BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jegorow Dorota (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
Tytuł
Uruchamianie działalności gospodarczej przy wsparciu dotacji a rozwój przedsiębiorczości
Starting up a business with support of subsidies for the development of entrepreneurship
Źródło
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : problemy, innowacje, projekty, 2016, nr 3 (41), s. 59-74, bibliogr. 34 poz.
Education of Economists and Managers : problems, innovations, projects
Słowa kluczowe
Przedsiębiorczość, Działalność gospodarcza, Fundusze unijne, Dotacje, Pomoc publiczna dla przedsiębiorstw, Rozwój przedsiębiorczości
Entrepreneurship, Business activity, EU funds, Subsidies, Subsidies granted to enteprises, Entrepreneurship development
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest ustalenie związku dotacji na podjęcie działalności gospodarczej z rozwojem przedsiębiorczości. Zaprezentowana retrospektywna synteza łączy analizę literatury, wtórnych źródeł danych, statystykę opisową oraz obserwację, wpisując się w funkcję poznawczą ekonomii. Z przeprowadzonej analizy wynika, że ostatnie lata charakteryzował wyraźny ilościowy przyrost liczby nowo rejestrowanych przedsiębiorstw. Towarzyszyło temu wysokie wsparcie publiczne, realizowane w formie dotacji na podjęcie działalności gospodarczej. Jednak w wielu przypadkach celem funkcjonowania przedsiębiorstw było zdobywanie grantów, a nie rozwój, co dokonywało się pod auspicjami instytucji finansujących. (abstrakt oryginalny)

The aim of this article is to determine the relationship of subsidies for starting up a business with its further development. Presented synthesis combines the analysis of literature, secondary data sources, descriptive statistics and observation. Thus, the article is a part of the cognitive function of economics. The analysis shows that recent years were characterized by a clear quantitative growth of newly registered enterprises. This was accompanied by large public support provided in the form of subsidies for starting up a business. However, in many cases, the objective of the business was to be granted subsidies rather than its development under the auspices of the financing institutions. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bachnik, K., (2015), Wykorzystanie funduszy unijnych a stymulowanie innowacyjności przedsiębiorstw, [W:] W. Karpińska-Mizielińska, T. Smuga (red.), Wpływ interwencji z funduszy unijnych na funkcjonowanie przedsiębiorstw i ich konkurencyjność, Warszawa: CeDeWu, 115-138.
 2. Caose, R.H., (2013), Firma, rynek i prawo, Warszawa: Wolters Kluwer.
 3. Chang, H., (2013), Rzeczy, których nie mówią ci o kapitalizmie, Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.
 4. Cieślik, J., (2014), Przedsiębiorczość polityka rozwój, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie SENDO.
 5. Efektywność dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej przyznanych bezrobotnym przez powiatowe urzędy pracy w województwie warmińsko-mazurskim w 2010 roku (2015), Olsztyn: Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie.
 6. Efektywność wykorzystania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej przyznanych przez PUP w Opolu w latach 2007-2010. Raport z badania (2011), Opole: Powiatowy Urząd Pracy w Opolu.
 7. Ewaluacja ex-ante instrumentów finansowych wdrażanych w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2014-2020 (2014), Warszawa: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 8. Fundusz Pracy (2016), Warszawa: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. http://www.mpips.gov.pl/praca/fundusz-pracy/ (24.03.2016).
 9. Gancarczyk, M., (2007), Ocena polityki wspierania małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) : aspekty metodologiczne, [W:] A. Nalepka (red.), Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów, Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu, 143-155.
 10. Jegorow, D., (2015), Fundusze europejskie : stymulanta i destymulanta rozwoju Polski, "Roczniki Ekonomii i Zarządzania", 7(43), 7-20.
 11. Jegorow, D., (2015), Regionalne zróżnicowanie skłonności do postaw przedsiębiorczych w Polsce (na niekorzyść województw Polski Wschodniej), [W:] A. Brzozowska, P. Kłobukowski (red.), Przedsiębiorczość: technologia i ludzie, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, 101-113.
 12. Karpińska-Mizielińska, W., (2015), Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw ze środków unijnych w latach 2004-2013, [W:] W. Karpińska-Mizielińska, T. Smuga (red.), Wpływ interwencji z funduszy unijnych na funkcjonowanie przedsiębiorstw i ich konkurencyjność, Warszawa: CeDeWu, 13-36.
 13. Konat, G., Ważniewski, P., (2015), Wzrost gospodarczy i relacje efektywnościowe a absorpcja środków w ramach polityki spójności UE, [W:] W. Karpińska-Mizielińska, T. Smuga (red.), Wpływ interwencji z funduszy unijnych na funkcjonowanie przedsiębiorstw i ich konkurencyjność, Warszawa: CeDeWu, 37-52.
 14. Kozak, M.W., (2014), Konflikty wokół nowego paradygmatu a rozwój regionalny Polski po 1990 roku, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", 37(1), 163-180.
 15. Kozak, M.W., (2008), Polityka spójności jako przedmiot ewaluacji, [W:] K. Olejniczak, M.W. Kozak, B. Ledziona (red.), Teoria i praktyka ewaluacji interwencji publicznych. Podręcznik akademicki, Warszawa: Akademia Leona Koźmińskiego, 44-59.
 16. Koźmiński, A.K., (2015), Przedsiębiorcze państwo?, [W:] W. Kieżun (red.), Sprawniejsze państwo, Warszawa: Poltext, 79-99.
 17. Kubera, P., (2013), Ocena skuteczności i efektywności instrumentów pomocy publicznej, "Studia Ekonomiczne", 168, 96-109.
 18. Kusideł, E., (2013), Konwergencja gospodarcza w Polsce i jej znaczenie w osiąganiu celów polityki spójności, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 19. Landes, D.S., (2015), Bogactwo i nędza narodów. Dlaczego jedni są tak bogaci, a inni tak ubodzy, Warszawa: Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA.
 20. Mapa dotacji UE (2016), Warszawa: Ministerstwo Rozwoju, http://mapadotacji.gov.pl/ (23.03.2016).
 21. North, D.C., (2014), Zrozumieć przemiany gospodarcze, Warszawa: Wolters Kluwer.
 22. Ocena stopnia realizacji celu głównego i celów szczegółowych PO KL oraz wpływu środków EFS na osiągnięte rezultaty w ramach poszczególnych obszarów interwencji Programu (2015), Warszawa: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.
 23. Ocena stopnia realizacji celu głównego i celów szczegółowych PO KL oraz wpływu środków EFS na osiągnięte rezultaty w ramach poszczególnych obszarów interwencji Programu. II raport tematyczny - aneks (2015), Warszawa: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.
 24. Raport końcowy z badania ewaluacyjnego pt. Trwałość i efektywność wsparcia udzielonego na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach PO KL (2013), Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego.
 25. Rybiński, K., (2014), Ekonomia w matriksie, Lublin: Wydawnictwo Słowa i Myśli.
 26. Schultz, T.W., (2014), Ekonomia kapitału ludzkiego, Warszawa: Wolters Kluwer.
 27. Słodowa-Hełpa, M., (2013), Rozwój zintegrowany. Warunki, wymiary, wyzwania, Warszawa: CeDeWu.
 28. Sprawozdanie z realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki za I półrocze 2015 r. (2015), Warszawa: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.
 29. System Monitorowania Rozwoju Strategii (2016), Warszawa: GUS. http://strateg.stat.gov.pl/Home/Strateg(23.03.2016).
 30. Szymański, W., (2015), Świat i Polska wobec wyzwań, Warszawa: Wydawnictwo Difin.
 31. Transfery finansowe Polska-Unia Europejska (2016), Warszawa: Ministerstwo Finansów, http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/unia-europejska/transfery-finansowe-polska-ue (25.03.2016).
 32. Trump, D. J., Kiyosaki, R.T., (2013), Dotyk Midasa. Dlaczego niektórzy przedsiębiorcy się bogacą, a większość nie, Osielsko: Instytut Praktycznej Edukacji.
 33. Woźniak, M.G., (2014), Rozwój społeczno-ekonomiczny w III Rzeczypospolitej. Efekty. Defekty. Warunki integracji, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", 39(3), 38-54.
 34. Zybertowicz, A., Gurtowski, M., Sojak, R., (2015), Państwo Platformy. Bilans zamknięcia, Warszawa: Wydawnictwo Fronda.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1734-087X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0009.4993
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu