BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Polok Grzegorz (ks.) (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), Put Agnieszka (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Postrzeganie starości i osoby starszej przez studentów w świetle przeprowadzonych badań
Źródło
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Osoba starsza w perspektywie społeczno-pastoralnej, 2017, s. 181-200, wykr., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Starzenie się społeczeństw, Studenci, Badania sondażowe, Badania ankietowe
Ageing of the population, Students, Survey research, Questionnaire survey
Abstrakt
"Wierzymy, że będziemy starzeć się z wdziękiem, a sama starość przyjdzie do nas 10 lat później niż do naszych rodziców" - potwierdzają przeprowadzone przez Euro RSCG Sensors badania Prosumer Report "Starzenie się kontra kult młodości". W ciągu ostatnich kilkuset lat znacząco wzrosła długość życia - jeszcze 200 lat temu przeciętnie dożywano 40. roku życia, dzisiaj natomiast czas ten wydłużył się niemalże o 30 lat, dając średnią dożywanego przez człowieka wieku ok. 67 lat, a liczba osób żyjących ponad 100 lat podwaja się średnio co 10 lat. Dzięki coraz lepszym metodom leczenia chorób, a także utrzymywaniu coraz dłużej dobrej kondycji fizycznej i psychicznej średnia przeżywanego wieku będzie się wciąż wydłużała. Zgodnie z prognozami odsetek osób starszych w społeczeństwie Polski coraz szybciej się zwiększa - do 2035 r. udział osób w wieku 65 lat i więcej zbliży się do wielkości 1/4 całego społeczeństwa. To z kolei ma swoje konsekwencje w podejściu do myślenia o starości: zmienia się definicja tego pojęcia, a także przesuwa granica wieku starości, ale także końca młodości - młodzi ludzie coraz później zakładają rodziny i podejmują decyzję o posiadaniu potomstwa. Rozciąganie fazy młodości w górę i w dół spowodowane jest między innymi: dużym i szybkim postępem technologicznym (sprzyjającym zmianom w sposobach komunikacji), szerokim dostępem do informacji i wiedzy (głównie dzięki mediom społecznościowym i inwestowaniu w rozwój własny), rozbudzeniem aspiracji (przede wszystkim dzięki bogatej ofercie i chęci życia "w zgodzie ze sobą"), zmieniającą i globalizującą się kulturą wpływającą na modyfikację uznawanych wartości, zmianami demograficzno-społecznymi oraz poprawą warunków ekonomicznych znacznej części społeczeństwa w kraju. Również w mass mediach dominuje tzw. kult młodości - równocześnie marginalizuje się osoby starsze. W związku z obserwowanym współcześnie postępującym procesem starzenia się społeczeństwa i jednocześnie powszechnym kultem młodości w artykule podjęto próbę udzielenia odpowiedzi na pytanie badawcze, jak postrzegana jest starość i osoba starsza przez studentów wybranych uczelni wyższych w Polsce. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Błędowski P., Lokalna polityka społeczna wobec ludzi starych, SGH, Warszawa 2002 [za:] Raport na temat sytuacji osób starszych w Polsce, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2012, http://senior.gov.pl/source/raport_osoby%20starsze.pdf (dostęp: 17.07.2016).
 2. Kult młodości a trendy konsumenckie, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Akademia Leona Koźmińskiego, http://rynkologia.pl/wp-content/uploads/2012/ll/ Kult_mlodosci_seminarium.pdf (dostęp: 12.07.2016).
 3. Miszczak E., Czy w Polsce występuje gerontofobia? http://dspace.uni.lodz.pl/xmlui/bitstream/ handle/11089/3586/Miszczak.pdf?sequence=l&isAllowed=y (dostęp: 18.07.2016).
 4. Pismo Święte Nowego i Starego Testamentu, Biblia Tysiąclecia, Wydawnictwo Pallottinum Poznań 2002, Wj 20,12, Pwt 5,16, Mdr 4, 8-9, Koh 4,13.
 5. Porzych K., Kędziora-Kornatowska K., Porzych M., Psychologiczne aspekty starzenia się i starości, "Gerontologia Polska" 2004, nr 12(4) [za:] Raport na temat sytuacji osób starszych w Polsce, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2012, http://senior.gov.pl/source/raport_osoby%20starsze.pdf (dostęp: 17.07.2016).
 6. Miszczak E., Niepełnosprawność wśród ludzi starszych [w:] B. Skrętowicz i M. Komorska (red.), Osoby niepełnosprawne w społeczeństwie polskim okresu transformacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2008.
 7. Raport na temat sytuacji osób starszych w Polsce, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2012, http://senior.gov.pl/source/raport_osoby%20starsze.pdf (dostęp: 17.07.2016).
 8. Starość, CentrumJP2.pl, http://www.centrumjp2.pl/wikijp2/index.php?title=Staro%C5%9B%C4%87 (dostęp: 16.07.2016). Na podstawie hasła autorstwa A. Bartoszka, A. Zwolińskiego, Starość, Wielka Encyklopedia Nauczania Jana Pawła II, Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne, Radom 2014.
 9. Szewczyk Ł., Prosumer report: Starzenie się kontra kult młodości (infografika), Portal media2.pl, 30.08.2012, http://media2.pl/badania/95490-Prosumer-Report-Starzenie-sie-kontra-kult-mlodosci-infografika.html (dostęp: 17.07.2016).
 10. Szukalski P., Uprzedzenia i dyskryminacja ze względu na wiek (ageism) - przyczyny, przejawy, konsekwencje, "Polityka Społeczna" 2004, nr 2.
 11. Szweda-Lewandowska Z., Ageizm - dyskryminacja ze względu na wiek, Instytut Obywatelski, 21.11.2013, http://www.instytutobywatelski.pl/17845/lupa-instytutu/ageizm-dyskryminacja-ze-wzgledu-na-wiek (dostęp: 18.07.2016).
 12. Tomczyk L., Seniorzy w świecie nowych mediów, "E-mentor" 2010, nr 44 (36).
 13. Zasępa B., Wpływ procesu starzenia się ludności na system emerytalny [w:] L. Frąckiewicz (red.), Polska,a Europa. Procesy demograficzne u progu XXI wieku, Wydawnictwo Śląsk, Katowice 2002.
 14. Zych A., Moderacja rozwoju - wyzwaniem dla gerontologii edukacyjnej, "Gerontologia Polska" 2004, nr 12(3) [za:] Raport na temat sytuacji osób starszych w Polsce, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2012 r., http://senior.gov.pl/source/ raport_osoby%20starsze.pdf (dostęp: 17.07.2016).
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu