BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Frączkiewicz-Wronka Aldona (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), Ostrowska Sabina (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych do poprawy realizacji świadczeń zdrowotnych dla osób starszych
Źródło
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Osoba starsza w perspektywie społeczno-pastoralnej, 2017, s. 165-180, tab., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Starzenie się społeczeństw, Technologia informacyjna, Świadczenia zdrowotne, Telemedycyna
Ageing of the population, Information Technology (IT), Health care benefits, Telemedicine
Abstrakt
Szanując niezbywalne prawo jednostki ludzkiej do ochrony zdrowia i życia, Unia Europejska tworzy sprzyjające warunki, wyznacza strategiczne zadania oraz koordynuje i finansuje działania służące lepszej jakości zaspokajania potrzeb zdrowotnych obywateli, a także wskazuje drogę rozwoju dla tego obszaru poszczególnym państwom Wspólnoty. Jednym z istotnych problemów, które UE stara się rozwiązać, poszukując nowych sposobów dostarczania usług zdrowotnych obywatelom, jest tworzenie takich rozwiązań, które będą efektywne ekonomicznie i z uwagi na profil świadczeń będą stanowiły realną odpowiedź na akcelerację procesu starzenia się społeczeństw wielu państw. Instrumentami finansowymi i prawnymi wspierającymi niezbędne zmiany jest większe niż dotychczasowe wykorzystanie nowoczesnych technologii komunikacyjnych, np. telemedycyny, przez podmioty lecznicze, szczególnie placówki podstawowej opieki zdrowotnej. Wymaga to nie tylko implementowania zaprojektowanych rozwiązań w praktykę działania, ale również trenowania umiejętności korzystania z nich nie tylko przez pacjentów i personel medyczny. W poniższym artykule - na podstawie analizy literatury przedmiotu oraz oceny wyników badań ewaluacyjnych projektu " Wsparcie systemu kształcenia ustawicznego personelu medycznego w zakresie opieki geriatrycznej - przedstawiono wybrane rozwiązania w zakresie telemedycyny stosowane w Polsce oraz opinie ekspertów na temat wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych do poprawy realizacji świadczeń zdrowotnych dla osób starszych. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Bujnowska-Fedak M., Pirogowicz I., Support for e-Health services among elderly primary care patients, "Telemedicine Journal and E-Health" 2014, Vol. 1 No. 20(8).
 2. Bujnowska-Fedak M., Sapilak B.J., Poglądy i potrzeby ludzi w podeszłym wieka w zakresie korzystania z narzędzi telemedycznych i usług zdrowotnych typu e-Health, "Family Medicine & Primary Care Review" 2012, No. 14(2).
 3. Bujnowska-Fedak M., Tomczak M., Innowacyjne aplikacje telemedy>czne i usługi e-zdrowia w opiece nad pacjentami w starszym wieku, "Zdrowie Publiczne i Zarządzanie" 2013, nr 11(4).
 4. Czekierda L. et al., Aplikacje telemedyczne (slide show), http://www.malopolska.pl/Lists/DocumentManager/oferty/Aplikacje Telemedyczne-AGH.pdf (dostęp: 17.09.2015).
 5. Długofalowa Polityka Senioralna w Polsce na lata 2014-2020 w zarysie, https://das.mpips.gov.pl/source/Dlugofalowa Polityka Senioralna w Polsce na lata 2014-2020 w zarysie.pdf (dostęp: 5.05.2016).
 6. Kielar M., Teleopieka u progu starości, "Ogólnopolski Przegląd Medyczny" 2013, nr 12.
 7. Kokoszka-Paszkot J., Pacjent w wieku podeszłym w polskim systemie ochrony zdrowia, http://www.geriatria.mz.gov.pl/konferencje_regionalne (dostęp: 5.05.2016).
 8. Kozierkiewicz A., Zagadnienia zdrowia publicznego Unii Europejskiej [w:] J. Nosko (red.), Zdrowie publiczne w zmieniającej się Europie i w Polsce, Szkoła Zdrowia Publicznego Instytutu Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera, Łódź 2004.
 9. Mossakowska M., Więcek A., Błędowski P. (red.), Aspekty medyczne, psychologiczne, socjologiczne i ekonomiczne starzenia się ludzi w Polsce, Termedia Wydawnictwa Medyczne, Poznań 2012.
 10. Prognoza ludności na lata 2014-2050, GUS, Warszawa 2014.
 11. Raport z badania ewaluacyjnego pn. "Funkcjonowanie opieki geriatrycznej w Polsce" zrealizowanego w ramach projektu systemowego " Wsparcie systemu kształcenia ustawicznego personelu medycznego w zakresie opieki geriatrycznej, EU-CONSULT Sp. z o.o., Gdańsk 2014.
 12. Wieczorowska-Tobis K., Materiał z prezentacji podczas Panelu Ekspertów, Warszawa 2013.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu