
  4. Pine B.J., Gilmore J.H. (1998), Welcome to the Experience Economy, "Harvard Business Review", No. 4, s. 97-105.
  5. Płoski P. (2011), Przemiany organizacyjne teatru w Polsce w latach 1989-2009, http://www.kongreskultury.pl/library/File/RaportTeatr/teatr_raport_w.pelna 1% 29.pdf (dostęp: 29.06.2011).
  6. Posmyk A. (2014), Marketing doświadczeń - 7 rzeczy, które koniecznie musisz wiedzieć, http://info.mergeto.pl/2014/01/marketing-doswiadczen-rzeczy-ktore-powinieneswiedziec/ (dostęp: 29.01.2014).
  7. Schmitt B.H. (1999), Experiential Marketing, "Journal of Marketing Management", No. 15, s. 53-67.
  8. Shaw C. (2005), Revolutionize Your Customer Experience, Palgrave Macmillan, New York.
  9. Sobocińska M. (2008), Zachowania nabywców na rynku dóbr i usług kultury, PWE, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu