BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Flieger Michał (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Tytuł
Proces budowy przewagi konkurencyjnej w gminie o profilu turystycznym
Process of competitive advantage creation in local government of tourist profile
Źródło
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : problemy, innowacje, projekty, 2016, nr 3 (41), s. 43-57, tab., bibliogr. 12 poz.
Education of Economists and Managers : problems, innovations, projects
Słowa kluczowe
Przewaga konkurencyjna, Region turystyczny, Zarządzanie gminą, Strategia rozwoju gminy
Competitive advantage, Tourist region, District management, District development strategy
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Proces wspierania przedsiębiorczości w gminach jest jednym z kluczowych zadań władz lokalnych, ponieważ wpływa bezpośrednio na poziom życia mieszkańców, a w ogólnym ujęciu na przyspieszenie wzrostu społeczno-gospodarczego gminy i regionu. Jest to trudne zadanie, ponieważ gminy mają do dyspozycji wiele instrumentów wspierania przedsiębiorczości zarówno finansowych, jak i niefinansowych. Zastosowanie wszystkich instrumentów nie jest możliwe, zatem ważna jest ocena skuteczności oddziaływania tych instrumentów na przedsiębiorców lokalnych. Badania pokazały, że wiele instrumentów, do których dostęp ma gmina, charakteryzuje różna skuteczność z perspektywy podmiotów, do których są kierowane. Konieczny jest zatem uważny wybór zespołu instrumentów kierowanych do przedsiębiorców. (abstrakt oryginalny)

Local governments are responsible for local and economic development. In order to foster local growth they may implement a range of instruments which influence local entrepreneurship. These instruments vary as for their effectiveness. Thus, it is crucial to establish what effectiveness the instruments have in the process of local entrepreneurship support. The research has shown that there is a difference as for the evaluation of the instruments by local companies. This means that local governments should build the range of used instruments carefully to be as effective as possible. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Batko, R., (2009), Zarządzanie jakością w urzędach gminy, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 2. Bińkowska, A., (2009), Zarządzanie procesami biznesowymi w przedsiębiorstwie, Warszawa: Vizja Press.
 3. Flieger, M., (2007), Od administrowania do zarządzania publicznego : transformacja stanowiąca warunek efektywnego zarządzania gminą oraz przedsiębiorstwami sektora publicznego, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", 1184, 151-158.
 4. Jabłoński, A., (2002), Anglosaska koncepcja nowej administracji publicznej, [W:] A. Ferens, I. Macek red., Administracja i polityka: administracja publiczna w procesie przemian, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 5. Jon, P., (2001), Local Governance in Western Europe, London: Sage Publications.
 6. Lichtarski, J., (2004), O relacji między podejściem funkcjonalnym i procesowym w zarządzaniu, [W:] M. Romanowska, M. Trocki red., Podejście procesowe w zarządzaniu, t. 1, Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
 7. Nowak, J., (2006), Modernizacja lokalnej administracji publicznej a rozwój lokalny, Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
 8. Perechuda, K., (2000), Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości, Warszawa: Agencja Wydawnicza Placet.
 9. Stiglitz, J., (2004), Ekonomia sektora publicznego, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 10. Uchwała nr II/4/2002 Rady Miasta i Gminy Wronki.
 11. Uchwała nr II/10/2002 Rady Miasta i Gminy Wronki.
 12. Uchwała nr XXXIII/273/2001 Rady Miasta i Gminy Wronki.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1734-087X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0009.4705
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu