BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Buczko Jerzy (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy)
Tytuł
Opinie młodzieży polskiej i niemieckiej dotyczące wzajemnych relacji w perspektywie bezpieczeństwa wewnętrznego w Unii Europejskiej
Opinions Expressed by Polish and German Youth Regarding their Mutual Relations in the light of EU Internal Security
Źródło
Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy, 2017, nr 22, s. 39-50, tab., bibliogr. 5 poz.
Scientific Papers of The Witelon State University of Applied Sciences in Legnica
Słowa kluczowe
Młodzież, Bezpieczeństwo, Prawa człowieka, Bezpieczeństwo wewnętrzne
Youth, Security, Human rights, Internal security
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Młodzież z państw wchodzących w skład Unii Europejskiej spotyka się codziennie, uważając to za rzecz najzupełniej normalną. Jednym z takich miejsc integracji sąsiedzkiej są miasta Zgorzelec i Görlitz. Wzajemne kontakty realizowane są w sferach życia gospodarczego, kulturalnego i prywatnego itd. W poniższym artykule autor skoncentrował się na odpowiedzi na pytanie: Czy i jakie istnieją zależności między opiniami młodzieży Zgorzelca i Görlitz a pozostałymi mieszkańcami obu miast dotyczącymi wzajemnych relacji w perspektywie bezpieczeństwa wewnętrznego Unii Europejskiej? (abstrakt oryginalny)

The identification of common characteristics and integration of neighbouring communities constitute the indicators of secure European Union. The aforementioned integration takes place in the towns of Zgorzelec and Görlitz among others. The focus of this paper is on providing the answer to the following question: Is there any interdependence between the opinions expressed by the youth of Zgorzelec and Görlitz and those expressed by other members of those two communities regarding their mutual relations in the light of EU internal security? What is its nature?. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Ciok S., Pogranicze polsko-niemieckie: problemy współpracy transgranicznej, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2004.
  2. Horn J., Współpraca miast i gmin na pograniczu polsko-niemieckim [w:] Polacy i Niemcy na drodze do partnerskiego sąsiedztwa, red. Bingen D., Malinowski K., Wyd. Instytut Zachodni, Poznań 2000.
  3. Sakson A., Polsko-niemieckie stosunki społeczne i kulturalne, Wyd. Instytut Zachodni, Poznań 2013.
  4. Sakson A., Warszawa: studia o Niemcach i ich relacjach z Polakami, Wyd. Oficyna Wydawnicza Atut - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław 2010.
  5. Wolff-Powęska A., Bingena D., Polacy - Niemcy: sąsiedztwo z dystansu, Wyd. Instytut Zachodni, Poznań 2004.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-8333
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu