BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jaśkiewicz Bogusława (Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach), Sułek Alicja (Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach)
Tytuł
Kierunki zmian produkcji zbóż w Polsce
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2017, T. 19, z. 1, s. 66-73, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Produkcja roślinna, Zboża, Produkcja zboża
Crop production, Corn, Corn productions
Uwagi
Klasyfikacja JEL: M19, Q12
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem badań jest przedstawienie zmian w produkcji zbóż w Polsce. Jako materiał źródłowy do tej analizy posłużyły dane statystyczne GUS z lat 1950-2015. W analizowanym okresie nastąpiło rozszerzenie uprawy pszenicy i pszenżyta kosztem żyta i owsa. Powierzchnia zasiewów mieszanek zbożowych i jęczmienia utrzymuje się na podobnym poziomie. Poszczególne gatunki zbóż charakteryzowały się przyrostem plonu ziarna. Ziarno zbóż wykorzystywane jest głównie na paszę. Coraz większego znaczenia nabiera przeznaczenie ziarna zbóż na cele przemysłowe, a zmalało na cele konsumpcyjne i spasanie.(abstrakt oryginalny)

The aim of this study was to present changes in the tendency of the cereals production in Poland. As a source material for this analysis, statistical data from GUS (1950-2015) were used. In the analyzed period, the expansion of the cultivation of wheat and triticale at the expense of rye and oats. The area sown cereal mixtures and barley remains at a similar level. Yields of individual cereal species increased the basic direction of the grain distribution is the use of fodder. It is becoming increasingly important as the use of grain for industrial purposes and decreased consumption purposes and grazing.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Arseniuk Edward, Tadeusz Oleksiak. 2009. Postęp w hodowli głównych roślin uprawnych w Polsce i możliwości jego wykorzystania do 2020 roku. [W] Kierunki zmian w produkcji roślinnej w Polsce do roku 2020. Studia i Raporty IUNG-PIB nr 14, red. A. Harasim, 293-307. Puławy: IUNG-PIB.
 2. GUS. 1950-2015. Roczniki statystyczne rolnictwa. Warszawa.
 3. Jarzębowski Sebastian. 2008. "Sytuacja podażowo-popytowa na światowych rynkach pszenicy". Wieś Jutra 4: 13-15.
 4. Jaśkiewicz Bogusława. 2016. "Regionalne zróżnicowanie pszenżyta w Polsce". Roczniki Naukowe SERiA XVIII (1): 98-105.
 5. Jaśkiewicz Bogusława, Alicja Sułek. 2012. "Organizacyjno-ekonomiczne uwarunkowania produkcji owsa". Roczniki Naukowe SERiA XIV (1): 193-197.
 6. Jaśkiewicz Bogusława, Alicja Sułek. 2013. "Czynniki decydujące o regionalnym zróżnicowaniu produkcji zbóż jakościowych w Polsce". Roczniki Naukowe SERiA XV (2): 112-117.
 7. Kaczmarska Maria, Anna Gawrońska-Kulesza. 2000. "Wpływ zmianowania na plonowanie pszenicy ozimej". Postępy Nauk Rolniczych 4: 51-59.
 8. Kopiński Jerzy. 2011. "Tendencje zmian w intensywności produkcji rolniczej w Polsce w aspekcie potencjalnych oddziaływań środowiskowych". Zeszyty Naukowe SGGW. Problemy Rolnictwa Światowego 11 (1): 95-104.
 9. Kopiński Jerzy, Mariusz Matyka. 2016. "Ocena regionalnego zróżnicowania współzależności czynników przyrodniczych i organizacyjno-produkcyjnych w polskim rolnictwie". Zagadnienia Ekonomiki Rolnictwa 1 (346): 57-79.
 10. Krasowicz Stanisław, Mariusz Matyka. 2015. "Zmiany w polskim rolnictwie a wykorzystanie rolniczej przestrzeni produkcyjnej". Materiały Szkoleniowe IUNG-PIB 103: 1-32.
 11. Madej Andrzej. 2016. "Ocena zmian produkcyjnych i organizacyjnych w polskim rolnictwie w latach 2004-2014". Studia i Raporty 47 (1): 55-82.
 12. Musiał Wiesław. 2015. Regionalne zróżnicowanie rolnictwa rodzinnego w Polsce (wybrane aspekty). [W] Ekonomiczne mechanizmy wspierania i ochrony rolnictwa rodzinnego w Polsce i innych państwach Unii Europejskiej, red. A. Chlebicka, 89-107. Warszawa: SGGW.
 13. Runowski Henryk. 2002. Tendencje zmian w rolnictwie polskim. [W] Transformacja rolnictwa polskiego i ukraińskiego w latach 90, red. B. Klepacki, 22-31. Warszawa: Wieś Jutra.
 14. Urban Stanisław. 2015. "Zmiany w produkcji pasz treściwych w Polsce". Roczniki Naukowe SERiA XVII (5): 307-311.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0009.8340
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu